EMAN0222p Anatomie II - přednáška

Faculty of Medicine
spring 2023
Extent and Intensity
3/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught in person.
Teacher(s)
prof. RNDr. Petr Dubový, CSc. (lecturer)
Veronika Dzetkuličová, MSc., Ph.D. (lecturer)
doc. MUDr. Lenka Vargová, Ph.D. (lecturer)
MUDr. Karolína Bretová (seminar tutor)
Mgr. Klaudia Hašanová (seminar tutor)
doc. MUDr. Marek Joukal, Ph.D. (seminar tutor)
MVDr. Lucie Kubíčková, Ph.D. (seminar tutor)
RNDr. Michaela Račanská, Ph.D. (seminar tutor)
RNDr. Kateřina Vymazalová, Ph.D. (seminar tutor)
Dana Procházková (assistant)
Lumír Trenčanský (assistant)
Guaranteed by
doc. MUDr. Marek Joukal, Ph.D.
Department of Anatomy - Theoretical Departments - Faculty of Medicine
Supplier department: Department of Anatomy - Theoretical Departments - Faculty of Medicine
Timetable
Mon 13. 2. to Tue 9. 5. Tue 9:30–12:00 B22/116 aula
Prerequisites (in Czech)
EMAN0121p Anatomy I - lecture
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
At the end of the course students should be able to: • 1. Describe cardiovascular organs, organs of senses, peripheral and central nervous systems • 2. Explain functon of the cardiovascular system, senses, peripheral and central nervous systems • 3. Relate cardiovascular organs, organs of senses, peripheral and central nervous systems with respect to adjacent structures • 4. Identify distribution and function of the sympathetic and parasympathetic components of the autonmic nervous system • 5. Define topographical regions of the head, neck, thorax, abdomen, and pelvis • 6. Identify basic anatomical structures (bones, joints, viscera, vessels, and nerves) in the regions of the head, neck, thorax, abdomen, and pelvis • 7. Review mutual continuity between particular organ systems.
Learning outcomes (in Czech)
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
1) popsat za pomoci platné anatomické nomenklatury kardiovaskulární systém, smyslové orgány (oko, ucho), periferní i centrální nervový systém
2) vysvětlit význam studovaných soustav
3) využít získaných teoretických znalostí pro vytvoření představy o průběhu jednotlivých cév, o uložení orgánů kardiovaskulárního a nervového systému i smyslů
4) charakterizovat vzájemné topografické vztahy mezi orgány kardiovaskulárního a nervového systému a ostatními anatomickými strukturami
5) shrnout všechny znalosti o anatomii člověka získané v předchozím studiu
6) posoudit vzájemné souvislosti mezi jednotlivými studovanými orgánovými soustavami.
Syllabus
  • 1. Urogenital system. Male genital system • 2. Female genital system. Pelvic floor • 3. Heart, aortic arch • 4. Arteries, veins, lymphatic system • 5. Spinal cord and brain stem (structure) • 6. Cranial nerves (III-VII., IX-XII) • 7. Cerebellum and diencephalon (structure, pathways, functions). Hypothalamo-hypophyseal tract • 8. Telencephalon (structure). Basal ganglia (pathways, functions) • 9. Blood supply of the CNS. Meninges. Ventricles, CSF • 10. Vestibulo-cochlear system. CN VIII • 11. Visual system, orbit • 12.Imaging techniques. Projection of thoracic and abdominal • 13. ANS (cervical sympathetic system, enteric system, central modulation of the ANS).
Literature
  • NETTER, Frank H. Netterův anatomický atlas člověka. 2. vyd. Brno: CPress, 2012. 548 s. ISBN 9788026400790. info
  • NAŇKA, Ondřej. Přehled anatomie. Edited by Lubomír Houdek - Miloslava Elišková - Oldřich Eliška. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 2009. xi, 416. ISBN 9788024617176. info
Teaching methods
lectures
Assessment methods
The subject is evaluated in the scope of the final test. The student has to obtain at least 12 out of 18 points in the test.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on the extent and intensity of the course: 45.
The course is also listed under the following terms spring 2021, spring 2022, spring 2024.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2023/EMAN0222p