MFDP081c Příprava diplomové práce - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 30. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc. (cvičící)
Mgr. Alena Havelková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Leona Mífková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Veronika Mrkvicová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Hana Polonyi (cvičící)
Mgr. Alena Sedláková (cvičící)
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc. (cvičící)
Mgr. Martina Tarasová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lucie Vymazalová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.
Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Leona Dunklerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
St 15. 2. 12:00–12:50 KOM 257, St 22. 2. 12:00–12:50 KOM 257, St 1. 3. 12:00–12:50 KOM 257, St 8. 3. 12:00–12:50 KOM 257, St 15. 3. 12:00–12:50 KOM 257, St 22. 3. 12:00–12:50 KOM 257, St 29. 3. 12:00–12:50 KOM 257, St 5. 4. 12:00–12:50 KOM 257, St 12. 4. 12:00–12:50 KOM 257, St 19. 4. 12:00–12:50 KOM 257, St 26. 4. 12:00–12:50 KOM 257, St 3. 5. 12:00–12:50 KOM 257, St 10. 5. 12:00–12:50 KOM 257, St 17. 5. 12:00–12:50 KOM 257, St 24. 5. 12:00–12:50 KOM 257
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je příprava diplomové práce ve fyzioterapii. Student se seznámí se základy fyzioterapeutických poznatků získaných z ověřených objektivních studií založených na důkazech, s metodologií vědeckých poznatků, s prezentací nových poznatků, možnosti jejich studia a prezentací ve světovém písemnictví. Každý student bude schopen pod vedením vytvořit úvod dosažených poznatků v oblasti řešené problematiky, pod vedením stanovit cíle diplomové práce, popsat metodické postupy řešení dané otázky, shromáždit výsledky na základě vlastní práce; student vypracuje a odevzdá projekt diplomové práce a individuální souhlas.
Osnova
  • Průběh přípravy a témat diplomové práce. Vědecko-výzkumná práce školitelského týmu z Katedry fyzioterapie.
  • Struktura práce: Úvod. Vyšetřované osoby a metodika. Výsledky. Diskuze. Závěry. Souhrn. Seznam použité literatury a pramenů (bibliografické citace).
  • Základní výzkumné metody a jejich použití. Zpracování empirických dat. Použití statistických metod.
  • Seznámení s možnostmi vyhledávání literatury, rešerše, elektronické databáze a možnost jejich využití v lékařské knihovně. Využití Internetu a specializovaných databází a archivu v informačním systému MU při zpracování diplomové práce.
  • Formální úprava a zpracování diplomové práce, vyhodnocení výzkumu.
Literatura
  • PLACHETA, Zdeněk. Pokyny pro vypracování magisterské diplomové práce. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 39 s. ISBN 9788021051720. info
Výukové metody
praktická příprava diplomové práce, diskuze
Metody hodnocení
zápočet
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2023/MFDP081c