MFPD0821 Pediatrie a rehabilitace I

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 30. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
MUDr. Milena Burianová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc. (přednášející)
MUDr. Veronika Fiamoli, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Eliška Hloušková (přednášející)
prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc. (přednášející)
MUDr. Matěj Hrunka (přednášející)
doc. MUDr. Petr Jabandžiev, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Hana Jičínská, Ph.D. (přednášející)
MUDr. František Jimramovský, MHA (přednášející)
MUDr. Tomáš Jimramovský (přednášející)
MUDr. Martin Jouza (přednášející)
MUDr. Tomáš Juřenčák (přednášející)
MUDr. Lucie Kalichová (přednášející)
MUDr. Jan Máchal (přednášející)
MUDr. Erik Nedorost (přednášející)
MUDr. Dana Novotná, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jan Papež (přednášející)
MUDr. Jakub Pecl (přednášející)
MUDr. Blanka Pinková, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Dagmar Procházková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Magdalena Rohanová (přednášející)
MUDr. Kateřina Slabá (přednášející)
MUDr. Eva Slouková (přednášející)
MUDr. Markéta Sobotková (přednášející)
MUDr. Jana Šťastná, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Martin Štěrba (přednášející)
Veronika Bradáčková (pomocník)
Petra Pavliňáková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Pediatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Veronika Bradáčková
Dodavatelské pracoviště: Pediatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 1. 3. 14:00–15:40 PatÚI N01008, Po 8. 3. 14:00–15:40 PatÚI N01008, Po 15. 3. 14:00–15:40 PatÚI N01008, Po 22. 3. 14:00–15:40 PatÚI N01008, Po 29. 3. 14:00–15:40 PatÚI N01008, Po 12. 4. 14:00–15:40 PatÚI N01008, Po 19. 4. 14:00–15:40 PatÚI N01008, Po 26. 4. 14:00–15:40 PatÚI N01008, Po 3. 5. 14:00–15:40 PatÚI N01008, Po 10. 5. 14:00–15:40 PatÚI N01008, Po 17. 5. 14:00–15:40 PatÚI N01008, Po 24. 5. 14:00–15:40 PatÚI N01008, Po 31. 5. 14:00–15:40 PatÚI N01008, Po 7. 6. 14:00–15:40 PatÚI N01008
Předpoklady
MFVL0721 Vnitřní lékařství I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student zná základy z pediatrie s problematikou léčebné a preventivní péče v oboru. Student se seznámí s organizací pediatrické péče. Student se podrobně seznámí s péčí o novorozence a intenzivní péčí o rizikového novorozence. Student zná standardní diagnostické procedury a testy u jednotlivých klinických stavů dítěte a dokáže je aplikovat do praxe. Student bude schopen rozpoznat základní patologie pohybového aparátu v dětském věku. Student zná nejčastěji se vyskytující vývojové anomálie a onemocnění,která vyžadují fyzioterapeutickou péči.Student získá základní poznatky z problematiky poruchy výživy. Student zná specifika komunikace s dětmi.
Výstupy z učení
Student má znalosti o vzniku, průběhu, léčbě a prognózách nejčastějších onemocnění v dětském věku. Student umí určit rizikové faktory ohrožující zdravý vývoj dítěte a adolescenta.
Osnova
 • Úvod do pediatrie - historie a význam.
 • Organizace péče o dítě. Prevence v pediatrii.
 • Genetika, vrozené vývojové vady. .
 • Rozdělení dětského věku, růst a vývoj dítěte. .
 • Fyziologie a patologie novorozence. .
 • Poruchy psychomotorického vývoje v časném dětství.
 • Výživa kojenců - přirozená a umělá.Základy gastroenterologie
 • Základy dietologie.Metabolická onemocnění.
 • Kardiologie
 • Hematologie
 • Onemocnění pohybového aparátu u dětí.
Literatura
  doporučená literatura
 • KLÍMA, Jiří. Pediatrie pro nelékařské zdravotnické obory. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. 327 stran. ISBN 9788024750149. info
 • BLÁHOVÁ, Květa, Filip FENCL a Jan LEBL. Pediatrická propedeutika. Třetí, přepracované a ro. Praha: Galén, 2019. 246 stran. ISBN 9788074924422. info
 • FENDRYCHOVÁ, Jaroslava a Michal KLIMOVIČ. Péče o kriticky nemocné dítě. Druhé přepracované a roz. Brno: NCONZO, 2018. 420 stran. ISBN 9788070135921. info
 • FENDRYCHOVÁ, Jaroslava. Vybrané kapitoly z ošetřovatelské péče v pediatrii. Vyd. 1. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2009. 133 s. ISBN 9788070134894. info
  neurčeno
 • Pařízková, J., Lisá, L. Obezita u dětí a dospívajících. GALÉN, 2007, ISBN 78-80-7626-466-9
 • LEBL, Jan, Jan JANDA, Petr POHUNEK a Jan STARÝ. Klinická pediatrie. Druhé vydání. Praha: Karolinum, 2014. xix, 698. ISBN 9788024626970. info
 • KLÍMA, Jiří. Pediatrie. Vyd. 1. Praha: Eurolex Bohemia, 2003. 320 s. ISBN 8086432386. info
 • BOREK, Ivo. Vybrané kapitoly z neonatologie a ošetřovatelské péče. Vyd. 2., dopl. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2001. 327 s. ISBN 8070133384. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
zápočet
Informace učitele
Sylabus přednášek: 1.3. Koncepce pediatrické péče, rozdělení dětského věku Dr Šťastná 8.3. Výživa v kojeneckém věku Dr Hloušková 15.3. Neonatologie 1. část Dr Cintula 22.3. Neonatologie 2. část Dr Jouza 29.3. PMV kojence Dr Burianová 5.4. Svátek 12.4. Gastroenterologie 1. část Dr Jabandžiev 19.4. Gastroenterologie 2. část Dr Jabandžiev 26.4. Dětská kardiologie 1. část Dr Burešová 3.5. Dětská kardiologie 2. část Dr Burešová 10.5. Práce v ambulanci praktického pediatra Dr Hloušková 17.5. Anemie, onemocnění trombocytů Dr Fiamoli 24.5. Poruchy krevního srážení, hemofilie Dr Máchal 31.5. Nejčastější kožní onemocnění v dětském věku Dr Pinková 7.6. konzultace
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022, jaro 2023.