MIKDS0444 Diplomový seminář IV

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0.4/0. 6. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jitka Klugarová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Simona Saibertová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Natália Beharková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Petra Búřilová, BBA (cvičící)
Mgr. Dana Dolanová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Marie Dvořáková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavel Kůřil, DiS. (cvičící)
doc. PhDr. Miroslava Kyasová, PhD., MBA (cvičící)
Mgr. et Mgr. Andrea Menšíková, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Dana Soldánová (cvičící)
PhDr. Olga Suková (cvičící)
Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiřina Večeřová (cvičící)
PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Simona Saibertová, Ph.D.
Ústav zdravotnických věd – Pracoviště nelékařských oborů – Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Silvie Koutná
Dodavatelské pracoviště: Ústav zdravotnických věd – Pracoviště nelékařských oborů – Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 11. 3. 13:00–14:40 F01B1/309, Čt 25. 3. 10:00–11:40 F01B1/309, Čt 8. 4. 15:00–16:40 F01B1/309
Předpoklady
MIKDS0343 Diplomový seminář III
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s formálními požadavky na dokončení diplomové práce za předpokladu dodržení publikační etiky a správného citování použitých zdrojů.
Výstupy z učení
Student bude schopen: - diskutovat své výsledky s výsledky jiných závěrečných prací;
- zpracovat návrhy na odstranění zjištěných nedostatků;
- zpracovat závěry diplomové práce;
- připravit obhajobu své diplomové práce.
Osnova
 • Diskuze.
 • Doporučení pro praxi.
 • Závěr diplomové práce.
 • Kompletování diplomové práce, seznam obrázků, tabulek a grafů.
 • Seznam literatury a použitých zdrojů.
 • Průběh státní závěrečné zkoušky.
 • Příprava obhajoby diplomové práce.
Literatura
  povinná literatura
 • KRATOCHVÍL, Jiří. Jak citovat. Online. 1. vyd. Brno: Knihovna univerzitního kampusu MU, 2014, 74 s. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.13140/2.1.1243.5840. URL info
  doporučená literatura
 • KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce : jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti,. [1. české vyd.]. Nitra: Enigma, 2008, 161 s. ISBN 9788089132706. info
 • JURÍČKOVÁ, Lubica. Písemné práce na vysokých školách se zdravotnickým zaměřením. Edited by Kateřina Ivanová. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, 96 s. ISBN 8024409925. info
 • MEŠKO, Dušan a Dušan KATUŠČÁK. Akademická príručka. 1. slovenské vyd. Martin: Osveta, 2004, 316 s. ISBN 8080631506. info
Výukové metody
přednášky, cvičení
Metody hodnocení
Zápočet bude udělen po odevzdání diplomové práce ve stanoveném termínu.
Informace učitele
https://kuk.muni.cz/vyuka/materialy/Evaluace/evaluace.pdf https://kuk.muni.cz/vyuka/materialy/Reserse/reserse_praxe.html https://kuk.muni.cz/vyuka/materialy/Reserse/reserse.pdf
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.