MIKRE031s Physiotherapy in Intensive Care - tutorial

Faculty of Medicine
autumn 2022
Extent and Intensity
0/0.7/0. 1 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Taught in person.
Teacher(s)
Mgr. Petr Winnige (seminar tutor)
Gabriela Rozínková (assistant)
Mgr. Jiřina Večeřová (assistant)
Guaranteed by
Mgr. Robert Vysoký, Ph.D.
Department of Health Sciences - Departments of Non-medical Branches - Faculty of Medicine
Contact Person: Mgr. Edita Pešáková, DiS.
Supplier department: Department of Health Sciences - Departments of Non-medical Branches - Faculty of Medicine
Timetable
Wed 7. 9. 8:00–9:40 F01B1/528, Thu 13. 10. 14:00–15:40 F01B1/528, Thu 27. 10. 10:00–11:40 F01B1/528, Thu 24. 11. 10:00–11:40 F01B1/528, Tue 3. 1. 8:00–9:40 F01B1/528
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Learning outcomes - introduction to irreplaceable role of medical rehabilitation, physiotherapy and rehabilitation nursing in intensive care of all clinical disciplines. Indications, contraindications and relevant outcomes in context of the prevention of immobilization syndrome and pathology of the motion and cardiorespiratory system are also introduced. In addition, the individual methodical procedures of physiotherapy and rehabilitation nursing, limitations and specifics of the organism burden in clinically relevant clinical conditions are discussed.
Learning outcomes
After completing the course the student will be able to: - to select and assess indications, contraindications, procedures and outcomes of medical rehabilitation in intensive care;
- practically implement procedures for rehabilitation treatment;
- practically implement kinesiotherapy procedures in the indications and procedures and competences defined by physiotherapist;
- assist patients in kinesiotherapy procedures and work with instrumentation in competencies defined by the physiotherapist;
- educate patients about the irreplaceable role of medical rehabilitation and to support them in implementation of kinesiotherapy in competencies defined by physiotherapist;
- evaluate motion limitations and load limitations in relation to the clinical condition and condition of the motion and cardiorespiratory system
Syllabus
 • The role of medical rehabilitation and its position in intensive care. EBM argumentation for rehabilitation treatment. The role of nurse in the process of medical rehabilitation and rehabilitation treatment.
 • Objectives of rehabilitation, indications, contraindications.
 • Objectively measurable limitations of rehabilitation and physical exercise in intensive care.
 • Basics of pathophysiology of the load in individual physiotherapy procedures.
 • The role optimal position of human body in (temporary) immobilization in the context of posture, cardiorespiratory and movement system. The effect of immobility on individual organs.
 • Passive and active kinesiotherapy, respiratory physiotherapy, reeducation of verticalization and locomotion, activities of daily living training.
 • Use of aids for walking and activities of daily life outside bed.
 • Condition kinesiotherapy, recommendations of physical activities in the context of reconvalescence and prevention of cardiometabolic diseases.
 • The strategies and specifics of kinesiotherapy in cardiometabolic, pulmonary, selected internal, surgical and neurological diseases in intensive care.
 • Strategies and specifics of kinesiotherapy in gerontology.
 • The use of instrumentation in medical assessment and physiotherapeutic procedures in intensive care.
Literature
  required literature
 • Physiotherapy for respiratory and cardiac problems : adults and paediatrics. Edited by Jennifer A. Pryor - S. Ammani Prasad. 3rd ed. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2002. xvii, 643. ISBN 044307075X. info
 • KOLÁŘ, Pavel. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. xxxi, 713. ISBN 9788072626571. info
 • SMOLÍKOVÁ, Libuše and Miloš MÁČEK. Respirační fyzioterapie a plicní rehabilitace. Vyd. 1. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010. 194 s. ISBN 9788070135273. info
 • VYSOKÝ, Robert, Ondřej LUDKA, Filip DOSBABA, Ladislav BAŤALÍK, S. NEHYBA and Jindřich ŠPINAR. Kardiovaskulární rehabilitace u pacientů po akutní koronární příhodě (Cardiovascular rehabilitation in patients after acute coronary syndrome). Kardiologická revue - Interní medicína. Praha: Ambit Media, 2014, vol. 16, No 6, p. 507-511. ISSN 2336-288X. info
 • VYSOKÝ, Robert. Aplikovaná fyzioterapie II (Applied physiotherapy II). Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. nestránkováno, 53 pp. ISBN 978-80-210-7161-2. URL info
  recommended literature
 • NEUMANNOVÁ, Kateřina and Vítězslav KOLEK. Asthma bronchiale a chronická obstrukční plicní nemoc : možnosti komplexní léčby z pohledu fyzioterapeuta. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2012. 170 s. ISBN 9788020426178. info
 • OŠŤÁDAL, Oldřich, Kateřina NEUMANNOVÁ and Eva VINGRÁLKOVÁ. Léčebná rehabilitace a fyzioterapie v pneumologii : (stručný přehled). 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. 54 s. ISBN 9788024419091. info
 • DOSBABA, Filip, Robert VYSOKÝ, Ladislav BAŤALÍK, Svatopluk NEHYBA, Václav CHALOUPKA and Jindřich ŠPINAR. Téměř čtvrt století Kardiovaskulární rehabilitace ve Fakultní nemocnici Brno, aneb 1500 pacientů v ambulantním programu (Nearly a quarter century of Cardiac Rehabilitation in faculty Hospital brno and training of 1500 patients in ambulantory program). Med.Sport.Boh.Slov. Česká společnost tělovýchovného lékařství, 2017, vol. 26, No 1, p. 22-28. ISSN 1210-5481. info
Teaching methods
seminar
Assessment methods
Colloquium (test, min 60 % to pass), aftewr pasing test an oral exam will follow.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on the extent and intensity of the course: 10.
The course is also listed under the following terms autumn 2020, autumn 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/autumn2022/MIKRE031s