MIKRI0121p Resuscitační a intenzivní medicína I - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
0.7/0/0. 10. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
MUDr. Jan Maláska, Ph.D., EDIC (přednášející)
MUDr. Jolanta Mácová (přednášející)
MUDr. Viktor Agalarev (přednášející)
MUDr. Helena Antoni, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jana Čerňanová (přednášející)
prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Ondřej Hrdý (přednášející)
MUDr. Jan Hudec (přednášející)
MUDr. Zdeněk Chvátal (přednášející)
MUDr. Tomáš Korbička (přednášející)
MUDr. Marek Kovář (přednášející)
MUDr. Igor Sas (přednášející)
MUDr. Jan Stašek (přednášející)
MUDr. Eva Straževská (přednášející)
MUDr. Petr Suk (přednášející)
MUDr. Kamil Vrbica (přednášející)
MUDr. Iveta Zimová (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Jan Maláska, Ph.D., EDIC
Dodavatelské pracoviště: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice - Lékařská fakulta
Rozvrh
St 8. 9. 12:00–13:40 B11/327, Čt 30. 9. 10:00–11:40 F01B1/309, Čt 14. 10. 16:00–17:40 F01B1/309, St 19. 1. 8:00–9:40 F01B1/309, Čt 20. 1. 10:00–11:40 F01B1/309
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je spolu s předmětem Resuscitační a intenzivní medicína II koncipován jako teoretický celek. Studující získají informace a teoretické znalosti potřebné k poskytování ošetřovatelské péče u pacientů s reverzibilním selháním základních životních funkcí. Budou teoreticky vybaveni pro realizaci monitoringu, speciálních diagnostických metod a adekvátní péče o pacienty s dočasnou náhradou základních vitálních funkcí respektive o pacienty tímto selháním ohroženými.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
-navrhnout metody monitorace, neuromonitoraca a základní diagnostické metody v intenzivní péči
-popsat cíle podpory orgánových funkcí u pacientů v intenzivní péči
-mít základní znalosti hemodynamiky, umělé plicní ventilace, sedace u pacientů na intenzivní péči
-zajistit příjem a transport pacienta, oxygenoterapii, prevenci infekcí na intenzivní péči
-rozpoznat pacienta v šoku, deliriu/agitaci, sepsi a být schopen stanovit cíle managementu takových pacientů
-být schopen interpretovat základní porucha acidobazické rovnováhy a iontové dysbalance
Osnova
  • Diagnostické metody v intenzivní medicíně. Neinvazivní monitorování Invazivní monitorování, komplikace.Přístupy do cévního řečiště, infuzní terapie.Účelná hemoterapie u pacientů v intenzivní péči, nejčastější poruchy hemokoagulace.Kyslíková terapie, zajištění průchodnosti dýchacích cest.Přístrojové vybavení pro umělou plicní ventilaci, základní parametry. Základní režimy konvenční umělé plicní ventilace. Nekonvenční umělá plicní ventilace. Neinvazivní umělá plicní ventilace. Plicní a mimoplicní komplikace při umělé plicní ventilaci. Ukončení umělé plicní ventilace Umělá plicní ventilace u pacientů s ALI a ARDS. Astma bronchiale, status asthmaticus a umělá plicní ventilace.
Literatura
    doporučená literatura
  • DOSTÁL, Pavel. Základy umělé plicní ventilace. 2. rozš. vyd. Praha: Maxdorf, 2005. 292 s. ISBN 8073450593. info
  • ŠEVČÍK, Pavel, Vladimír ČERNÝ a Jiří VÍTOVEC. Intenzívní medicína. 2. rozš. vyd. Praha: Galén, 2003. xxi, 422. ISBN 807262203X. info
    neurčeno
  • HANDL, Zdeněk. Monitorování pacientů v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči - vybrané kapitoly. Vyd. 4., dopl. V Brně: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2007. 149 s. ISBN 9788070134597. info
Výukové metody
teoretická příprava, přednáška
Metody hodnocení
zápočtový test, obvykle 10 otázek, úspěšnost min. 70%
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2022, podzim 2023.