MIKRI0222p Resuscitační a intenzivní medicína II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2023
Rozsah
0.7/0/0. 10. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
MUDr. Viktor Agalarev (přednášející)
MUDr. Helena Antoni, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jana Čerňanová (přednášející)
prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Ondřej Hrdý (přednášející)
MUDr. Jan Hudec (přednášející)
MUDr. Zdeněk Chvátal (přednášející)
MUDr. Tomáš Korbička (přednášející)
MUDr. Marek Kovář (přednášející)
MUDr. Jolanta Mácová (přednášející)
MUDr. Igor Sas (přednášející)
MUDr. Eva Straževská (přednášející)
MUDr. Petr Suk (přednášející)
MUDr. Kamil Vrbica (přednášející)
MUDr. Iveta Zimová (přednášející)
Lenka Dobrovolná (pomocník)
Gabriela Rozínková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Edita Pešáková, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 6. 2. 12:00–13:40 B11/327, Út 7. 2. 11:00–12:40 B11/327, 13:00–14:40 B11/327, Pá 10. 2. 11:00–12:40 B11/327, Čt 20. 4. 12:00–13:40 B11/234
Předpoklady
MIKOS0121 Ošet. péče v intenz. med. I-cv && MIKRI0121p Resusc. a intenziv. med. I-př.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je spolu s předmětem Resuscitační a intenzivní medicína I koncipován jako teoretický celek.
Studující získají informace a teoretické znalosti potřebné k poskytování ošetřovatelské péče u pacientů s reverzibilním selháním základních životních funkcí.
Budou teoreticky vybaveni pro realizaci monitoringu, speciálních diagnostických metod a adekvátní péče o pacienty s dočasnou náhradou základních vitálních funkcí respektive o pacienty tímto selháním ohroženými.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
-navrhnout metody a cíle nutriční podpory
-popsat cíle a komplikace podpory renální eliminace v intenzivní péči
-mít základní znalosti tekutinové terapie a hemoterapie u pacientů na intenzivní péči
-zajistit péči o potencionálního dárce orgánů
-být schopen stanovit cíle managementu pacientů s polytraumatem a akutními intoxikacemi
-být schopen interpretovat základní principy paliativní péče a rozhodování v intenzivní péči
-být součástí týmu poskytujícího neodkladnou rozšířenou resuscitaci
Osnova
  • Nutrice. Nutriční potřeby a monitoring. Parenterální a enterální výživa – přípravky a technické zajištění Renální selhání, eleminační techniky Tekutinová terapie – krystaloidy, koloidy, účelná hemoterapie u pacientů v intenzivní péči Transplantační program a péče o dárce orgánů Neuromonitoring a neurointenzivní péče Sepse, SIRS a MODS Polytrauma v intenzivní péči Akutní intoxikace Přechod z léčby intenzivní na paliativní ALS – opakování a trénink
Literatura
    doporučená literatura
  • ŠEVČÍK, Pavel, Vladimír ČERNÝ a Jiří VÍTOVEC. Intenzívní medicína. 2. rozš. vyd. Praha: Galén, 2003. xxi, 422. ISBN 807262203X. info
  • DOSTÁL, Pavel. Základy umělé plicní ventilace. 2. rozš. vyd. Praha: Maxdorf, 2005. 292 s. ISBN 8073450593. info
    neurčeno
  • HANDL, Zdeněk. Monitorování pacientů v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči - vybrané kapitoly. Vyd. 4., dopl. V Brně: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2007. 149 s. ISBN 9788070134597. info
Výukové metody
Teoretické přednášky.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zkouškou.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2023/MIKRI0222p