MIPP031p Intenzivní ošetřovatelská péče v pediatrii - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 30. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, FESAIC (přednášející)
MUDr. Jana Djakow, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Petr Dominik (přednášející)
doc. MUDr. Jozef Klučka, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Martina Kosinová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Milan Kratochvíl (přednášející)
MUDr. Ivo Křikava, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Roman Štoudek (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, FESAIC
Klinika dětské anesteziologie a resuscitace - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Roman Štoudek
Dodavatelské pracoviště: Klinika dětské anesteziologie a resuscitace - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta
Rozvrh
St 15. 9. 11:00–13:30 KDAR N01004, St 22. 9. 11:00–13:30 KDAR N01004, St 29. 9. 11:00–13:30 KDAR N01004, St 6. 10. 11:00–13:30 KDAR N01004, St 13. 10. 11:00–13:30 KDAR N01004, St 20. 10. 11:00–13:30 KDAR N01004, St 27. 10. 11:00–13:30 KDAR N01004, St 3. 11. 11:00–13:30 KDAR N01004, St 10. 11. 11:00–13:30 KDAR N01004
Předpoklady
MICH021p Chronická inten. péče - před. && MICH021c Chronická inten. péče - cv && MIIN0231p Ošetřovatelství v interně I-př && MIOC0231p Ošetřovatelství v chirur.I-př
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako teoretický celek. Studenti získají teoretické znalosti, které uplatní v péči o pacienty na jednotkách pediatrické intenzivní péče a jsou nezbytné k poskytování ošetřovatelské péče u pacientů se selháním základních životních funkcí. Součástí výuky je teoretická i praktická znalost základní a rozšířené neodkladné resuscitace. Výuka v oblasti intenzivní medicíny zahrnuje příčiny, diagnostiku a léčbu nejčastějších kritických život ohrožujících stavů v pediatrii.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat kriticky nemocné dítě;
- znát priority při zajištění kriticky nemocného dítěte;
- definovat a popsat možnosti monitorování na pediatrické intenzivní péči;
- znát specifika v parenterální a enterální výživě u dětí;
- znát a popsat nejčastější kritické stavů v pediatrické intenzivní péči;
- vysvětlit a použít rozdílné způsoby resuscitace dětí a novorozenců;
- popsat důležité aspekty přístupu a ošetřování u pediatrických pacientů se závažnou infekcí;
Osnova
 • Pediatrická intenzivní medicína – definice, postavení oboru, diagnostické metody.
 • Neinvazivní a invazivní monitorace.
 • Přístupy do cévního řečiště, infuzní terapie.
 • Poruchy acidobazické rovnováhy, iontové poruchy u kriticky nemocných dětí.
 • Účelná hemoterapie, hematologická problematika v pediatrické intenzivní péči.
 • Nutriční podpora v pediatrické intenzivní péči.
 • Kyslíková terapie, respirační selhání. Možnosti umělá plicní ventilace u dětí.
 • Poruchy vědomí a intoxikace u dětí.
 • Smrt mozku u dětských pacientů, diagnostika. Péče o dětského dárce.
 • Šok a Šokové stavy u dětí.
 • Sepse, nozokomiální nákazy, závažné infekce v pediatrické intenzivní péči.
Literatura
 • FEDORA, Michal. Dětská anesteziologie. Vyd. 1. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2012. 268 s. ISBN 9788070135440. info
 • LEBL, Jan. Klinická pediatrie. 1. vyd. Praha: Galén, 2012. xix, 698. ISBN 9788072627721. info
 • FEDORA, Michal. Ventilace dětí z pohledu medicíny založené na důkazech. Pediatria. Bratislava: SAMEDI, 2010, roč. 5/2010, Suppl-abs., s. 6 S, 15 S. ISSN 1336-863X. info
 • PAVLÍK, Martin. Intenzivní medicína. Brno, 2008. 7 s. info
 • NOVÁK, Ivan. Intenzivní péče v pediatrii. 1. vyd. Praha: Galén, 2008. 579 s. ISBN 9788024614748. info
 • KAPOUNOVÁ, Gabriela. Ošetřovatelství v intenzivní péči. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 350 s. ISBN 9788024718309. info
 • FEDOR, Marián. Intenzivní péče v pediatrii. 1. vyd. Martin: Osveta, 2006. 461 s. ISBN 8080632170. info
 • ŠEVČÍK, Pavel, Vladimír ČERNÝ a Jiří VÍTOVEC. Intenzívní medicína. 2. rozš. vyd. Praha: Galén, 2003. xxi, 422. ISBN 807262203X. info
 • Sestra a akutní stavy od A do Z. Edited by Beth Lothrop Adams - Catherine E. Harold, Translated by Ivana Suchardo. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. 488 s. ISBN 8071698938. info
Výukové metody
Výuka je uskutečňována formou přednášek.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem, uděleným na základě účasti na přednáškách a úspěšného absolvování zápočtového testu.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2022, podzim 2023.