MIUR041p Urgentní medicína - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2023
Rozsah
2/0/0. 30. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
MUDr. Martin Doleček, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jan Maláska, Ph.D., EDIC (přednášející)
MUDr. Roman Štoudek (přednášející)
Lenka Dobrovolná (pomocník)
Simona Kašparová (pomocník)
Martina Matoušková (pomocník)
Gabriela Rozínková (pomocník)
Garance
MUDr. Martin Doleček, Ph.D.
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice - Lékařská fakulta (93,33 %), Klinika dětské anesteziologie a resuscitace - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta (6,67 %)
Rozvrh
Po 13. 2. 10:30–12:10 F01B1/327, Pá 17. 2. 9:00–10:40 F01B1/313, Po 20. 2. 10:30–12:10 F01B1/327, Pá 24. 2. 9:00–10:40 F01B1/313, Po 27. 2. 10:30–12:10 F01B1/327, Pá 3. 3. 9:00–10:40 F01B1/313, Po 6. 3. 10:30–12:10 F01B1/327, Pá 10. 3. 9:00–10:40 F01B1/313, Po 13. 3. 10:30–12:10 F01B1/327, Pá 17. 3. 9:00–10:40 F01B1/313, Po 20. 3. 10:30–12:10 F01B1/327, Pá 24. 3. 9:00–10:40 F01B1/313, Po 27. 3. 10:30–12:10 F01B1/327, Pá 31. 3. 9:00–10:40 F01B1/313
Předpoklady
MIIN0332p IOP v inter. oborech. II - př. && MIOC0332p IOP v chirurg. ob. II - před. && MIGP031p IOP v gyn. a por. - před.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Připravit všeobecnou sestru pro specifickou ošetřovatelskou péči, kterou zajišťuje u pacientů s ohrožením vitálních funkcí vyžadujících neodkladnou péči v přednemocniční etapě a na oddělení urgentního příjmu. Předmět umožní získání základních znalostí a praktických dovedností v oblasti diagnostiky a prvotních léčebných opatření u urgentních stavů. Všeobecná sestra se seznámí s principy a zákonnými normami uplatňovaných při řízení a organizaci IZS při mimořádných událostech s hromadným postižením zdraví a s principy hromadného příjmu postižených ve zdravotnických zařízeních.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
-poskytovat specifickou ošetřovatelskou péči u pacientů v urgentní medicíně v přednemocniční péči a na oddělení urgentního příjmu.
-popsat cíle diagnostiky a prvotních léčebných opatření u urgentních stavů.
-mít základní znalosti principů při řízení a organizaci IZS a při hromadném postižení zdraví
Osnova
 • Představení oboru Urgentní medicína KPR (BLS, ALS). Poruchy srdečního rytmu, elektroimpulsoterapie AKS, dif. dg. bolesti na hrudi. Plicní embolie, hypertenzní krize, srdeční selhávání. Šokové stavy. Dušnost, dif. dg. dušnosti Astma, CHOPN. Porucha vědomí, dif. dg bezvědomí Křečové stavy. Infekce CNS CMP, Sepse, Trauma, polytraumat. Popáleninové trauma, úrazy elektrickým proudem. Hypotermie, hypertermie, úžeh, úpal, tonutí Akutní stavy v gynekologii, překotný porod. Akutní stavy v endokrinologii. Porucha vnitřního prostředí. Náhlá příhoda břišní. Akutní stavy v pediatrii. Intoxikace: obecné aspekty, postupy. Intoxikace: specifické otravy. Péče o dárce. Hromadné postižení zdraví. Rozsah vyrozumívání, stupně aktivace traumatologického plánu, materiální a technické zabezpečení. Činnost IZS při HPZ, triage. Organizace hromadného příjmu postižených na vstupech nemocnice HPZ typu CBRN, pandemie.
Literatura
 • JANEČKOVÁ, Anna, Ida ŠALGOVIČOVÁ, Kateřina JEDLIČKOVÁ, Martina KOSINOVÁ a Petr ŠTOURAČ. KURZ URGENTNÍ MEDICÍNY 2012. Naše fakulta, Brno: Lékařská fakulta MU, 2012, roč. 3, č. 2012, s. 9-12. ISSN 1805-0131.
 • BULÍKOVÁ, Táňa. Medicína katastrof. Martin: Osveta, 2011. 390 s. ISBN 9788080633615. info
 • POKORNÝ, Jan. Lékařská první pomoc. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2010. xvii, 474. ISBN 9788072623228. info
 • BYDŽOVSKÝ, Jan. Akutní stavy v kontextu. Vyd. 1. Praha: Triton, 2008. 450 s. ISBN 9788072548156. info
 • Sestra a urgentní stavy. Translated by Libuše Čížková. 1. české vyd. Praha: Grada, 2008. 549 s. ISBN 9788024725482. info
 • ZAMRAZIL, Václav a Terezie PELIKÁNOVÁ. Akutní stavy v endokrinologii a diabetologii. 1. vyd. Praha: Galén, 2007. 177 s. ISBN 9788072624782. info
 • ZADÁK, Zdeněk a Eduard HAVEL. Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 335 s. ISBN 9788024720999. info
 • DOBIÁŠ, Viliam. Urgentní zdravotní péče. 1. vyd. Martin: Osveta, 2007. 178 s. ISBN 9788080632588. info
 • POKORNÝ, Jiří. Urgentní medicína. 1. vyd. Praha: Galén, 2004. xxiii, 547. ISBN 8072622595. info
 • ŠEVČÍK, Pavel, Vladimír ČERNÝ a Jiří VÍTOVEC. Intenzívní medicína. 2. rozš. vyd. Praha: Galén, 2003. xxi, 422. ISBN 807262203X. info
 • ERTLOVÁ, Františka a Josef MUCHA. Přednemocniční neodkladná péče. 2. přeprac. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2003. 368 s. ISBN 8070133791. info
 • ŠTĚTINA, Jiří. Medicína katastrof a hromadných neštěstí. 1. vyd. Praha: Grada, 2000. 429 s. ISBN 8071696889. info
 • Sestra a akutní stavy od A do Z. Edited by Beth Lothrop Adams - Catherine E. Harold, Translated by Ivana Suchardo. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. 488 s. ISBN 8071698938. info
 • DRÁBKOVÁ, Jarmila. Akutní stavy v první linii. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997. 330 s. ISBN 8071692387. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2023/MIUR041p