MIUR041p Emergency medicine - lecture

Faculty of Medicine
spring 2020
Extent and Intensity
2/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
MUDr. Martin Doleček, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D. (lecturer)
MUDr. Jan Maláska, Ph.D., EDIC (lecturer)
MUDr. Roman Štoudek (lecturer)
MUDr. Helena Antoni, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Jan Hudec (seminar tutor)
MUDr. Tomáš Korbička (seminar tutor)
MUDr. Roman Malý (seminar tutor)
MUDr. Jan Stašek (seminar tutor)
MUDr. Kateřina Vaníčková (seminar tutor)
Lenka Dobrovolná (assistant)
Simona Kašparová (assistant)
Martina Matoušková (assistant)
Guaranteed by
MUDr. Martin Doleček, Ph.D.
Department of Anaestesiology and Intensive Care Medicine - Joint workplaces with the University Hospital Brno - workplaces of the Bohunice and Mater. Hospital - Faculty of Medicine
Supplier department: Department of Anaestesiology and Intensive Care Medicine - Joint workplaces with the University Hospital Brno - workplaces of the Bohunice and Mater. Hospital - Faculty of Medicine (93,33 %), Department of Paediatric Anaesthesiology and Intensive Care Medicine - Institutions shared with the Faculty Hospital Brno (paediatric medicine) - Faculty of Medicine (6,67 %)
Timetable
Mon 17. 2. 10:00–11:40 F01B1/327, Fri 21. 2. 9:00–10:40 F01B1/327, Mon 24. 2. 10:00–11:40 F01B1/327, Fri 28. 2. 9:00–10:40 F01B1/327, Mon 2. 3. 10:00–11:40 F01B1/327, Fri 6. 3. 9:00–10:40 F01B1/327, Mon 9. 3. 10:00–11:40 F01B1/327, Fri 13. 3. 9:00–10:40 F01B1/327, Mon 16. 3. 10:00–11:40 F01B1/327, Fri 20. 3. 9:00–10:40 F01B1/327, Mon 23. 3. 10:00–11:40 F01B1/327, Fri 27. 3. 9:00–10:40 F01B1/327, Mon 30. 3. 10:00–11:40 F01B1/327, Fri 3. 4. 9:00–10:40 F01B1/327
Prerequisites (in Czech)
MIIN0332p INC in Internal Medicine II-le && MIOC0332p INC in Surgery II - lecture && MIGP031p INC in gynecology - lecture
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Prepare a nurse for specific nursing care provided to patients at risk of vital signs requiring urgent care at the pre-hospital stage and in the emergency department. The course will enable students to acquire basic knowledge and practical skills in the field of diagnostics and initial therapeutic measures in urgent situations. The general nurse will become acquainted with the principles and legal norms applied in the management and organization of the EMS in the case of emergencies with disaster and the principles of mass reception of the disabled in health care facilities.
Learning outcomes
Student will be able to: - provide specific nursing care for patients in emergency medicine in pre-hospital care and within the emergency department. - to introduce the objectives of diagnostics and initial treatment measures for emergencies. - to have basic knowledge of the principles in the management and organization of the Emergency Medical Service and in the case of mass casualty
Syllabus
 • Presentation of the field of emergency medicine CPR (BLS, ALS). Heart rhythm disorders, electroimpulsotherapy ACS, diff. dg. of chest pain. Pulmonary embolism, hypertensive crisis, heart failure. Shock conditions. Dyspnoea, diff. dg. of dyspnoe Asthma, COPD. Disturbance of consciousness, diff. dg. of unconsciousness Convulsions. CNS infection Cerebral stroke, Sepsis Trauma, polytrauma Burn trauma, electric shock. Hypothermia, hyperthermia, sunburn, tingling Acute conditions in gynecology, rapid labor. Acute conditions in endocrinology. Disturbance of the internal environment. Sudden abdominal accident. Acute conditions in pediatrics. Intoxication: general aspects, procedures. Intoxication: specific poisoning. Caring for the donor. Disaster medicine, degree of activation of the traumatological plan, material and technical equipment for disaster. Disaster response of emergency prehospital service, triage. CBRN, pandemic.
Literature
 • JANEČKOVÁ, Anna, Ida ŠALGOVIČOVÁ, Kateřina JEDLIČKOVÁ, Martina KOSINOVÁ a Petr ŠTOURAČ. KURZ URGENTNÍ MEDICÍNY 2012. Naše fakulta, Brno: Lékařská fakulta MU, 2012, roč. 3, č. 2012, s. 9-12. ISSN 1805-0131.
 • BULÍKOVÁ, Táňa. Medicína katastrof. Martin: Osveta, 2011. 390 s. ISBN 9788080633615. info
 • POKORNÝ, Jan. Lékařská první pomoc. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2010. xvii, 474. ISBN 9788072623228. info
 • BYDŽOVSKÝ, Jan. Akutní stavy v kontextu. Vyd. 1. Praha: Triton, 2008. 450 s. ISBN 9788072548156. info
 • Sestra a urgentní stavy. Translated by Libuše Čížková. 1. české vyd. Praha: Grada, 2008. 549 s. ISBN 9788024725482. info
 • ZAMRAZIL, Václav and Terezie PELIKÁNOVÁ. Akutní stavy v endokrinologii a diabetologii. 1. vyd. Praha: Galén, 2007. 177 s. ISBN 9788072624782. info
 • ZADÁK, Zdeněk and Eduard HAVEL. Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 335 s. ISBN 9788024720999. info
 • DOBIÁŠ, Viliam. Urgentní zdravotní péče. 1. vyd. Martin: Osveta, 2007. 178 s. ISBN 9788080632588. info
 • POKORNÝ, Jiří. Urgentní medicína. 1. vyd. Praha: Galén, 2004. xxiii, 547. ISBN 8072622595. info
 • ŠEVČÍK, Pavel, Vladimír ČERNÝ and Jiří VÍTOVEC. Intenzívní medicína. 2. rozš. vyd. Praha: Galén, 2003. xxi, 422. ISBN 807262203X. info
 • ERTLOVÁ, Františka and Josef MUCHA. Přednemocniční neodkladná péče. 2. přeprac. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2003. 368 s. ISBN 8070133791. info
 • ŠTĚTINA, Jiří. Medicína katastrof a hromadných neštěstí. 1. vyd. Praha: Grada, 2000. 429 s. ISBN 8071696889. info
 • Sestra a akutní stavy od A do Z. Edited by Beth Lothrop Adams - Catherine E. Harold, Translated by Ivana Suchardo. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. 488 s. ISBN 8071698938. info
 • DRÁBKOVÁ, Jarmila. Akutní stavy v první linii. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997. 330 s. ISBN 8071692387. info
Teaching methods
lectures
Assessment methods
oral exam
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
Information on the extent and intensity of the course: 30.
The course is also listed under the following terms Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, spring 2019, spring 2021, spring 2022, spring 2023, spring 2024.
 • Enrolment Statistics (spring 2020, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2020/MIUR041p