MNBS081c Biostatistika - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/1/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Jan Mužík, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Danka Haruštiaková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Švancara (přednášející)
MVDr. Halina Matějová (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
Institut biostatistiky a analýz - Jiná pracoviště pro vzdělávací a vědecko-výzkumnou činnost - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Institut biostatistiky a analýz - Jiná pracoviště pro vzdělávací a vědecko-výzkumnou činnost - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 2. 3. 14:00–15:40 F01B1/709, Út 9. 3. 14:00–15:40 F01B1/709, Út 16. 3. 14:00–15:40 F01B1/709, Út 23. 3. 14:00–15:40 F01B1/709, Út 30. 3. 14:00–15:40 F01B1/709, Út 6. 4. 14:00–15:40 F01B1/709, Út 13. 4. 14:00–15:40 F01B1/709, Út 20. 4. 14:00–15:40 F01B1/709, Út 27. 4. 14:00–15:40 F01B1/709, Út 4. 5. 14:00–15:40 F01B1/709, Út 11. 5. 14:00–15:40 F01B1/709, Út 18. 5. 14:00–15:40 F01B1/709, Út 25. 5. 14:00–15:40 F01B1/709, Út 1. 6. 14:00–15:40 F01B1/709, Út 8. 6. 14:00–15:40 F01B1/709
Předpoklady
žádné - základní kurz
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je úvodem do praktické analýzy dat. Látka navazuje na přednášku MNBS081 z pohledu praktického řešení problémů analýzy dat ve statistickém software (popisná statistika, jednovýběrové a dvouvýběrové testy, testy pro kategoriální data, ANOVA, korelační analýza, vizualizace dat). Kurz vede k osvojení základních principů biostatistické analýzy dat a připravuje uchazeče k jejímu samostatnému využití ve vlastní vědecké práci.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen používat následující metody:
- Popisná statistika, vizualizace kvantitativních i kvalitativních dat.
- Modelová rozdělení pro spojité proměnné.
- Jednovýběrové testy - parametrické i neparametrické.
- Dvouvýběrové testy - parametrické i neparametrické.
- Analýza rozptylu (ANOVA), Kruskal-Wallisův test.
- Analýza kontingenční tabulky.
- Korelace, lineární regrese.
Osnova
 • 1. Práce s daty – zásady správného ukládání dat a jejich kontroly. MS Office Excel – vhodný nástroj pro manipulaci s daty.
 • 2. Úvod do statistiky. Typy dat v medicíně a biologii; nominální, ordinální, spojitá proměnná. Vizualizace kvantitativních a kvalitativních (kategoriálních) proměnných.
 • 3. Popisná statistika. Průměr, medián, kvantily, rozptyl. Frekvenční tabulka.
 • 4. Rozložení spojitých proměnných. Normální rozložení, log-normální rozložení.
 • 5. Základní principy testování hypotéz. Definice nulové a alternativní hypotézy. Hladina významnosti. Chyba I. a II. druhu.
 • 6. Ověření normality rozložení. Grafické ověření normality (histogram, normálně-pravděpodobnostný graf). Shapiro-Wilkův test k ověření normality rozložení.
 • 7. Parametrické testy: t-testy. Jednovýběrový t-test, dvouvýběrový t-test, párový t-test.
 • 8. Analýza rozptylu ANOVA.
 • 9. Neparametrické testy: jednovýběrový Wilcoxnův test, Mannův-Whitneyův U test, párový Wilcoxnův test, Kruskalův-Wallisův test.
 • 10. Definice kontingenční tabulky a její analýza: Pearsonův chí-kvadrát test, Fisherův přesný test, McNemarův test.
 • 11. Korelace. Pearsonův korelační koeficient, Spearmanův korelační koeficient.
 • 12. Úvod do regresní analýzy. Lineární regrese.
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
aktivní účast na výuce
Navazující předměty
Informace učitele
Výuka v jarním semestru 2021 bude probíhat online přes MS Teams.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022, jaro 2023.