MNGP071 Gynekologie a porodnictví

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 30. 1 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc. (přednášející)
MUDr. Atanas Ivan Belkov (přednášející)
doc. MUDr. Michal Pohanka, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Veronika Ťápalová (přednášející)
Zdeňka Kroupová (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Michal Pohanka, Ph.D.
Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Leona Dunklerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 12:30–14:20 N03520
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu gynekologie a porodnictví je osvojení si potřebných teoretických znalostí v oblasti prevence, diagnostiky a léčby nemocí ženského reprodukčního systému. Obsah předmětu zaručuje studentům pochopení a dostatečné teoretické znalosti v epidemiologii, patogenezi, diagnostice a prevenci nejdůležitějších patologických stavů v gynekologii a porodnictví. Poskytuje dostatečný přehled absolventa v otázkách reprodukčního zdraví, plánování rodičovství, diagnostice a léčbě neplodnosti a péči o matku v průběhu gravidity. Zvýšená pozornost je věnována prevenci a vyhledávání reprodukčních poruch. Obsah přípravy je určen sylabem a je jasně a konkrétně definován před zahájením výuky. Teoretická příprava zahrnuje přednášky a samostudium.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student:
- ovládá dostatečné teoretické znalosti v epidemiologii, patogenezi, diagnostice a prevenci nejdůležitějších patologických stavů v gynekologii a porodnictví.
- akceptuje spojitost vlastní problematiky s výživou
Osnova
  • 1.Neurohumorální řízení menstruačního cyklu. 2.Gynekologická endokrinologie. 3.Plánované rodičovství. 4.Sterilita. 5.Akutní příhody v gynekologii. 6.Gynekologická onkologie, senologie. 7.Urogynekologie, poruchy pánevní statiky. 8.Záněty v gynekologii, STD. 9.Prenatální péče. 10.Rizikové těhotenství, nemoci v těhotenství. 11.Prenatální diagnostika, perinatální medicína. 12.Náhlé příhody v porodnictví. 13.Spontánní porod, nové směry ve vedení porodu. 14.Porodnické operace. 15.Fyziologický a patologický novorozenec. 16.Výživa po porodu.
Literatura
    doporučená literatura
  • ROZTOČIL, Aleš. Moderní porodnictví. 2., přepracované a doplně. Praha: Grada Publishing, 2017. xxxiii, 62. ISBN 9788024757537. info
  • ROZTOČIL, Aleš. Moderní gynekologie. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2011. xviii, 508. ISBN 9788024728322. info
Výukové metody
Přednášky z gynekologie a porodnictví podle sylabu, využití video prezentací, presentace názorných kasuistik. Odborná diskuse se studenty, přenášky na téma zvolené studenty. Součástí výuky je prezentace klinických případů nebo medicínského tématu zakončená odbornou diskusí studentů s vyučujícím.
Metody hodnocení
kolokvium
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.