MNOB1022c Obezitologie II - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/1/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
prof. MUDr. Julie Dobrovolná, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Markéta Grulichová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Zlata Kapounová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martina Karbanová (cvičící)
Mgr. Petr Loskot (cvičící), MVDr. Halina Matějová (zástupce)
Mgr. Alena Mottlová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Tomáš Pruša (cvičící)
Mgr. Veronika Suchodolová (cvičící)
Ing. Veronika Išová (pomocník)
MVDr. Halina Matějová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Julie Dobrovolná, Ph.D.
Ústav veřejného zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav patologické fyziologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta (13,00 %), Ústav veřejného zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta (87,00 %)
Rozvrh
Pá 5. 3. 8:00–11:20 C15/309, Pá 12. 3. 8:00–11:20 C15/309, Pá 19. 3. 8:00–11:20 C15/309, Pá 26. 3. 8:00–11:20 C15/309, Pá 9. 4. 8:00–11:20 C15/309, Pá 16. 4. 8:00–11:20 C15/309, Pá 23. 4. 8:00–11:20 C15/309, Pá 30. 4. 8:00–11:20 C15/309, Pá 7. 5. 8:00–11:20 C15/309, Pá 14. 5. 8:00–11:20 C15/309, Pá 21. 5. 8:00–11:20 C15/309, Pá 28. 5. 8:00–11:20 C15/309, Pá 4. 6. 8:00–11:20 C15/309, Pá 11. 6. 8:00–11:20 C15/309
Předpoklady
MNOB0921c Obezitologie I - cv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je pohled na obezitu nejen jako důsledek nežádoucího způsobu výživy, ale jako na nemoc, která aktivuje další nemoci. Obecným cílem kurzu je poskytnout studentům široký přehled faktorů spojených se vznikem obezity, mechanismů vedoucích k tomuto onemocnění a základní informace o distribuci obezity v obecné populaci i různých subpopulacích, dále zdůraznit komplexní přístupy v prevenci, spolupráci s rodinou a vzdělávacími institucemi a mezioborová spolupráci v léčbě obezity dětského a dospělého pacienta.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1) identifikovat základní faktory spojené s rozvojem obezity 2) vysvětlit patofyziologické mechanismy, které se na rozvoji obezity podílejí, včetně teorií expozomu 3) vysvětlit vztah obezity a specifických přidružených onemocnění 4) vysvětlit vztah obezity k zásadním fázím života a obecně k socioekonomickým proměnným 5) kriticky zhodnotit úspěšnost jednotlivých typů terapeutické intervence u obézních subjektů Po skončení kurzu budou studenti schopni prakticky uplatnit znalosti v procesu nutriční péče o obézního dospělého nebo dětského pacienta.
Osnova
 • 1)Vymezení pojmů, historie obezity, epidemiologie, riziková období, prevence
 • 2)Základní patofyziologie obezity
 • 3)Zdravotní rizika plynoucí obezity
 • 4)Tuková tkáň, druhy, funkce. Hormony regulující příjem potravy
 • 5)Prevence obezity
 • 6)Základní ukazatele pro hodnocení obezity
 • 7)Metody měření tělesného složení
 • 8)Genetické faktory a obezita, metody genetického vyšetření u obézních.
 • 9)Makroživiny a mikroživiny ve výživě obézních lidí
 • 10)Obezita a příjem tekutin, volba nápojů
 • 11)Spánek a obezita
 • 12)Obezita dětského věku
 • 13)Způsoby hodnocení výživového stavu, přehled jednotlivých vyšetření v obezitologii.
 • 14) Farmakoterapie obezity
 • 15)Chirurgická léčba obezity
 • 16) Druhy redukčních diet
 • 17)Psychologická péče, kognitivně behaviorální přístup, komunikace.
 • 18)Endokrinní disruptory 19)Sestavování jídelníčků 20)Kazuistiky
Literatura
 • SVAČINA, Štěpán. Obezitologie a teorie metabolického syndromu. Vyd. 1. Praha: Triton, 2013. 286 s. ISBN 9788073876784. info
 • MARINOV, Zlatko a Dalibor PASTUCHA. Praktická dětská obezitologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. 222 s. ISBN 9788024742106. info
 • MARINOV, Zlatko. S dětmi proti obezitě : o co obtížnější je léčba obezity, o to jednodušší je prevence jejího vzniku! Praha: IFP Publishing & Engineering, 2011. 99 s. ISBN 9788087383094. info
 • HAINER, Vojtěch. Základy klinické obezitologie. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011. xxvi, 422. ISBN 9788024732527. info
 • KOHOUT, Pavel a Jaroslava PAVLÍČKOVÁ. Obezita. Pardubice: Filip Trend Publishing, 2001. 114 s. ISBN 8086282147. info
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.