MNPD0821 Pediatrie I

Lékařská fakulta
jaro 2022
Rozsah
2/0/0. 30. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
MUDr. Milena Burianová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc. (přednášející)
MUDr. Veronika Fiamoli, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Eliška Hloušková (přednášející)
prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Petr Jabandžiev, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Hana Jičínská, Ph.D. (přednášející)
MUDr. František Jimramovský, MHA (přednášející)
MUDr. Tomáš Jimramovský (přednášející)
MUDr. Martin Jouza (přednášející)
MUDr. Lucie Kalichová (přednášející)
MUDr. Jan Máchal (přednášející)
MUDr. Dana Novotná, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jakub Pecl (přednášející)
doc. MUDr. Dagmar Procházková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Eva Slouková (přednášející)
MUDr. Jana Šťastná, Ph.D. (přednášející)
Veronika Bradáčková (pomocník)
Petra Pavliňáková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc.
Pediatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Pediatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 14. 2. 14:00–15:40 PatÚI N01008, Po 21. 2. 14:00–15:40 PatÚI N01008, Po 28. 2. 14:00–15:40 PatÚI N01008, Po 7. 3. 14:00–15:40 PatÚI N01008, Po 14. 3. 14:00–15:40 PatÚI N01008, Po 21. 3. 14:00–15:40 PatÚI N01008, Po 28. 3. 14:00–15:40 PatÚI N01008, Po 4. 4. 14:00–15:40 PatÚI N01008, Po 11. 4. 14:00–15:40 PatÚI N01008, Po 25. 4. 14:00–15:40 PatÚI N01008, Po 2. 5. 14:00–15:40 PatÚI N01008, Po 9. 5. 14:00–15:40 PatÚI N01008, Po 16. 5. 14:00–15:40 PatÚI N01008, Po 23. 5. 14:00–15:40 PatÚI N01008
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem dětského lékařství je zkoumání zákonitosti růstu a vývoje dítěte v jednotlivých věkových obdobích se zvláštním zřetelem k věku novorozeneckému a kojeneckému. Příznačným rysem pediatrie je její preventivní zaměření s cílem dosažení optimálního vývoje dítěte po stránce tělesné, duševní i sociální,což je předpokladem zdraví i v dospělosti. Pediatrie se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí onemocnění typických po dětský věk, kdy je kladen důraz na specifické zvláštnosti tohoto životního údobí, odlišné vyšetřovací postupy a speciální ošetřovací techniku.
Výstupy z učení
Student má znalosti o vzniku, průběhu, léčbě a prognózách nejčastějších onemocnění v dětském věku. Student umí určit rizikové faktory ohrožující zdravý vývoj dítěte a adolescenta.
Osnova
  • 1. Historie dětského lékařství. 2. Organizace péče o dítě, charta práv dítěte, spolupráce s rodinou nemocného dítěte. 3. Psychologický přístup k dětskému pacientovi, prevence a hygiena v pediatrii. 4. Hodnocení psychomotorického vývoje. 5. Výživa a poruchy výživy kojenců, základy dietologie. 6. Fyziologie novorozeneckého období. 7. Patologické stavy v novorozeneckém věku. 8. Nejčastější vrozené vývojové vady. 9. Základy farmakoterapie, vyšetřovací postupy a odlišnosti ošetřovatelské péče v pediatrii. 10. Onemocnění všech orgánových systémů se zaměřením na zvláštnosti dětského věku. 11. Akutně a chronicky nemocné dítě. 12. Akutní stavy v pediatrii. 13. Rozdělení dětského věku, růst a vývoj dítěte, psychomotorický vývoj kojence. 14. Fyziologický novorozenec, anatomické a funkční zvláštnosti novorozeneckého věku. 15. Základy genetického poradenství a základy genetiky. 16. Onemocnění novorozeneckého věku. 17. Poruchy metabolismu a vnitřního prostředí. 18. Onemocnění horních cest dýchacích. 19. Onemocnění dolních cest dýchacích. 20. Cystická fibróza, chronická onemocnění dýchacích cest. 21. Poruchy imunity, často nemocné dítě. 22. Nejčastější alergická onemocnění v dětském věku. 23. Astma bronchiale. 24. Vývojová psychologie. 25. Onemocnění srdce a krevního oběhu v dětském věku. 26. Základy revmatologie. 27. Onemocnění ledvin. 28. Onemocnění močových cest. 29. Onemocnění červené krevní řady. 30. Onemocnění bílé krevní řady. 31. Krvácivé stavy. 32. Nádorová onemocnění dětského věku. 33. Nejčastější neurologická onemocnění v dětském věku, křeče. 34. Nejčastější choroby žláz s vnitřní sekrecí. 35. Diabetologie. 36. Nejčastější kožní choroby dětského věku. 37. Nejčastější infekční choroby dětského věku. 38. Otravy a úrazy v dětském věku.
Literatura
    doporučená literatura
  • BLÁHOVÁ, Květa, Filip FENCL a Jan LEBL. Pediatrická propedeutika. Třetí, přepracované a ro. Praha: Galén, 2019. 246 stran. ISBN 9788074924422. info
  • KLÍMA, Jiří. Pediatrie pro nelékařské zdravotnické obory. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. 327 stran. ISBN 9788024750149. info
  • FENDRYCHOVÁ, Jaroslava. Vybrané kapitoly z ošetřovatelské péče v pediatrii. Vyd. 1. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2009. 133 s. ISBN 9788070134894. info
  • FENDRYCHOVÁ, Jaroslava a Michal KLIMOVIČ. Péče o kriticky nemocné dítě. 1. vyd. Brno: NCONZO, 2005. 414 s. ISBN 8070134275. info
    neurčeno
  • LEBL, Jan, Jan JANDA, Petr POHUNEK a Jan STARÝ. Klinická pediatrie. Druhé vydání. Praha: Karolinum, 2014. xix, 698. ISBN 9788024626970. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
zápočet
Informace učitele
Sylabus přednášek: 1.3. Koncepce pediatrické péče, rozdělení dětského věkuDr Šťastná 8.3. Výživa v kojeneckém věku Dr Hloušková 15.3. Neonatologie 1. část Dr Cintula 22.3. Neonatologie 2. část Dr Jouza 29.3. PMV kojence Dr Burianová 5.4. Svátek 12.4. Gastroenterologie 1. část Dr Jabandžiev 19.4. Gastroenterologie 2. část Dr Jabandžiev 26.4. Dětská kardiologie 1. část Dr Burešová 3.5. Dětská kardiologie 2. část Dr Burešová 10.5. Práce v ambulanci praktického pediatra Dr Hloušková 17.5. Anemie, onemocnění trombocytů Dr Fiamoli 24.5. Poruchy krevního srážení, hemofilie Dr Máchal 31.5. Nejčastější kožní onemocnění v dětském věku Dr Pinková 7.6. konzultace
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023, jaro 2024.