MNPD0922 Pediatrie II

Lékařská fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/0/0. 30. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
MUDr. Milena Burianová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc. (přednášející)
MUDr. Veronika Fiamoli, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Eliška Hloušková (přednášející)
prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc. (přednášející)
MUDr. Matěj Hrunka (přednášející)
doc. MUDr. Petr Jabandžiev, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Hana Jičínská, Ph.D. (přednášející)
MUDr. František Jimramovský, MHA (přednášející)
MUDr. Tomáš Jimramovský (přednášející)
MUDr. Martin Jouza (přednášející)
MUDr. Tomáš Juřenčák (přednášející)
MUDr. Lucie Kalichová (přednášející)
MUDr. Erik Nedorost (přednášející)
MUDr. Dana Novotná, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jan Papež (přednášející)
MUDr. Jakub Pecl (přednášející)
doc. MUDr. Dagmar Procházková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Magdalena Rohanová (přednášející)
MUDr. Marcel Schüller, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Kateřina Slabá (přednášející)
MUDr. Eva Slouková (přednášející)
MUDr. Markéta Sobotková (přednášející)
MUDr. Jana Šťastná, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Martin Štěrba (přednášející)
Veronika Bradáčková (pomocník)
Petra Pavliňáková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc.
Pediatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Pediatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 12. 9. 16:00–17:40 KOM 200, Po 19. 9. 16:00–17:40 KOM 200, Po 26. 9. 16:00–17:40 KOM 200, Po 3. 10. 16:00–17:40 KOM 200, Po 10. 10. 16:00–17:40 KOM 200, Po 17. 10. 16:00–17:40 KOM 200, Po 24. 10. 16:00–17:40 KOM 200, Po 31. 10. 16:00–17:40 KOM 200, Po 7. 11. 16:00–17:40 KOM 200, Po 14. 11. 16:00–17:40 KOM 200, Po 21. 11. 16:00–17:40 KOM 200, Po 28. 11. 16:00–17:40 KOM 200, Po 5. 12. 16:00–17:40 KOM 200, Po 12. 12. 16:00–17:40 KOM 200, Po 19. 12. 16:00–17:40 KOM 200
Předpoklady
MNPD0821 Pediatrie I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem přednášek z pediatrie je seznámení studentů s problematikou léčebné a preventivní péče v oboru. Student je seznámen se základní koncepcí a úkoly pediatrie, s prevencí, diagnostikou a základní terapií chorob v dětském věku. Student má znalosti o vzniku, průběhu léčby a prognozách základních nosologických jednotek, student zná systém a obsah preventivních prohlídek, očkování, dispenzarizace. Student umí určit rizikové faktory ohrožující zdravý vývoj dítěte a adolescenta.
Výstupy z učení
Student po absolvování předmětu:
- zná organizaci péče o dítě
- má znalosti o vzniku, průběhu, léčbě a prognózách nejčastějších onemocnění dětského věku
- umí určit rizikové faktory ohrožující zdravý vývoj dítěte
Osnova
 • Vybrané kapitoly z nefrologie
 • Onemocnění CNS
 • Obezitologie, metabolismus lipidů
 • Očkování, očkovací kalendář
 • Nejčastější infekční onemocnění dětského věku
 • Novorozenecký screening, dědičné vady metabolismu
 • Revmatologie
 • Akutní stavy v pediatrii
 • Sociální pediatrie
 • Onemocnění respiračního traktu
 • Vybrané kapitoly z alergologie
 • Test, zápočet
Literatura
  doporučená literatura
 • BLÁHOVÁ, Květa, Filip FENCL a Jan LEBL. Pediatrická propedeutika. Třetí, přepracované a ro. Praha: Galén, 2019. 246 stran. ISBN 9788074924422. info
 • KLÍMA, Jiří. Pediatrie pro nelékařské zdravotnické obory. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. 327 stran. ISBN 9788024750149. info
  neurčeno
 • LEBL, Jan, Jan JANDA, Petr POHUNEK a Jan STARÝ. Klinická pediatrie. Druhé vydání. Praha: Karolinum, 2014. xix, 698. ISBN 9788024626970. info
 • FENDRYCHOVÁ, Jaroslava. Vybrané kapitoly z ošetřovatelské péče v pediatrii. Vyd. 1. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2009. 133 s. ISBN 9788070134894. info
 • LEBL, Jan, Štěpánka PRŮHOVÁ a Zdeněk ŠUMNÍK. Abeceda diabetu : příručka pro děti a mladé dospělé, kteří chtějí o diabetu vědět víc. 3. rozš. vyd. Praha: Maxdorf, 2008. 184 s. ISBN 9788073451417. info
 • GREGORA, Martin. Výživa malých dětí. Vyd. 1. Praha: Grada, 2004. 95 s. ISBN 802479022X. info
 • HAINER, Vojtěch. Základy klinické obezitologie. Vyd. 1. Praha: Grada, 2004. 356 s. ISBN 8024702339. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
kolokvium
Informace učitele
Témata přednášek: Nefrologie; Onemocnění CNS; Obezitologie, metabolismus lipidů; Očkování, očkovací kalendář; Nejčastější infekční onemocnění dětského věku; Novorozenecký screening, dědičné vady metabolismu; Revmatologie; Akutní stavy v pediatrii; Sociální pediatrie; Onemocnění respiračního traktu 1. část; Onemocnění respiračního traktu 2. část; zápočet,konzultace.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2023.