MNPD0922 Pediatrics II

Faculty of Medicine
autumn 2024
Extent and Intensity
2/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
MUDr. Milena Burianová, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc. (lecturer)
MUDr. Veronika Fiamoli, Ph.D. (lecturer)
MUDr. Eliška Hloušková (lecturer)
prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc. (lecturer)
MUDr. Matěj Hrunka (lecturer)
doc. MUDr. Petr Jabandžiev, Ph.D. (lecturer)
doc. MUDr. Hana Jičínská, Ph.D. (lecturer)
MUDr. František Jimramovský, MHA (lecturer)
MUDr. Tomáš Jimramovský (lecturer)
MUDr. Martin Jouza (lecturer)
MUDr. Tomáš Juřenčák (lecturer)
MUDr. Lucie Kalichová (lecturer)
MUDr. Beáta Krejčířová (lecturer)
MUDr. Erik Nedorost (lecturer)
MUDr. Dana Novotná, Ph.D. (lecturer)
MUDr. Jan Papež, Ph.D. (lecturer)
MUDr. Jakub Pecl (lecturer)
doc. MUDr. Dagmar Procházková, Ph.D. (lecturer)
MUDr. Magdalena Rohanová (lecturer)
MUDr. Marcel Schüller, Ph.D. (lecturer)
MUDr. Kateřina Slabá (lecturer)
MUDr. Eva Slouková (lecturer)
MUDr. Jana Šťastná, Ph.D. (lecturer)
Veronika Bradáčková (assistant)
Petra Pavliňáková (assistant)
Guaranteed by
prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc.
Department of Pediatrics – Institutions shared with the Faculty Hospital Brno (paediatric medicine) – Faculty of Medicine
Contact Person: prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc.
Supplier department: Department of Pediatrics – Institutions shared with the Faculty Hospital Brno (paediatric medicine) – Faculty of Medicine
Prerequisites (in Czech)
MNPD0821 Pediatrics I
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The goal of lessons is to acquaint the students with problematics of treatment and prevence nursing in the field. The student will be acquainted with principal concepts and tasks of paediatrics. The student will be acquainted with prevention, diagnostics and basic therapy of diseases in the childhood. The student is acquainted with the origination, course of the treatment and prognosis of basic nosological units. The student knows the system and contents of preventive examinations, vaccination, dispensarization. The student is able to define risk factors endangering healthy development of child and adolescent.
Learning outcomes
The student has knowledge of the origin, course, treatment and prognosis of the most common childhood diseases. The student is able to define risk factors that threaten the healthy development of the child and adolescents.
Syllabus
 • Neophrology; Diseases of the nervous systém; Infectious diseases; Neonatology; Revmatology; Acute conditions in paediatrics; Emotional and behavioural disorders; Diseases of respirátory systém; Alergology; Diseases of the locomotor apparatus in children;
Literature
  recommended literature
 • BLÁHOVÁ, Květa, Filip FENCL and Jan LEBL. Pediatrická propedeutika. Třetí, přepracované a ro. Praha: Galén, 2019, 246 stran. ISBN 9788074924422. info
 • KLÍMA, Jiří. Pediatrie pro nelékařské zdravotnické obory. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2016, 327 stran. ISBN 9788024750149. info
  not specified
 • LEBL, Jan, Jan JANDA, Petr POHUNEK and Jan STARÝ. Klinická pediatrie. Druhé vydání. Praha: Karolinum, 2014, xix, 698. ISBN 9788024626970. info
 • FENDRYCHOVÁ, Jaroslava. Vybrané kapitoly z ošetřovatelské péče v pediatrii. Vyd. 1. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2009, 133 s. ISBN 9788070134894. info
 • LEBL, Jan, Štěpánka PRŮHOVÁ and Zdeněk ŠUMNÍK. Abeceda diabetu : příručka pro děti a mladé dospělé, kteří chtějí o diabetu vědět víc. 3. rozš. vyd. Praha: Maxdorf, 2008, 184 s. ISBN 9788073451417. info
 • GREGORA, Martin. Výživa malých dětí. Vyd. 1. Praha: Grada, 2004, 95 s. ISBN 802479022X. info
 • HAINER, Vojtěch. Základy klinické obezitologie. Vyd. 1. Praha: Grada, 2004, 356 s. ISBN 8024702339. info
Teaching methods
lectures
Assessment methods
colloquium
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Information on the extent and intensity of the course: 30.
The course is also listed under the following terms Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, autumn 2018, autumn 2019, autumn 2020, autumn 2021, autumn 2022, autumn 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/autumn2024/MNPD0922