VLAN0222t Anatomie II - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0.6/0. 9. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
MUDr. Karolína Bretová (cvičící)
prof. RNDr. Petr Dubový, CSc. (cvičící)
Veronika Dzetkuličová, MSc., Ph.D. (cvičící)
Mgr. Klaudia Hašanová (cvičící)
MUDr. Ivana Hradilová Svíženská, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Marek Joukal, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Erik Kročka (cvičící)
MVDr. Lucie Kubíčková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Zuzana Musilová (cvičící)
MVDr. Ivana Pračková, Ph.D. (cvičící)
Dana Procházková (cvičící)
RNDr. Michaela Račanská, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Lenka Vargová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Kateřina Vymazalová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Vojtěch Karvay (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Marek Joukal, Ph.D.
Anatomický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Anatomický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLAN0222t/01: Čt 11. 3. 10:00–12:30 F37/431, 10:00–12:30 F37/429, Čt 8. 4. 10:00–12:30 F37/431, 10:00–12:30 F37/429, Čt 29. 4. 10:00–12:30 F37/431, 10:00–12:30 F37/429
VLAN0222t/02: Čt 11. 3. 10:00–12:30 F37/431, 10:00–12:30 F37/429, Čt 8. 4. 10:00–12:30 F37/431, 10:00–12:30 F37/429, Čt 29. 4. 10:00–12:30 F37/429, 10:00–12:30 F37/431
VLAN0222t/03: Čt 11. 3. 14:00–16:30 F37/431, 14:00–16:30 F37/429, Čt 8. 4. 14:00–16:30 F37/429, 14:00–16:30 F37/431, Čt 29. 4. 14:00–16:30 F37/431, 14:00–16:30 F37/429
VLAN0222t/04: Čt 11. 3. 14:00–16:30 F37/429, 14:00–16:30 F37/431, Čt 8. 4. 14:00–16:30 F37/429, 14:00–16:30 F37/431, Čt 29. 4. 14:00–16:30 F37/431, 14:00–16:30 F37/429
VLAN0222t/05: Pá 12. 3. 10:00–12:30 F37/431, 10:00–12:30 F37/429, Pá 9. 4. 10:00–12:30 F37/429, 10:00–12:30 F37/431, Pá 7. 5. 10:00–12:30 F37/431, 10:00–12:30 F37/429
VLAN0222t/06: Pá 12. 3. 10:00–12:30 F37/429, 10:00–12:30 F37/431, Pá 9. 4. 10:00–12:30 F37/431, 10:00–12:30 F37/429, Pá 7. 5. 10:00–12:30 F37/429, 10:00–12:30 F37/431
VLAN0222t/07: Pá 12. 3. 13:00–15:30 F37/431, 13:00–15:30 F37/429, Pá 9. 4. 13:00–15:30 F37/429, 13:00–15:30 F37/431, Pá 30. 4. 13:00–15:30 F37/431, 13:00–15:30 F37/429
VLAN0222t/08: Pá 12. 3. 13:00–15:30 F37/429, 13:00–15:30 F37/431, Pá 9. 4. 13:00–15:30 F37/431, 13:00–15:30 F37/429, Pá 30. 4. 13:00–15:30 F37/431, 13:00–15:30 F37/429
VLAN0222t/09: Út 9. 3. 12:00–14:30 F37/429, 12:00–14:30 F37/431, Út 6. 4. 12:00–14:30 F37/431, 12:00–14:30 F37/429, Út 27. 4. 12:00–14:30 F37/429, 12:00–14:30 F37/431
VLAN0222t/10: Út 9. 3. 12:00–14:30 F37/431, 12:00–14:30 F37/429, Út 6. 4. 12:00–14:30 F37/431, 12:00–14:30 F37/429, Út 27. 4. 12:00–14:30 F37/431, 12:00–14:30 F37/429
VLAN0222t/11: St 17. 3. 14:00–16:30 F37/431, 14:00–16:30 F37/429, St 14. 4. 14:00–16:30 F37/431, 14:00–16:30 F37/429, St 5. 5. 14:00–16:30 F37/429, 14:00–16:30 F37/431
VLAN0222t/12: St 17. 3. 14:00–16:30 F37/429, 14:00–16:30 F37/431, St 14. 4. 14:00–16:30 F37/431, 14:00–16:30 F37/429, St 5. 5. 14:00–16:30 F37/431, 14:00–16:30 F37/429
VLAN0222t/13: Út 9. 3. 9:00–11:30 F37/431, 9:00–11:30 F37/429, Út 6. 4. 9:00–11:30 F37/431, 9:00–11:30 F37/429, Út 4. 5. 9:00–11:30 F37/429, 9:00–11:30 F37/431
VLAN0222t/14: Út 9. 3. 9:00–11:30 F37/431, 9:00–11:30 F37/429, Út 6. 4. 9:00–11:30 F37/431, 9:00–11:30 F37/429, Út 4. 5. 9:00–11:30 F37/431, 9:00–11:30 F37/429
VLAN0222t/15: Pá 26. 3. 12:00–14:30 F37/431, 12:00–14:30 F37/429, Pá 23. 4. 12:00–14:30 F37/431, 12:00–14:30 F37/429, Pá 14. 5. 12:00–14:30 F37/431, 12:00–14:30 F37/429
VLAN0222t/16: Pá 26. 3. 12:00–14:30 F37/431, 12:00–14:30 F37/429, Pá 23. 4. 12:00–14:30 F37/429, 12:00–14:30 F37/431, Pá 14. 5. 12:00–14:30 F37/429, 12:00–14:30 F37/431
VLAN0222t/17: Po 8. 3. 14:00–16:30 F37/429, 14:00–16:30 F37/431, Po 12. 4. 14:00–16:30 F37/431, 14:00–16:30 F37/429, Po 26. 4. 14:00–16:30 F37/429, 14:00–16:30 F37/431
VLAN0222t/18: Po 8. 3. 14:00–16:30 F37/431, 14:00–16:30 F37/429, Po 12. 4. 14:00–16:30 F37/431, 14:00–16:30 F37/429, Po 26. 4. 14:00–16:30 F37/429, 14:00–16:30 F37/431
VLAN0222t/19: Út 9. 3. 15:00–17:30 F37/429, 15:00–17:30 F37/431, Út 6. 4. 15:00–17:30 F37/429, 15:00–17:30 F37/431, Út 27. 4. 15:00–17:30 F37/431, 15:00–17:30 F37/429
VLAN0222t/20: Út 9. 3. 15:00–17:30 F37/429, 15:00–17:30 F37/431, Út 6. 4. 15:00–17:30 F37/431, 15:00–17:30 F37/429, Út 27. 4. 15:00–17:30 F37/429, 15:00–17:30 F37/431
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle předmětu jsou: • 1. rozeznat a popsat na RTG, CT, MRI snímcích struktury hlavy, krku, hrudníku, břicha a pánve • 2. identifikovat a vymezit jednotlivé topografické krajiny hlavy, krku, hrudníku, břicha a pánve • 3. posoudit vztahy jednotlivých anatomických struktur ve všech topografických oblastech hlavy, krku, hrudníku, břicha a pánve včetně uspořádání jednotlivých struktur od povrchových k hlubokým vrstvám.
Výstupy z učení
Po ukončení kurzu bude student schopen na snímcích ze zobrazovacích metod rozeznat a určit anatomické struktury hlavy, krku, hrudníku, břicha a pánve. Zároveň bude student schopen posoudit vztahy jednotlivých anatomických struktur ve všech topografických oblastech hlavy, krku, hrudníku, břicha a pánve včetně uspořádání jednotlivých struktur od povrchových k hlubokým vrstvám.
Osnova
  • 1. Topografická anatomie krku a hrudníku. Anatomie v zobrazovacích metodách - krk a hrudník 2. Topografická anatomie břicha a pánve. Anatomie v zobrazovacích metodách - břicho a pánev 1. Topografická anatomie hlavy. Anatomie v zobrazovacích metodách - hlava
Literatura
    doporučená literatura
  • SVÍŽENSKÁ, Ivana a Vlastimil VÁLEK. Základy anatomie v zobrazovacích metodách. I. Skiaskopie a skiagrafie. První. Brno: IDVPZ Brno, MU Brno, Boston Scientific ČR s.r.o., 2001. 72 s. ISBN 80-7013-334-1. info
    neurčeno
  • NEUWIRTH, Jiří. Anatomia neuro radiologica basalis. 1. vyd. Praha: Triton, 2006. 122 s. ISBN 8072548441. info
  • NEUWIRTH, Jiří. Anatomia radiologica thoracica basalis. 1. vyd. Praha: Triton, 2006. 66 s. ISBN 807254831X. info
Výukové metody
Praktické cvičení s využitím simulace
Metody hodnocení
zápočet
Informace učitele
Pro získání zápočtu je nutná 100% účast na všech cvičeních. Studenti nosí respirátor FFP bez výfukového ventilu, plášť, rukavice a návleky. Každý blok má dvě části - jedna část zahrnuje práci v SIMU a splnění úkolů z první části protokolu (více viz interaktivní osnova předmětu) a druhá část probíhá na Anatomickém ústavu v S2 - poznávání struktur na reálných řezech cadaverem (druhá část protokolu).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.