VLBI0222c Biologie II - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/3/0. 45. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Lívia Eiselleová, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bohumil Fafílek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Fojtík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Iva Gudernová (cvičící)
Mgr. Matěj Hrala (cvičící)
Mgr. Hana Hříbková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavla Hujová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Miroslav Hutňan (cvičící)
Mgr. Tatiana Kováčová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Lázničková, Ph.D. (cvičící)
Master Alexandru Nită (cvičící)
Mgr. Markéta Nováková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Veronika Palušová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Martin Pešl, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Pospíšilová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Vladimír Rotrekl, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Valčíková (cvičící)
Gretsen Velezmoro Jauregui, M.Sc. (cvičící)
Mgr. Kateřina Vopěnková, Ph.D. (cvičící)
Jana Růžičková (pomocník)
Garance
prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.
Biologický ústav – Teoretická pracoviště – Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Vopěnková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Biologický ústav – Teoretická pracoviště – Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLBI0222c/01: Po 18. 2. až Pá 17. 5. Pá 8:00–8:30 B07/205a, Pá 8:30–10:00 B07/217, Pá 8:30–10:00 B07/205a, Pá 10:00–10:30 B07/205a
VLBI0222c/02: Po 18. 2. až Po 13. 5. Po 12:00–12:30 B07/205a, Po 12:30–14:00 B07/205a, Po 12:30–14:00 B07/217, Po 14:00–14:30 B07/205a
VLBI0222c/03: Po 18. 2. až Čt 16. 5. Čt 10:00–10:30 B07/205a, Čt 10:30–12:00 B07/217, Čt 10:30–12:00 B07/205a, Čt 12:00–12:30 B07/205a
VLBI0222c/04: Po 18. 2. až Čt 16. 5. Čt 10:00–10:30 B07/205a, Čt 10:30–12:00 B07/217, Čt 10:30–12:00 B07/205a, Čt 12:00–12:30 B07/205a
VLBI0222c/05: Po 18. 2. až Po 13. 5. Po 14:30–15:00 B07/205a, Po 15:00–16:30 B07/217, Po 15:00–16:30 B07/205a, Po 16:30–17:00 B07/205a
VLBI0222c/06: Po 18. 2. až Pá 17. 5. Pá 8:00–8:30 B07/205a, Pá 8:30–10:00 B07/205a, Pá 8:30–10:00 B07/217, Pá 10:00–10:30 B07/205a
VLBI0222c/07: Po 18. 2. až Út 14. 5. Út 9:00–9:30 B07/205a, Út 9:30–11:00 B07/217, Út 9:30–11:00 B07/205a, Út 11:00–11:30 B07/205a
VLBI0222c/08: Po 18. 2. až Út 14. 5. Út 9:00–9:30 B07/205a, Út 9:30–11:00 B07/217, Út 9:30–11:00 B07/205a, Út 11:00–11:30 B07/205a
VLBI0222c/09: Po 18. 2. až Po 13. 5. Po 14:30–15:00 B07/205a, Po 15:00–16:30 B07/217, Po 15:00–16:30 B07/205a, Po 16:30–17:00 B07/205a
VLBI0222c/10: Po 18. 2. až St 15. 5. St 12:30–13:00 B07/205a, St 13:00–14:30 B07/217, St 13:00–14:30 B07/205a, St 14:30–15:00 B07/205a
VLBI0222c/11: Po 18. 2. až Čt 16. 5. Čt 13:00–13:30 B07/205a, Čt 13:30–15:00 B07/205a, Čt 13:30–15:00 B07/217, Čt 15:00–15:30 B07/205a
VLBI0222c/12: Po 18. 2. až Čt 16. 5. Čt 13:00–13:30 B07/205a, Čt 13:30–15:00 B07/217, Čt 13:30–15:00 B07/205a, Čt 15:00–15:30 B07/205a
VLBI0222c/13: Po 18. 2. až Út 14. 5. Út 12:00–12:30 B07/205a, Út 12:30–14:00 B07/205a, Út 12:30–14:00 B07/217, Út 14:00–14:30 B07/205a
VLBI0222c/14: Po 18. 2. až Út 14. 5. Út 12:00–12:30 B07/205a, Út 12:30–14:00 B07/217, Út 12:30–14:00 B07/205a, Út 14:00–14:30 B07/205a
VLBI0222c/15: Po 18. 2. až Po 13. 5. Po 12:00–12:30 B07/205a, Po 12:30–14:00 B07/217, Po 12:30–14:00 B07/205a, Po 14:00–14:30 B07/205a
VLBI0222c/16: Po 18. 2. až St 15. 5. St 12:30–13:00 B07/205a, St 13:00–14:30 B07/205a, St 13:00–14:30 B07/217, St 14:30–15:00 B07/205a
Předpoklady
VLBI0121c Biologie I - cvičení && VLBI0121s Biologie I - seminář
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
- osvojení si metod hodnocení rizika dědičných onemocnění různé molekulární podstaty u pacientů na základě rodinné anamnézy
- pochopení základních principů genového inženýrství
- pochopení a vyzkoušení si vybraných molekulárních metod používaných k vyšetření některých dědičných či nádorových a infekčních onemocnění s ohledem na výběr vhodné terapie
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- zhodnotit riziko dědičných onemocnění různé molekulární podstaty u pacientů na základě zadané rodinné anamnézy tohoto onemocnění
- popsat základní principy genetické prognózy a genetického poradenství
- navrhnout a provést základní molekulárně-genetická diagnostická vyšetření některých dědičných, nádorových a infekčních onemocnění (PCR, restrikční štěpení, gelová elektroforéza) a interpretovat získané výsledky
- vysvětlit vybrané základní techniky genového inženýrství a jejich aplikaci v medicíně, a se znalostí použité metodiky vybrat klony buněk s vneseným genem
- vysvětlí základní laboratorní testy genetické toxikologie a obecné využití genetické toxikologie, a interpretuje výsledky získané vybranými metodami
Osnova
 • 1. týden: Genetická onemocnění - gonozomální dědičnost
 • 2. týden: Rozšíření základní genetiky
 • 3. týden: Genetická prognóza a genetické poradenství
 • 4. týden: Genetika lidských populací
 • 5. týden: Molekulární diagnostika nádorového onemocnění s ohledem na výběr léčby - liché skupiny; Kontrolní test 3 - sudé skupiny (učivo 13. týdne podzimního semestru až 4. týdne jarního semestru - přednášky, seminář, cvičení)
 • 6. týden: Molekulární diagnostika nádorového onemocnění s ohledem na výběr léčby - sudé skupiny; Kontrolní test 3 - liché skupiny (učivo 13. týdne podzimního semestru až 4. týdne jarního semestru - přednášky, seminář, cvičení)
 • 7. týden: Genové inženýrství – produkce lidských proteinů v bakteriálních buňkách - liché skupiny
 • 8. týden: Genové inženýrství – produkce lidských proteinů v bakteriálních buňkách - sudé skupiny
 • 9. týden: Molekulární diagnostika patogenních bakterií - liché skupiny
 • 10. týden: Molekulární diagnostika patogenních bakterií - sudé skupiny
 • 11. týden: Genetická toxikologie
 • 12. týden: nahrazovací cvičení - nahrazování za státní svátky
 • 13. týden: Kontrolní test 4 (učivo 5. – 12. týdne jarního semestru - přednášky, cvičení)
 • 14. týden: pitevní týden – cvičení se nekonají
 • 15. týden: pitevní týden – cvičení se nekonají
Literatura
  povinná literatura
 • Protokoly ke cvičením jsou dostupné v elektronické podobě v Informačním systému MU ve Studijních materiálech předmětu VLBI0222c
Výukové metody
laboratorní cvičení, diskuze praktických problémů
Metody hodnocení
Účast na výuce je povinná.
Podmínky udělení zápočtu: docházka do cvičení (1 omluvená či neomluvená absence je povolena), vypracované všechny protokoly (i za absence) a zkontrolované příslušnými vyučujícími, úspěšně absolvované 2 písemné kontrolní testy v průběhu semestru (vždy 20 testových otázek, 4 odpovědi, 1 správná, student musí v každém testu získat nejméně 12 bodů z celkových 20). V případě neúspěšnosti některého z kontrolních testů a jeho opravy student píše závěrečný test (tzv. Zápočtový test z učiva přednášek a cvičení celého semestru. Test obsahuje 20 otázek: 10 testových otázek (1 až několik správných odpovědí, za chybné odpovědi se body odečítají) + 10 otázek na písemné vysvětlení pojmů. Student musí získat nejméně 10 bodů z celkových 20.
Za pozdní příchod, neaktivitu ve cvičení nebo 2. a každou další (omluvenou či neomluvenou) absenci student vypracuje referát v rozsahu 2 strany A4 na zadané téma. Referát vypracujte podle instrukcí uvedených v Organizačních pokynech v ISu, vytiskněte, přineste vyučujícímu, který jej zadal a buďte připraveni odpovídat na otázky k tématu referátu.
V případě 3 absencí (případně více absencí, kdy všechny jsou omluveny studijním oddělením do 5 dnů od začátku absence a zaneseny do ISu) je řešeno individuálně a je vázáno na úspěšné absolvování závěrečného testu (tzv. Zápočtový test, viz výše).
V případě 4 a více neomluvených absencí není zápočet udělen.
Navazující předměty
Informace učitele
Interaktivní osnova předmětu:
Liché skupiny:https://is.muni.cz/auth/el/1411/jaro2017/VLBI0222c/index_liche.qwarp">https://is.muni.cz/auth/el/1411/jaro2017/VLBI0222c/index_liche.qwarp">https://is.muni.cz/auth/el/1411/jaro2017/VLBI0222c/index_liche.qwarp
Sudé skupiny:https://is.muni.cz/auth/el/1411/jaro2017/VLBI0222c/index_sude.qwarp">https://is.muni.cz/auth/el/1411/jaro2017/VLBI0222c/index_sude.qwarp">https://is.muni.cz/auth/el/1411/jaro2017/VLBI0222c/index_sude.qwarp
Potřeby pro cvičení: vytištěný aktuální protokol, psací potřeby. Protokoly pro každé praktické cvičení si stáhněte ze Studijních materiálů v ISu a nastudujte předem. Přezůvky, pláště a vlastní chirurgické rukavice nejsou vyžadovány, ale při úlohách s barvením preparátů jsou pláště doporučeny.
Do učebny si vezměte pouze protokoly a psací potřeby, všechny ostatní věci si ještě před začátkem výuky odložte do šatny Biologického ústavu (A7, místnost 203), která bude po dobu výuky uzamčena.
Nahrazování cvičení: Pokud výjimečně nemůžete absolvovat praktická cvičení se svou skupinou (nemoc, návštěva lékaře - maximálně 1x za semestr), domluvte si e-mailem s kontaktní osobou předmětu nahrazení cvičení s jinou skupinou. Pište nejméně 24 hodin před plánovaným nahrazením a upřesněte skupinu (datum a čas), se kterou se chcete cvičení zúčastnit. Výuku lze nahradit pouze v tom samém výukovém týdnu, kdy byla zameškána. Při vyčerpání kapacity skupiny vám nahrazení nemusí být umožněno. Opakované nahrazování výuky s jinými skupinami není povoleno.
Kompletní pokyny k výuce najdete na následujícím odkazu: https://is.muni.cz/auth/el/1411/jaro2017/VLBI0222c/op/Pokyny_k_vyuce.pdf
Při opakování předmětu je možné na vyžádání uznat absolvovanou praktickou výuku. O uznání je potřeba požádat v prvním týdnu výuky e-mailem s uvedením důvodu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.