VLCH0731c Chirurgie I - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2016
Rozsah
0/4/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc. (přednášející)
MUDr. Vladimír Bartl, CSc. (cvičící)
Mgr. MUDr. Štěpánka Bibrová, Ph.D. (cvičící), prof. MUDr. Libor Paša, Ph.D. (zástupce)
MUDr. Ernest Biroš (cvičící)
prof. MUDr. Eva Brichtová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Pavel Brychta, CSc. (cvičící)
MUDr. Jan Buček (cvičící)
MUDr. Martin Dvořák, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Petr Gál, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Zdeněk Gregor, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Pavel Janíček, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Václav Jedlička, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Jiří Jochymek, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. (cvičící)
MUDr. Petra Kocourková (cvičící)
MUDr. Jan Konečný, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Zdeněk Konečný (cvičící)
MUDr. Miroslav Krejčí, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Jindřich Leypold, CSc. (cvičící)
MUDr. Pavel Mach, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Michal Mašek, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Ivan Müller, CSc. (cvičící)
MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Igor Penka, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Petr Piskač, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Jiří Podlaha, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Vladimír Procházka, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Zbyněk Rozkydal, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Andrea Suchomelová (cvičící)
MUDr. Otakar Teyschl, CSc. (cvičící)
MUDr. Richard Veselý (cvičící)
doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Robert Vlachovský, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Petr Vlček, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M. (cvičící)
prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc. (cvičící)
MUDr. Jan Žák, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. (cvičící)
Veronika Bradáčková (pomocník)
Barbora Krausová (pomocník)
Lucie Kučerová (pomocník)
Lea Müllerová (pomocník)
Zdeňka Naiderová (pomocník)
Ivana Ondrášová (pomocník)
Hana Půčková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
II. chirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: II. chirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLCH0731c/01: Po 17. 10. až Pá 28. 10. každý pracovní den 7:30–12:20 KDCHOT N03005
VLCH0731c/02: Po 3. 10. až Pá 14. 10. každý pracovní den 7:30–12:20 N07191
VLCH0731c/04: Po 2. 1. až Pá 13. 1. každý pracovní den 7:30–12:20 I.CHK N01002
VLCH0731c/05: Po 12. 12. až Pá 23. 12. každý pracovní den 7:30–12:20 I.CHK N01002
VLCH0731c/06: Po 28. 11. až Pá 9. 12. každý pracovní den 7:30–12:20 N07191
VLCH0731c/07: Po 14. 11. až Pá 25. 11. každý pracovní den 7:30–12:20 I.CHK N01002
VLCH0731c/08: Po 31. 10. až Pá 11. 11. každý pracovní den 7:30–12:20 N07191
VLCH0731c/09: Po 28. 11. až Pá 9. 12. každý pracovní den 7:30–12:20 I.CHK N01002
VLCH0731c/10: Po 14. 11. až Pá 25. 11. každý pracovní den 7:30–12:20 N07191
VLCH0731c/11: Po 31. 10. až Pá 11. 11. každý pracovní den 7:30–12:20 I.CHK N01002
VLCH0731c/12: Po 17. 10. až Pá 28. 10. každý pracovní den 7:30–12:20 N07191
VLCH0731c/15: Po 2. 1. až Pá 13. 1. každý pracovní den 7:30–12:20 N07191
VLCH0731c/16: Po 12. 12. až Pá 23. 12. každý pracovní den 7:30–12:20 KDCHOT N03005
VLCH0731c/30: Po 3. 10. až Pá 14. 10. každý pracovní den 7:30–12:20 I.CHK N01002
VLCH0731c/31: Po 19. 9. až Pá 30. 9. každý pracovní den 7:30–12:20 I.CHK N01002
VLCH0731c/32: Po 19. 9. až Pá 30. 9. každý pracovní den 7:30–12:20 N07191
VLCH0731c/33: Po 3. 10. až Pá 14. 10. každý pracovní den 7:30–12:20 N07191
Předpoklady
VSPF0622p Patol. fyziologie II-předn. && VSPA0622p Patologie II. - přednáška && VLCP0622c Chir.propedeutika II - cvič. && VSIP0622c Interní propedeutika II -cvič. && VLFA0621c Farmakologie I - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Výuka chirurgie v 7. semestru je zaměřena na výuku všeobecné chirurgie v celé její šíři, doplněnou o stáže na klinikách traumatologie, ortopedie, popáleninové medicíny a dětské chirurgie.
Osnova
 • Hlava a krk
 • Hrudní stěna, trauma hrudníku, mamma
 • Chirurgie plic a mediastina
 • Chirurgie jícnu
 • Cévní chirurgie: arterie
 • Cévní chirurgie: venosní systém
 • Vnitřní prostředí v chirurgii
 • Všeobecná traumatologie
 • Klíček, lopatka, ramenní kloub
 • Humerus, kloub loketní
 • Předloktí, zápěstí, ruka
 • Opakování Traumatologie: polytrauma, spinální, míšní trauma
 • Dětská chirurgie: Břišní chirurgie a NPB v dětském věku
 • Vrozené vady a jejich chirurgická korekce
 • Traumatologie v dětském věku
 • Problematika dětské ortopedie
 • Chirurgická onkologie
 • Popáleniny: problematika popálenin, intenzivní péče o pacienta v popáleninovém šoku, náhrada kůže, plastiky
Literatura
 • L.W. Way, Současná chirurgická diagnostika a léčba, 1998, Grada Publ., ISBN 80-7169/397/9, Sabiston- Textbook of Surgery, ISBN 0-7216-1259-8. Doplňky: Ján Černý, Špeciálna chirurgia, Osveta 1996, S. Schwartz: Textbook of Surgery, L.W. Way: Current Surg.
 • GÁL, Petr a František TECL. Compartment syndrom - závažná komplikace chirurgie a traumatologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 41 s. Edice kontinuálního vzdělávání v medicíně. ISBN 80-210-2152-7. info
 • PODLAHA, Jiří, Zdeněk GREGOR, Jindřich LEYPOLD a Petr ROUBAL. Chirurgie bifurkace aorty. Praktická flebologie. Praha: Phlebomedica, 1998, roč. 7, 4-5, s. 99. ISSN 1210-5406. info
 • ŽALOUDÍK, Jan. Chirurgie v paliativní onkologické léčbě. In Paliativní medicína. Praha: Grada Publishing, 1998. s. 165-182. ISBN 80-7169-437-1. info
 • Digestivní endoskopie a laparoskopická chirurgie. Edited by Přemysl Frič - Miroslav Ryska. 1. vyd. Praha: Praha Publishing, 1996. 345 s. ISBN 80-902140-0-2. info
 • DUDA, Miloslav a Stanislav CZUDEK. Miniinvazivní chirurgie. 1. vyd. Třinec: Nemocnice Podlesí, 1996. 231 s. : o. info
 • Úvod do miniinvasivní chirurgie. Edited by Jiří Vokurka. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1996. 46 s. ISBN 80-7013-228-0. info
 • LEYPOLD, Jindřich. Chirurgie neúrazových ložiskových lézí jater. [1. vyd.]. Brno: II. chirurgická klinika LF MU v Brně, 1995. 125 s. : b. info
 • KUBÁČEK, Vojtěch. Vybrané kapitoly z plastické chirurgie. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 66 s. info
 • STAFFA, Robert. Záchrana kriticky ischemické končetiny -pedální bypass. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2005. 112 s. Grada Publishing Avicenum 2090. ISBN 80-247-0957-0. info
 • ZEMAN, Miroslav. Speciální chirurgie. 2. vyd. Praha: Galén, 2004. xxiii, 575. ISBN 8072622609. info
 • FIRT, Pavel. Cévní chirurgie. Praha: Avicenum, 1991. ISBN 80-201-0047-4. info
 • SABISTON, David C. Textbook of Surgery. 1991. ISBN 0-7216-3492-3. info
Výukové metody
Výuka probíhá v kombinované formě prezentací, výuky u lůžka pacientů, seminářů s diskusí nad jednotlivými tématy.
Metody hodnocení
povinné stáže, zápočet v každém semestru udělován na kmenovém chirurgickém pracovišti na základě 100% docházky a výsledku závěrečného testu znalostí. Státní závěrečná zkouška ústní, praktická část: Pacient (chorobopis, diff. dg, návrh terapie), RTG, chir. nástroje - v 6. ročníku
Informace učitele
Výuka probíhá na pracovištích I, II, chirurgické kliniky FN u sv. Anny, Chirurgické kliniky FN Brno-Bohunice Chirurgické kliniky FDN Černopolní, Ortopedické kliniky nemocnice u sv. Anny a Ortopedické kliniky FN Brno Bohunice, ARK kliniky FN u sv. Anny a KARIM FN Brno-Bohunice, Kliniky Plastické chirurgie FN: Berkova ul., Kliniky popáleninové medicíny FN Brno-Bohunice Kontaktní osoby pro jednotlivé předměty: I. chir: Doc. Veverková II.chir: prof. Staffa Chir.klinika Bohunice: prof. Kala Dětská ortopedie : Dr. Jochymek Dětská chirurgie: Dr. Teyschl Ortopedie FN u sv. Anny: Doc. Rozkydal Ortopedie FN Bohunice: Doc. Muller ARK: Dr. Dadák KARIM: prof. Ševčík Plastická chirurgie: Dr. Dražan Medicína popálenin: Dr. Vokurková Další informace na vývěskách a sekretariátech příslušných pracovišť.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Předložení prezentace na téma probírané v daném semestru. Nutná 100% účast. Nahrazování možné pouze po domluvě se zást. pro školství MUDr.V.Procházkou,PhD-vprochazka@fnbrno.cz
Předmět je vyučován každý semestr.
Pro výuku ve FN Brno Bohunice: nutné převlékání (bílý plášť a přezůvky) v šatně pro mediky v -1.NP lůžkového traktu; výuka probíhá i v posluchárnách jiných klinik ve FN Brno. Aktuální rozpis je zveřejněn na vývěsce pro studenty na CHK v 7.NP.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, jaro 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.