VLCH0832c Chirurgie II - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2017
Rozsah
0/4/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Vladimír Bartl, CSc. (cvičící)
Mgr. MUDr. Štěpánka Bibrová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ernest Biroš (cvičící)
prof. MUDr. Eva Brichtová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Pavel Brychta, CSc. (cvičící)
MUDr. Jan Buček (cvičící)
prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc. (cvičící)
MUDr. Jan Doležel, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Martin Dvořák, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Petr Gál, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Zdeněk Gregor, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Pavel Janíček, CSc. (cvičící)
MUDr. Jiří Jeřábek, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Jiří Jochymek, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. (cvičící)
MUDr. Petra Kocourková (cvičící)
MUDr. Jan Konečný, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Zdeněk Konečný (cvičící)
MUDr. Miroslav Krejčí, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Jindřich Leypold, CSc. (cvičící)
MUDr. Pavel Mach, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Michal Mašek, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Ivan Müller, CSc. (cvičící)
MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Petr Piskač, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Jiří Podlaha, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Vladimír Procházka, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ivo Rovný, MBA (cvičící)
doc. MUDr. Zbyněk Rozkydal, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Andrea Suchomelová (cvičící)
MUDr. Otakar Teyschl, CSc. (cvičící)
MUDr. Richard Veselý (cvičící)
doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Robert Vlachovský, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Petr Vlček, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M. (cvičící)
prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc. (cvičící)
MUDr. Jan Žák, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. (cvičící)
Barbora Krausová (pomocník)
Lucie Kučerová (pomocník)
Lea Müllerová (pomocník)
Ivana Ondrášová (pomocník)
Hana Půčková (pomocník)
Věra Stejskalová (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Vladimír Procházka, Ph.D.
II. chirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: II. chirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLCH0832c/01: Po 15. 5. až Pá 26. 5. každý pracovní den 7:30–12:20 KDCHOT N03005
VLCH0832c/02: Po 17. 4. až Pá 28. 4. každý pracovní den 7:30–12:20 N07191
VLCH0832c/04: Po 3. 4. až Pá 14. 4. každý pracovní den 7:30–12:20 I.CHK N01002
VLCH0832c/05: Po 20. 3. až Pá 31. 3. každý pracovní den 7:30–12:20 I.CHK N01002
VLCH0832c/06: Po 6. 3. až Pá 17. 3. každý pracovní den 7:30–12:20 N07191
VLCH0832c/07: Po 20. 2. až Pá 3. 3. každý pracovní den 7:30–12:20 I.CHK N01002
VLCH0832c/08: Po 29. 5. až Pá 9. 6. každý pracovní den 7:30–12:20 I.CHK N01002
VLCH0832c/09: Po 20. 2. až Pá 3. 3. každý pracovní den 7:30–12:20 N07191
VLCH0832c/10: Po 29. 5. až Pá 9. 6. každý pracovní den 7:30–12:20 N07191
VLCH0832c/11: Po 15. 5. až Pá 26. 5. každý pracovní den 7:30–12:20 N07191
VLCH0832c/12: Po 1. 5. až Pá 12. 5. každý pracovní den 7:30–12:20 I.CHK N01002
VLCH0832c/15: Po 20. 3. až Pá 31. 3. každý pracovní den 7:30–12:20 N07191
VLCH0832c/16: Po 6. 3. až Pá 17. 3. každý pracovní den 7:30–12:20 KDCHOT N03005
VLCH0832c/30: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VLCH0832c/31: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VLCH0832c/32: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VLCH0832c/33: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VLCH0832c/34: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
VLCH0731c Chirurgie I - cvičení && VLFA0621c Farmakologie I - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
rozpoznat typická chirurgická onemocnění, doporučit diagnostický postup a základní možnosti léčby
Výstupy z učení
- propojit dříve nabyté dovednosti klinického vyšetření pacienta s klinickými projevy konkrétních chirurgických onemocnění - mít přehled o diagnostických modalitách a vhodnosti jejich užití u jednotlivých chorob - mít představu o současných možnostech léčby chirurgických pacientů
Osnova
 • kýly
 • žaludek a duodenum
 • játra a žlučové cesty
 • pankreas, slezina
 • tenké a tlusté střevo
 • rektum a anus
 • náhlé příhody břišní
 • traumatologie (páteř, pánev)
 • kyčelní kloub, proximální konec femoru diafýza a distální konec femoru
 • koleno, bérec
 • hlezno, noha
 • Traumatologie: polytrauma, spinální, míšní trauma
 • Dětská chirurgie: Břišní chirurgie a NPB v dětském věku Vrozené vady a jejich chirurgická korekce Traumatologie v dětském věku Problematika dětské ortopedie
 • Chirurgická onkologie
 • Popáleniny: problematika popálenin, intenzivní péče o pacienta v popáleninovém šoku, náhrada kůže, plastiky
Literatura
  povinná literatura
 • ZEMAN, Miroslav a Zdeněk KRŠKA. Speciální chirurgie. 3., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2014. xviii, 511. ISBN 9788074921285. info
  doporučená literatura
 • WENDSCHE, Peter a Radek VESELÝ. Traumatologie. Praha: Galén, 2015. 344 s. 1. vydání. ISBN 978-80-7492-211-4. URL info
 • Clinical Surgery: With Student Consult Access, 3e Paperback – 13 Feb 2012
  neurčeno
 • ŠNAJDAUF, Jiří a Richard ŠKÁBA. Dětská chirurgie. 1. vyd. Praha: Galén, 2005. 395 s. ISBN 807262329X. info
Výukové metody
semináře, výuka u lůžka pacienta
Metody hodnocení
Zápočet (absolvování semináře a praktické výuky)
Informace učitele
Výuka probíhá na pracovištích I, II, chirurgické kliniky FN u sv. Anny, Chirurgické kliniky FN Brno-Bohunice Chirurgické kliniky FDN Černopolní, Ortopedické kliniky nemocnice u sv. Anny a Ortopedické kliniky FN Brno Bohunice, ARK kliniky FN u sv. Anny a KARIM FN Brno-Bohunice, Kliniky Plastické chirurgie FN: Berkova ul., Kliniky popáleninové medicíny FN Brno-Bohunice, Kliniky úrazové chirurgie FN Brno Bohunice
Kontaktní osoby pro jednotlivé předměty: I. chir: Doc. Veverková
II.chir: Dr.Novotný
Chir.klinika Bohunice: Dr.Procházka
Dětská ortopedie : Dr. Jochymek Dětská chirurgie: dr. Bíbrová
Ortopedie FN u sv. Anny: Doc. Rozkydal
Ortopedie FN Bohunice: Doc. Chaloupka ARK FN u sv. Anny: Dr. Dadák
KARIMFN Bohunice: Dr. Maláska
Plastická chirurgie: Dr. Dražan
Medicína popálenin: Dr. Lipový
KUCH - Dr Krtička Další informace na vývěskách a sekretariátech příslušných pracovišť. Úprava doplňujících údajů předmětu https://is.muni.cz/auth/predmety/sylaby_plneni.pl?kod=VLCH0731c;fak... 6 KDCHOT - studenti jsou očekávání v 7:45 před knihovnou kliniky ve spojovacím krčku mezi pavilony B a C ve 2. patře, před tím je třeba se převléci v šatně mediků u hlavní vrátnice (přezůvky, plášť). Výuka nepediatrických kruhů probíhá na KDCHOT 3 dny vždy 7:45 - 12:20 v šesti základních blocích, kdy je vždy vysvětlena teorie, poté se učivo demonstruje u lůžka pacienta. Pediatrické kruhy jsou na KDCHOT 9 dnů dle každodenního rozpisu (7:45 - 10:30 v klinickém provozu - ambulance, sály; 11:00 - 12:20 přednáška).
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Předložení prezentace, vypracování chorobopisu, 100% účast na stážích
Předmět je vyučován každoročně.
Pro výuku ve FN Brno Bohunice: nutné převlékání (bílý plášť a přezůvky) v šatně pro mediky v -1.NP lůžkového traktu; výuka probíhá i v posluchárnách jiných klinik ve FN Brno. Aktuální rozpis je zveřejněn na vývěsce pro studenty na CHK v 7.NP.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.