VLCH091 Chirurgie

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
Mgr. MUDr. Štěpánka Bibrová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Eva Brichtová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Pavel Brychta, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc. (cvičící)
MUDr. Tomáš Grolich, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Beáta Hemmelová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jan Hlavsa, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Teodor Horváth, CSc. (cvičící)
MUDr. Zdeněk Chovanec, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Pavel Janíček, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Jiří Jochymek, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. (cvičící)
MUDr. Jan Konečný, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Mgr. Petr Kysela, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Pavel Mach, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Filip Marek, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ladislav Mitáš, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Igor Penka, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Petr Piskač, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Jiří Podlaha, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Vladimír Procházka, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Michal Reška, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Zbyněk Rozkydal, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Petr Vlček, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M. (cvičící)
prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc. (cvičící)
MUDr. Jan Žák, Ph.D. (cvičící)
Blanka Dvořáčková (pomocník)
Barbora Krausová (pomocník)
Lucie Kučerová (pomocník)
Hana Půčková (pomocník)
Eva Zahradníková (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Igor Penka, CSc.
I. chirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. MUDr. Vladimír Procházka, Ph.D.
Předpoklady
( VLFA08222c Farmakologie II - cvičení || VLFA0722p Farmakologie II - přednáška ) && VLCH0832c Chirurgie II - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Ověření získaných znalostí a dovedností z oborů - všeobecná chirurgie, traumatologie, cévní chirurgie, ortopedie, popáleninová medicína a dětská chirurgie.
Výstupy z učení
Student je po absolvování tohoto předmětu schopen: • rozpoznat typická chirurgická onemocnění • doporučit diagnostický postup a základní léčbu • provést vyšetření u lůžka u pacientů s běžnými chirurgickými onemocnění před operací i v pooperačním průběhu • popsat základní chirurgické výkony • provést převaz rány • pohybovat se na operačním sále • znát typické nálezy zobrazovacích metod u základních chirurgických onemocnění • provést základní diferenciální diagnostiku.
Osnova
  • • Hlava a krk • Hrudní stěna, trauma hrudníku, mamma • Chirurgie plic a mediastina • Chirurgie jícnu • Cévní chirurgie: arterie • Cévní chirurgie: venosní systém • Vnitřní prostředí v chirurgii • Všeobecná traumatologie • Klíček, lopatka, ramenní kloub • Humerus, kloub loketní • Předloktí, zápěstí, ruka • Traumatologie (páteř, pánev) • Kyčelní kloub, proximální konec femoru • Diafýza a distální konec femoru • Koleno, bérec • Hlezno, noha • Opakování • Traumatologie: polytrauma, spinální, míšní trauma • Kýly • Žaludek a duodenum • Játra a žlučové cesty • Pankreas, slezina • Tenké a tlusté střevo • Rektum a anus • Náhlé příhody břišní • Dětská chirurgie: břišní chirurgie a NPB v dětském věku • Vrozené vady a jejich chirurgická korekce • Traumatologie v dětském věku • Problematika dětské ortopedie • Chirurgická onkologie • Popáleniny: problematika popálenin, intenzivní péče o pacienta v popáleninovém šoku, náhrada kůže, plastiky
Literatura
    povinná literatura
  • WENDSCHE, Peter a Radek VESELÝ. Traumatologie. Praha: Galén, 2015. 344 s. 1. vydání. ISBN 978-80-7492-211-4. URL info
  • ZEMAN, Miroslav a Zdeněk KRŠKA. Speciální chirurgie. 3., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2014. xviii, 511. ISBN 9788074921285. info
    doporučená literatura
  • FERKO, Alexander, Zdeněk ŠUBRT a Tomáš DĚDEK. Chirurgie v kostce. 2., doplněné a přepracova. Praha: Grada, 2015. 511 stran. ISBN 9788024710051. info
  • ŠNAJDAUF, Jiří a Richard ŠKÁBA. Dětská chirurgie. 1. vyd. Praha: Galén, 2005. 395 s. ISBN 807262329X. info
  • ŠNAJDAUF, Jiří, Karel CVACHOVEC a Tomáš TRČ. Dětská traumatologie. 1. vyd. Praha: Galén, 2002. xv, 180. ISBN 8072621521. info
Výukové metody
Výuka probíhá v kombinované formě s využitím prezentací, výuky u lůžka pacientů, cvičení na simulátorech a seminářů vypracovaných studenty s diskusí nad jednotlivými tématy v rámci předmětů Chirurgie I a II ve 4. ročníku.
Metody hodnocení
Zápočet za povinnou účast na stážích předmětů Chirurgie I a II ve 4. ročníku. Ověření znalostí a dovedností získaných v předmětech Chirurgie I a II ve formě zkoušky z Chirurgie v 5. ročníku. V 5. ročníku pokračuje výuka chirurgie předmětem Chirurgie III a po absolvování předstátnicové praxe v 6. ročníku je zakončena státní zkouškou z chirurgie.
Informace učitele
Zkouška probíhá na pracovištích I. chirurgické kliniky FN u sv. Anny a Chirurgické kliniky FN Brno. Kontaktní osoby pro jednotlivá pracoviště: I. chirurgická klinika FN u sv. Anny: Doc. Veverková, Chirurgická klinika FN Brno: Dr. Procházka. Další informace na vývěskách a sekretariátech příslušných pracovišť.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.