VLCH11Xpp Surgery - Pre-graduation Practice

Faculty of Medicine
Spring 2017
Extent and Intensity
0/30/0. 16 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MUDr. Vladimír Bartl, CSc. (seminar tutor)
Mgr. MUDr. Štěpánka Bibrová, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Ernest Biroš, Ph.D. (seminar tutor)
prof. MUDr. Eva Brichtová, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Jan Buček (seminar tutor)
prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc. (seminar tutor)
MUDr. Jan Doležel, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Martin Dvořák, Ph.D. (seminar tutor)
prof. MUDr. Petr Gál, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Jiří Jeřábek, Ph.D. (seminar tutor)
prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. (seminar tutor)
MUDr. Jan Konečný, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Zdeněk Konečný (seminar tutor)
MUDr. Miroslav Krejčí, Ph.D. (seminar tutor)
doc. MUDr. Jindřich Leypold, CSc. (seminar tutor)
MUDr. Pavel Mach, Ph.D. (seminar tutor)
doc. MUDr. Michal Mašek, CSc. (seminar tutor)
Zdeňka Naiderová (seminar tutor)
MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D. (seminar tutor)
doc. MUDr. Petr Piskač, CSc. (seminar tutor)
prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D. (seminar tutor)
doc. MUDr. Jiří Podlaha, CSc. (seminar tutor)
MUDr. Ivo Rovný, MBA (seminar tutor)
prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Otakar Teyschl, CSc. (seminar tutor)
doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Robert Vlachovský, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Petr Vlček, Ph.D. (seminar tutor)
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M. (seminar tutor)
MUDr. Jan Žák, Ph.D. (seminar tutor)
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. (seminar tutor)
Veronika Bradáčková (assistant)
Barbora Krausová (assistant)
Lucie Kučerová (assistant)
Iveta Mášová (assistant)
Lea Müllerová (assistant)
Hana Půčková (assistant)
Guaranteed by
doc. MUDr. Vladimír Procházka, Ph.D.
Second Department of Surgery – Institutions shared with St. Anne's Faculty Hospital – Faculty of Medicine
Contact Person: doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.
Supplier department: Second Department of Surgery – Institutions shared with St. Anne's Faculty Hospital – Faculty of Medicine
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The priniple purpous of this lecture is to engage the medical students in daily condition of surgery department.
Syllabus
 • The participation in morning visits
 • policlinic
 • operating
 • afternoon presentation
 • special lectures and seminars
Literature
  recommended literature
 • ZEMAN, Miroslav and Zdeněk KRŠKA. Speciální chirurgie. 3., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2014, xviii, 511. ISBN 9788074921285. info
 • ŠNAJDAUF, Jiří and Richard ŠKÁBA. Dětská chirurgie. 1. vyd. Praha: Galén, 2005, 395 s. ISBN 807262329X. info
  not specified
 • Ashcraft's /ediatric Surgery: Expert Consult. ISBN 9781455743339
 • Schwartz's Principles of Surgery, 10e, ISBN 978-0-07179674-3
Teaching methods (in Czech)
KDCHOT - po celou dobu má student přiděleného svého mentora (lékaře), se kterým se aktivně účastní všech jeho činností (operace, ambulance, endoskopie, výuka, práce na oddělení) a který určí, zda studnet splnil předpoklady a může mu být udělen zápočet.
Assessment methods
State final examination - 5 teoretical qustions (case report - diagnosis, differential diagnostics, treatment proposal - bandage, surgical instruments, X- ray imaging).
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on completion of the course: Komise pro SRZ je studentovi přidělena
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is taught: in blocks.
Note related to how often the course is taught: souvilsý blok 5 týdnů. Studentu jsou vypsáni na předpromoční praxi dle termínů a pracovišť.
The course is also listed under the following terms Autumn 2000, Autumn 2001, Autumn 2002, Autumn 2003, Spring 2004, Autumn 2004, Spring 2005, Autumn 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Autumn 2017, Spring 2018, autumn 2018, spring 2019, autumn 2019, spring 2020, autumn 2020, spring 2021, autumn 2021, spring 2022, autumn 2022, spring 2023, autumn 2023, spring 2024, autumn 2024, spring 2025.
 • Enrolment Statistics (Spring 2017, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2017/VLCH11Xpp