VLKP07X Klinická praxe

Lékařská fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/75/0. 75. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Eva Brichtová, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Jiří Dolina, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Radek Kroupa, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jan Maláska, Ph.D., EDIC (cvičící)
MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, FESAIC (cvičící)
doc. MUDr. Eva Vlčková, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Eva Brichtová, Ph.D. (pomocník)
Zdeňka Dvořáková (pomocník)
Kateřina Grosche (pomocník)
Simona Kašparová (pomocník)
Lea Müllerová (pomocník)
Alena Stodůlková (pomocník)
Eva Zahradníková (pomocník)
Hana Zemanová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D.
Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Lékařská fakulta
Předpoklady
ROCNIK ( 4 ) || ROCNIK ( 5 ) || ROCNIK ( 6 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Organizují všechny kliniky s nepřetržitým provozem. Student může předmět zapsat pouze po předchozí domluvě na příslušné klinice, na základě souhlasu přednosty kliniky.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je pokytnou studentům první kontakt s terénní medicinou prvního kontaktu, propojit doposud získané teoretické znalosti s praktickými poznatky
Výukové metody
praktická výuka
Metody hodnocení
popis kasuistiky
Informace učitele
Určeno pro studenty Všeobecného lékařství od 4. ročníku.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Poznámka k četnosti výuky: dle dohody na klinice.
zápočet z předmětu zadá studijní referentka na základě potvrzení přednosty kliniky. Formulář k potvrzení naleznete ve studijních materiálech v IS MU, v sekci studijní pokyny.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, podzim 2023, jaro 2024.