VLPD0932p Pediatrie II - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/0/0. 15. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
MUDr. Milena Burianová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc. (přednášející)
MUDr. Eliška Hloušková (přednášející)
doc. MUDr. Petr Jabandžiev, Ph.D. (přednášející)
MUDr. František Jimramovský, MHA (přednášející)
MUDr. Tomáš Jimramovský (přednášející)
MUDr. Martin Jouza (přednášející)
MUDr. Erik Nedorost (přednášející)
MUDr. Jan Papež (přednášející)
MUDr. Jakub Pecl (přednášející)
MUDr. Magdalena Rohanová (přednášející)
doc. MUDr. Ondřej Rybníček, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Eva Slouková (přednášející)
MUDr. Jana Šťastná, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Martin Štěrba (přednášející)
Veronika Bradáčková (pomocník)
Petra Pavliňáková (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Petr Jabandžiev, Ph.D.
Pediatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Pediatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta
Předpoklady
( VLFA08222c Farmakologie II - cvičení || VLFA0722p Farmakologie II - přednáška ) && VLPD7X31c Pediatrie I-cvičení && VLOT7X1c ORL && VLDI7X1c Diagnast. zobr. metody -cvič. && VLKG7X1c Klinická genetika - cv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je:
- seznámení s hlavními pojmy a úkoly pediatrie
- seznámení s problematikou léčebné a preventivní péče v oboru
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu:
- seznámen s hlavními pojmy a úkoly pediatrie
- seznámen s problematikou léčebné a preventivní péče v oboru
Osnova
 • Neonatologie
 • Intenzivní péče v pediatrii
 • Výživa v pediatrii
 • Imunologie v pediatrii
 • Dětská gastroenterologie
 • Dětská revmatologie
 • Dětská hematologie
 • Dětská nefrologie
 • Dětská endokrinologie
 • Dětská kardiologie
 • Sociální pediatrie
Literatura
  doporučená literatura
 • KLIEGMAN, Robert, Bonita STANTON, Joseph W. ST. GEME a Nina Felice SCHOR. Nelson textbook of pediatrics. Edited by Richard E. Behrman. 20th edition. Philadelphia: Elsevier, 2016. lxviii, 17. ISBN 9781455775668. info
 • LEBL, Jan. Diferenciální diagnostika v pediatrii. 2., doplň. vyd. Praha: Galén, 2014. 216 s. ISBN 9788074921483. info
 • LEBL, Jan, Jan JANDA, Petr POHUNEK a Jan STARÝ. Klinická pediatrie. Druhé vydání. Praha: Karolinum, 2014. xix, 698. ISBN 9788024626970. info
  neurčeno
 • NEVORAL, Jiří. Praktická pediatrická gastroenterologie, hepatologie a výživa. První vydání. Praha: Mladá fronta, 2013. 677 stran. ISBN 9788020428639. info
 • NOVÁK, Ivan. Intenzivní péče v pediatrii. 1. vyd. Praha: Galén, 2008. 579 s. ISBN 9788024614748. info
 • Praktická pediatrie : obvyklé diagnostické a léčebné postupy na Pediatrické klinice v Motole. Edited by Jan Lebl - Jan Janda - Petr Pohunek. 1. vyd. Praha: Galén, 2008. 189 s. ISBN 9788072625789. info
 • ŠAŠINKA, Miroslav, Tibor ŠAGÁT a László KOVÁCS. Pediatria. 2., dopl. a aktualiz. vyd. Bratislava: HERBA, 2007. 740 s. ISBN 9788089171491. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2023.