VLPD1033c Pediatrie III - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 30. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
MUDr. Milena Burianová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Miroslava Burešová (cvičící)
prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc. (cvičící)
MUDr. Lenka Dostalová Kopečná, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Veronika Fiamoli, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Eliška Hloušková (cvičící)
MUDr. Matěj Hrunka (cvičící)
doc. MUDr. Petr Jabandžiev, Ph.D. (cvičící)
MUDr. František Jimramovský, MHA (cvičící)
MUDr. Tomáš Jimramovský (cvičící)
MUDr. Martin Jouza (cvičící)
MUDr. Tomáš Juren (cvičící)
MUDr. Tomáš Juřenčák (cvičící)
MUDr. Lucie Kalichová (cvičící)
MUDr. Jiří Nečas (cvičící)
MUDr. Erik Nedorost (cvičící)
MUDr. Dana Novotná, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jan Papež (cvičící)
MUDr. Jakub Pecl (cvičící)
MUDr. Tereza Pinkasová (cvičící)
MUDr. Magdalena Rohanová (cvičící)
doc. MUDr. Ondřej Rybníček, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Kateřina Slabá (cvičící)
MUDr. Eva Slouková (cvičící)
MUDr. Markéta Sobotková (cvičící)
MUDr. Jana Šťastná, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Martin Štěrba (cvičící)
Veronika Bradáčková (pomocník)
Libuše Darmovzalová (pomocník)
Petra Pavliňáková (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Petr Jabandžiev, Ph.D.
Pediatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Milena Burianová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Pediatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta (80,00 %), Klinika dětské onkologie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta (20,00 %)
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLPD1033c/01: Po 15. 3. 7:30–12:30 PeK N03086, Út 16. 3. 7:30–12:30 PeK N03086, St 17. 3. 7:30–12:30 PeK N03086, Čt 18. 3. 7:30–12:30 PeK N03086, Pá 19. 3. 7:30–12:30 PeK N03086
VLPD1033c/02: Po 26. 4. 7:30–12:30 PeK N03086, Út 27. 4. 7:30–12:30 PeK N03086, St 28. 4. 7:30–12:30 PeK N03086, Čt 29. 4. 7:30–12:30 PeK N03086, Pá 30. 4. 7:30–12:30 PeK N03086
VLPD1033c/03: Po 17. 5. 7:30–12:30 PeK N03086, Út 18. 5. 7:30–12:30 PeK N03086, St 19. 5. 7:30–12:30 PeK N03086, Čt 20. 5. 7:30–12:30 PeK N03086, Pá 21. 5. 7:30–12:30 PeK N03086
VLPD1033c/04: Po 10. 5. 7:30–12:30 PeK N03086, Út 11. 5. 7:30–12:30 PeK N03086, St 12. 5. 7:30–12:30 PeK N03086, Čt 13. 5. 7:30–12:30 PeK N03086, Pá 14. 5. 7:30–12:30 PeK N03086
VLPD1033c/05: Po 19. 4. 7:30–12:30 PeK N03086, Út 20. 4. 7:30–12:30 PeK N03086, St 21. 4. 7:30–12:30 PeK N03086, Čt 22. 4. 7:30–12:30 PeK N03086, Pá 23. 4. 7:30–12:30 PeK N03086
VLPD1033c/06: Po 1. 3. 7:30–12:30 PeK N03086, Út 2. 3. 7:30–12:30 PeK N03086, St 3. 3. 7:30–12:30 PeK N03086, Čt 4. 3. 7:30–12:30 PeK N03086, Pá 5. 3. 7:30–12:30 PeK N03086
VLPD1033c/07: Po 7. 6. 7:30–12:30 PeK N03086, Út 8. 6. 7:30–12:30 PeK N03086, St 9. 6. 7:30–12:30 PeK N03086, Čt 10. 6. 7:30–12:30 PeK N03086, Pá 11. 6. 7:30–12:30 PeK N03086
VLPD1033c/08: Po 24. 5. 7:30–12:30 PeK N03086, Út 25. 5. 7:30–12:30 PeK N03086, St 26. 5. 7:30–12:30 PeK N03086, Čt 27. 5. 7:30–12:30 PeK N03086, Pá 28. 5. 7:30–12:30 PeK N03086
VLPD1033c/10: Út 6. 4. 7:30–12:30 PeK N03086, St 7. 4. 7:30–12:30 PeK N03086, Čt 8. 4. 7:30–12:30 PeK N03086, Pá 9. 4. 7:30–12:30 PeK N03086
VLPD1033c/11: Po 3. 5. 7:30–12:30 PeK N03086, Út 4. 5. 7:30–12:30 PeK N03086, St 5. 5. 7:30–12:30 PeK N03086, Čt 6. 5. 7:30–12:30 PeK N03086, Pá 7. 5. 7:30–12:30 PeK N03086
VLPD1033c/12: Po 29. 3. 7:30–12:30 PeK N03086, Út 30. 3. 7:30–12:30 PeK N03086, St 31. 3. 7:30–12:30 PeK N03086, Čt 1. 4. 7:30–12:30 PeK N03086
VLPD1033c/13: Po 22. 3. 7:30–12:30 PeK N03086, Út 23. 3. 7:30–12:30 PeK N03086, St 24. 3. 7:30–12:30 PeK N03086, Čt 25. 3. 7:30–12:30 PeK N03086, Pá 26. 3. 7:30–12:30 PeK N03086
Předpoklady
VLPD0932c Pediatrie II - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The aim of practical lessons in pediatrics is:
Introducing students to the field of therapeutic and preventive care in pediatrics
Understanding of pediatric propedeutics
Knowing the most common diseases in pediatrics
Acquiring examination methods needed to diagnose the most common diseases in pediatrics
Managing the differential diagnosis of the most common acute and chronic diseases in pediatrics
Understanding the principles of pharmacotherapy in pediatrics
Výstupy z učení
After completing this course the student will have basic knowledge about:
- pediatric propedeutics
- the most common diseases in pediatrics and their diagnosis and treatment
- the care of the newborn
- nutrition in childhood
Osnova
 • Theoretical part (seminars):
 • Neonatology
 • Intensive care in pediatrics
 • Nutrition in pediatrics
 • Pediatric imunology
 • Pediatric gastroenterology
 • Inherited metabolic disorders
 • Pediatric rheumatology
 • Pediatric hematology
 • Pediatric nephrology
 • Pediatric endocrinology
 • Pediatric oncology
 • Practical part (ward):
 • Practical bedside teaching
 • Examination procedures in children (newborn, infant, toddler, pre-school and school-age child, adolescent) with diagnoses typical of these age groups
 • Medical history
 • Physical examination
 • Differential diagnosing
 • Designing of laboratory and instrumental examination
 • Diagnosing and treatment
Literatura
  doporučená literatura
 • BLÁHOVÁ, Květa, Filip FENCL a Jan LEBL. Pediatrická propedeutika. Třetí, přepracované a ro. Praha: Galén, 2019. 246 stran. ISBN 9788074924422. info
 • KLIEGMAN, Robert, Bonita STANTON, Joseph W. ST. GEME a Nina Felice SCHOR. Nelson textbook of pediatrics. Edited by Richard E. Behrman. 20th edition. Philadelphia: Elsevier, 2016. lxviii, 17. ISBN 9781455775668. info
 • LEBL, Jan, Jan JANDA, Petr POHUNEK a Jan STARÝ. Klinická pediatrie. Druhé vydání. Praha: Karolinum, 2014. xix, 698. ISBN 9788024626970. info
  neurčeno
 • Current diagnosis and treatment : pediatrics. Edited by William W. Hay. 22nd ed. New York: McGraw-Hill Medical, 2014. xxviii, 15. ISBN 9780071827348. info
 • American Academy of Pediatrics textbook of pediatric care. Edited by Thomas K. McInerny. [Washington, D.C.]: American Academy of Pediatrics, 2009. xlix, 2935. ISBN 9781581106411. info
Výukové metody
- practical training - seminar
Metody hodnocení
Zakončení předmětu Pediatrie zkouškou:
Zkouška bude probíhat formou online testu v 5. ročníku po absolvování Pediatrie III. Test bude zpřístupněn studentům ke konci semestru a ve zkouškovém období. Test bude obsahovat otázky zejména z pediatrické propedeutiky a z témat Pediatrie II. a III. (podzimní semestr - Pediatrie II a jarní semestr -Pediatrie III). Test obsahuje 20 otázek a vždy bude správná 1 ze 4 odpovědí. Na vypracování testu budou mít studenti 30 minut. Příprava ke zkoušce viz seznam doporučené literatury. Studenti, kteří při testu dvakrát neuspějí, budou ústně přezkoušeni.
Hodnocení testu:
A 20-19 správných odpovědí
B 18-17 správných odpovědí
C 16-15 správných odpovědí
D 14-13 správných odpovědí
E 12-11 správných odpovědí
F 10 a méně správných odpovědí

-
Informace učitele
Informace o rozdělení studentů do skupin najdete na nástěnce u sekretariátu Pediatrické kliniky, Pavilon C, 4. podlaží
* Praktická výuka probíhá na:
-Pediatrická klinika FN Brno, Černopolní 9,Brno, oddělení 46, 67, 48, 69, 56:
-Klinika dětské onkologie FN Brno, Černopolní 9, Brno, (pavilon G, 2.podlaží)
-Novorozenecké oddělení FN Brno, Pracoviště reprodukční medicíny, Obilní trh 11, Kam se dostavit? •do Posluchárny na Neonatologickém oddělení v 1. patře vedle oddělení 12 •na evidenci (u vstupu do budovy, který ústí do parku) je možné se zeptat na cestu •pokud by byla posluchárna zamčená - obrátit se na sekretariát neonatologického oddělení – což je cca 50 metrů před posluchárnou •v současné Covidové době neprobíhá na neonatologickém oddělení praktické vyučování u lůžka. Z toho důvodu mohou medici chodit oblečeni v civilu až do odvolání. •studenti budou rozděleni na dvě skupiny, první začíná v 10:30 hodin, druhá v 11:30 hodin •bezpodmínečně přijít na výuku včas a v předepsaném čas, jinak nelze výuku absolvovat.

* Pomůcky na stáže FDN: plášť, přezůvky, fonendoskop (bez pomůcek nelze stáž absolvovat)
* Šatny FDN : pavilon A (naproti vrátnice, kde jsou k vyzvednutí klíče. Skřínky v šatně je nutno každý den uvolnit
* Aktuální informace nutno sledovat na nástěnce u sekretariátu Pediatrické kliniky, pavilon C, 4.podlaží
* V zájmu každého studenta je dostavit se s dostatečným předstihem před vlastním začátkem stáže
Začátek výuky je v 8.00, pozdní příchod nebude akceptován

Absence ve výuce a nahrazování stáží.
Bez omluvy je možné chybět 10% celkového času stáže, prakticky to znamená půl vyučovacího dne. Vše nad tento limit je třeba řádně nahradit. Zkouška z jiného předmětu absolvovaná v daný den stáže není omluvou. Náhrada praktické části stáže je nutná vždy po domluvě s příslušným asistentem (u kterého student absentoval ve výuce). Náhrada semináře je možná s další (následující) skupinou (ale nemusí být vypsán stejný seminář!). Prezentace jsou vloženy do ISmuni - Studijní materiály
Po skončení semestru, v 18. vyučovacím týdnu, budou také vypsány náhradní stáže, na které je nutno se ale ZAREGISTROVAT na sekretariátě Pediatrické kliniky (bradackova.veronika@fnbrno.cz); jinak nebude možné studenta do stáží zařadit!
Na stážovacím listě musí být VŽDY uveden podpis a jmenovka vyučujícího.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.