VLPD11Xpp Pediatrie - předpromoční praxe

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/4/0. 60. 8 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
MUDr. Milena Burianová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc. (přednášející)
MUDr. Lukáš Cintula (cvičící)
MUDr. Eliška Hloušková (cvičící)
MUDr. Matěj Hrunka (cvičící)
doc. MUDr. Petr Jabandžiev, Ph.D. (cvičící)
MUDr. František Jimramovský, MHA (cvičící)
MUDr. Tomáš Jimramovský (cvičící)
MUDr. Martin Jouza (cvičící)
MUDr. Tomáš Juřenčák (cvičící)
MUDr. Lucie Kalichová (cvičící)
MUDr. Jiří Nečas (cvičící)
MUDr. Erik Nedorost (cvičící)
MUDr. Dana Novotná, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jan Papež (cvičící)
MUDr. Jakub Pecl (cvičící)
MUDr. Tereza Pinkasová (cvičící)
MUDr. Magdalena Rohanová (cvičící)
doc. MUDr. Ondřej Rybníček, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Kateřina Slabá (cvičící)
MUDr. Eva Slouková (cvičící)
MUDr. Markéta Sobotková (cvičící)
MUDr. Jana Šťastná, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Martin Štěrba (cvičící)
Veronika Bradáčková (pomocník)
Libuše Darmovzalová (pomocník)
Petra Pavliňáková (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Petr Jabandžiev, Ph.D.
Pediatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Milena Burianová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Pediatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta (90,00 %), Klinika dětské onkologie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta (10,00 %)
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLPD11Xpp/01O: Po 19. 4. 8:00–14:00 viz studijní materiály/see study materials, Út 20. 4. 8:00–14:00 viz studijní materiály/see study materials, St 21. 4. 8:00–14:00 viz studijní materiály/see study materials, Čt 22. 4. 8:00–14:00 viz studijní materiály/see study materials, Pá 23. 4. 8:00–14:00 viz studijní materiály/see study materials, Po 26. 4. 8:00–14:00 viz studijní materiály/see study materials, Út 27. 4. 8:00–14:00 viz studijní materiály/see study materials, St 28. 4. 8:00–14:00 viz studijní materiály/see study materials, Čt 29. 4. 8:00–14:00 viz studijní materiály/see study materials, Pá 30. 4. 8:00–14:00 viz studijní materiály/see study materials, Po 3. 5. 8:00–14:00 viz studijní materiály/see study materials, Út 4. 5. 8:00–14:00 viz studijní materiály/see study materials, St 5. 5. 8:00–14:00 viz studijní materiály/see study materials, Čt 6. 5. 8:00–14:00 viz studijní materiály/see study materials, Pá 7. 5. 8:00–14:00 viz studijní materiály/see study materials, červená O
VLPD11Xpp/01X: Po 29. 3. 8:00–14:00 viz studijní materiály/see study materials, Út 30. 3. 8:00–14:00 viz studijní materiály/see study materials, St 31. 3. 8:00–14:00 viz studijní materiály/see study materials, Čt 1. 4. 8:00–14:00 viz studijní materiály/see study materials, Út 6. 4. 8:00–14:00 viz studijní materiály/see study materials, St 7. 4. 8:00–14:00 viz studijní materiály/see study materials, Čt 8. 4. 8:00–14:00 viz studijní materiály/see study materials, Pá 9. 4. 8:00–14:00 viz studijní materiály/see study materials, Po 12. 4. 8:00–14:00 viz studijní materiály/see study materials, Út 13. 4. 8:00–14:00 viz studijní materiály/see study materials, St 14. 4. 8:00–14:00 viz studijní materiály/see study materials, Čt 15. 4. 8:00–14:00 viz studijní materiály/see study materials, Pá 16. 4. 8:00–14:00 viz studijní materiály/see study materials, červená X
VLPD11Xpp/02O: Po 8. 2. 8:00–14:00 viz studijní materiály/see study materials, Út 9. 2. 8:00–14:00 viz studijní materiály/see study materials, St 10. 2. 8:00–14:00 viz studijní materiály/see study materials, Čt 11. 2. 8:00–14:00 viz studijní materiály/see study materials, Pá 12. 2. 8:00–14:00 viz studijní materiály/see study materials, Po 15. 2. 8:00–14:00 viz studijní materiály/see study materials, Út 16. 2. 8:00–14:00 viz studijní materiály/see study materials, St 17. 2. 8:00–14:00 viz studijní materiály/see study materials, Čt 18. 2. 8:00–14:00 viz studijní materiály/see study materials, Pá 19. 2. 8:00–14:00 viz studijní materiály/see study materials, Po 22. 2. 8:00–14:00 viz studijní materiály/see study materials, Út 23. 2. 8:00–14:00 viz studijní materiály/see study materials, St 24. 2. 8:00–14:00 viz studijní materiály/see study materials, Čt 25. 2. 8:00–14:00 viz studijní materiály/see study materials, Pá 26. 2. 8:00–14:00 viz studijní materiály/see study materials, černá O
VLPD11Xpp/02X: Po 18. 1. 8:00–14:00 viz studijní materiály/see study materials, Út 19. 1. 8:00–14:00 viz studijní materiály/see study materials, St 20. 1. 8:00–14:00 viz studijní materiály/see study materials, Čt 21. 1. 8:00–14:00 viz studijní materiály/see study materials, Pá 22. 1. 8:00–14:00 viz studijní materiály/see study materials, Po 25. 1. 8:00–14:00 viz studijní materiály/see study materials, Út 26. 1. 8:00–14:00 viz studijní materiály/see study materials, St 27. 1. 8:00–14:00 viz studijní materiály/see study materials, Čt 28. 1. 8:00–14:00 viz studijní materiály/see study materials, Pá 29. 1. 8:00–14:00 viz studijní materiály/see study materials, Po 1. 2. 8:00–14:00 viz studijní materiály/see study materials, Út 2. 2. 8:00–14:00 viz studijní materiály/see study materials, St 3. 2. 8:00–14:00 viz studijní materiály/see study materials, Čt 4. 2. 8:00–14:00 viz studijní materiály/see study materials, Pá 5. 2. 8:00–14:00 viz studijní materiály/see study materials, černá X
Předpoklady
( VSSP03X Samostatná práce-VL || VLSP03X Samostatná práce-VL ) && VLPD1033c Pediatrie III - cvičení && VLPG1022c Porodnictví a gynekologie II - && VLPX102t Prázdninová praxe GYN/POR
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem praktických cvičení v pediatrii je seznámení studentů s problematikou léčebné a preventivní péče v oboru. Po absolvování cvičení bude student schopen: provést celkové objektivní fyzikální vyšetření dítěte; zhodnotit fyzikální nálezy a odlišit je od nálezů patologických. Student zná standardní diagnostické procedury a testy u jednotlivých klinických stavů dítěte a dokáže je aplikovat do praxe. Student je schopen odůvodnit provedení základních laboratorních a vyšetřovacích metod u určitých okruhů chorob. Student se seznamuje a pracuje se zdravotnickou dokumentací. Na konci kursu by student měl být schopen stanovit diagnózu a navrhnout postup léčby.
Výstupy z učení
Student umí:
- samostatně a kvalifikovaně vyšetřit dítě všech věkových kategorií
- posoudit jeho vývoj ve všech složkách
- rozpozná patologický nález při fyzikálním vyšetření, na jeho základě umí indikovat laboratorní a jiná pomocná vyšetření a interpretovat jejich výsledky
- zvládá obecné zásady i zvláštnosti farmakoterapie dětského věku, rehabilitační péče, psychologické podpory
Osnova
 • 1. a 2.týden:
 • - samostatná práce studenta na odděleních kliniky pod vedením kmenového lékaře
 • - každodenní vizita u určených pacientů
 • - diferenciálně diagnostická rozvaha s návrhem vyšetřovacího postupu a terapie po předcházející konzultaci
 • - doprovod dětí na konziliární vyšetření
 • - prostudování dokumentace ostatních hospitalizovaných pacientů
 • - komunikace s rodiči i dětmi všech věkových kategorií
 • - vypracování anamnézy a celkové vyšetření u nově přijímaných pacientů
 • 3.týden:
 • - seznámení se s provozem specializovaných odborných ambulancí a onkologického stacionáře
 • - přítomnost na lékařské službě první pomoci
 • V průběhu praxe 2x seminář případových studií
Literatura
  doporučená literatura
 • BLÁHOVÁ, Květa, Filip FENCL a Jan LEBL. Pediatrická propedeutika. Třetí, přepracované a ro. Praha: Galén, 2019. 246 stran. ISBN 9788074924422. info
 • LEBL, Jan, Jan JANDA, Petr POHUNEK a Jan STARÝ. Klinická pediatrie. Druhé vydání. Praha: Karolinum, 2014. xix, 698. ISBN 9788024626970. info
 • NOVÁK, Ivan. Intenzivní péče v pediatrii. 1. vyd. Praha: Galén, 2008. 579 s. ISBN 9788024614748. info
  neurčeno
 • MICHÁLEK, Jaroslav. Pediatrická propedeutika : vybrané kapitoly. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 159 s. ISBN 9788021046955. info
 • Praktická pediatrie : obvyklé diagnostické a léčebné postupy na Pediatrické klinice v Motole. Edited by Jan Lebl - Jan Janda - Petr Pohunek. 1. vyd. Praha: Galén, 2008. 189 s. ISBN 9788072625789. info
 • KOPEČNÁ, Lenka a Milena BURIANOVÁ. Pediatrie - kontrolní otázky. 1. vyd. Brno: LF MU, 2000. 55 s. ISBN 80-210-2432-1. info
 • Nelson textbook of pediatrics : text with continually update online references. Edited by Robert Kliegman. 18th ed. Philadelphia: Saunders, 2007. lii, 3147. ISBN 9781416040040. info
 • CHALOUPECKÝ, Václav. Dětská kardiologie. 1. vyd. Praha: Galén, 2007. 444 s. ISBN 8072624067. info
Výukové metody
Samostatná práce studenta na odděleních kliniky pod vedením lékař. Seznámení se s ambulantním provozem. Přítomnost na lékařské službě první pomoci
Metody hodnocení
Případová studie (ústní i písemná forma)
Praktická zkouška(demonstrace dovedností)
Informace učitele
Praxe probíhá na odděleních a ambulancích Pediatrické kliniky FN Brno,Černopolní 9.
Šatny: pavilon A (naproti vrátnice, kde jsou k vyzvednutí klíče). Skřínky v šatně je nutno každý den uvolnit. Pomůcky: plášť, přezůvky, fonendoskop (bez pomůcek nelze praxi absovovat).
Stážovací archy - jsou vypsány jmenovitě. K vyzvednutí na sekretariátě Pek. Potvrzení přítomnosti: vždy nutné datum + jmenovka lékaře !
Omluvená nepřítomnost:
*vyžadována 90% účast na praxi – tj. 1,5 dne bude omluveno
*při praxi na ambulancích - 1 den - pokud bude odstážováno LSPP ve stejný den i na dopolední ambulanci
*nepřítomnost pro zkoušku z jiného předmětu je nutno nahradit.
Nahrazování:
*po domluvě na oddělení, kde student chyběl.
*stáž na ambulancích možno nahradit odpoledne /po domluvě/
*LSPP možno nahradit ve volných dnech dle rozpisu, popř. o víkendu /max 2 studenti v daný čas/
Zápočet:
*zadává asistent příslušného oddělení poslední den praxe
*studenti, kteří končí praxi na ambulancích – odevzdají souhrnně stážovací listy k zapsání zápočtu asistentovi /nikoli jednotlivě na sekretariát/
*pokud nebude odevzdán stážovací list a kazuistika na sekretariát, nelze zapsat zápočet do IS muni
Rozpis studentů do skupin je umístěn na nástěnce u sekretariátu Pek 4. podlaží, pavilon C
Studenti budou rozděleni do tří skupin a po týdnu se střídají v režimu:
*týden praxe na odděleních dopoledne
*týden praxe na odděleních odpoledne
*týden stáž na ambulancích s LSPP
Předpromoční praxe na odděleních:
*nejedná se o stáž, ale o praxi
*každá skupina je rozdělena do 5 podskupin na všechna oddělení kliniky- celý týden na jednom oddělení, zde náplň práce mladšího sekundáře s kontrolou ošetřujícího kmenového lékaře.
*podrobnější informace o organizaci praxe až na určeném oddělení, neboť systém práce na jednotlivých odděleních se liší
*při dopolední praxi - zadání pacienta ke zpracování formou kazuistiky, (bližší informace u asistenta oddělení). Zhodnocené kazuistiky předá asistent na sekretariát souhrnně, zde bude založena do protokolu SRZ
*náplň práce při odpolední praxi zůstává stejný, je ale možno dle vytížení na odděleních kombinovat případně se stáží na ambulancích
*přítomnost na velké vizitě /Po-odd.56 12:30 hod/ St-odd.48a67 13:30hod/ Čt-odd.69+46 13:30hod/ a referování přidělených pacientů velké vizitě
Předpromoční praxe na ambulancích:
*3. dny ambulance + 1.den na onkologickém stacionáři + 1. den LSPP.
*maximálně 2 studenti v ambulanci, střídání po 2 hodinách
*V den LSPP přicházejí studenti na ambulanci LSPP až od 16 hod, popř. 18 hodin.
Semináře: V průběhu praxe mohou být zařazeny jeden nebo dva nepovinné semináře
Vzhledem k velkému počtu studentů přicházejících na praxi na Pediatrickou kliniku, je doporučeno více využívat možnosti praktikování v rámci Prohloubení praktických aspektů předpromoční praxe v jiných nasmlouvaných nemocnicích.
<
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024.