VLPD7X31c Pediatrie I - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/3/0. 45. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Milena Burianová, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Petr Jabandžiev, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jana Šťastná, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc. (cvičící)
MUDr. Lenka Dostalová Kopečná, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Veronika Fiamoli, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Eliška Hloušková (cvičící)
MUDr. Matěj Hrunka (cvičící)
MUDr. Marek Jeřábek (cvičící)
MUDr. František Jimramovský, MHA (cvičící)
MUDr. Tomáš Jimramovský (cvičící)
MUDr. Martin Jouza (cvičící)
MUDr. Tomáš Juřenčák (cvičící)
MUDr. Lucie Kalichová (cvičící)
MUDr. Petra Kostroňová (cvičící)
MUDr. Beáta Krejčířová (cvičící)
MUDr. Erik Nedorost (cvičící)
MUDr. Jan Papež, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jakub Pecl (cvičící)
MUDr. Tereza Pinkasová (cvičící)
MUDr. Magdalena Rohanová (cvičící)
doc. MUDr. Ondřej Rybníček, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Kateřina Slabá (cvičící)
MUDr. Eva Slouková (cvičící)
MUDr. Markéta Sobotková (cvičící)
MUDr. Martin Štěrba (cvičící)
Veronika Bradáčková (pomocník)
Petra Pavliňáková (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Petr Jabandžiev, Ph.D.
Pediatrická klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny – Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Milena Burianová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Pediatrická klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny – Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLPD7X31c/02: Po 28. 3. 7:30–12:30 PeK N03086, Út 29. 3. 7:30–12:30 PeK N03086, St 30. 3. 7:30–12:30 PeK N03086, Čt 31. 3. 7:30–12:30 PeK N03086, Pá 1. 4. 7:30–12:30 PeK N03086, Po 4. 4. 7:30–12:30 PeK N03086, Út 5. 4. 7:30–12:30 PeK N03086, St 6. 4. 7:30–12:30 PeK N03086, Čt 7. 4. 7:30–12:30 PeK N03086, Pá 8. 4. 7:30–12:30 PeK N03086
VLPD7X31c/05: Po 14. 3. 7:30–12:30 PeK N03086, Út 15. 3. 7:30–12:30 PeK N03086, St 16. 3. 7:30–12:30 PeK N03086, Čt 17. 3. 7:30–12:30 PeK N03086, Pá 18. 3. 7:30–12:30 PeK N03086, Po 21. 3. 7:30–12:30 PeK N03086, Út 22. 3. 7:30–12:30 PeK N03086, St 23. 3. 7:30–12:30 PeK N03086, Čt 24. 3. 7:30–12:30 PeK N03086, Pá 25. 3. 7:30–12:30 PeK N03086
VLPD7X31c/07: Po 25. 4. 7:30–12:30 PeK N03086, Út 26. 4. 7:30–12:30 PeK N03086, St 27. 4. 7:30–12:30 PeK N03086, Čt 28. 4. 7:30–12:30 PeK N03086, Pá 29. 4. 7:30–12:30 PeK N03086, Po 2. 5. 7:30–12:30 PeK N03086, Út 3. 5. 7:30–12:30 PeK N03086, St 4. 5. 7:30–12:30 PeK N03086, Čt 5. 5. 7:30–12:30 PeK N03086, Pá 6. 5. 7:30–12:30 PeK N03086
VLPD7X31c/08: Po 28. 2. 7:30–12:30 PeK N03086, Út 1. 3. 7:30–12:30 PeK N03086, St 2. 3. 7:30–12:30 PeK N03086, Čt 3. 3. 7:30–12:30 PeK N03086, Pá 4. 3. 7:30–12:30 PeK N03086, Po 7. 3. 7:30–12:30 PeK N03086, Út 8. 3. 7:30–12:30 PeK N03086, St 9. 3. 7:30–12:30 PeK N03086, Čt 10. 3. 7:30–12:30 PeK N03086, Pá 11. 3. 7:30–12:30 PeK N03086
VLPD7X31c/09: Po 30. 5. 7:30–12:30 PeK N03086, Út 31. 5. 7:30–12:30 PeK N03086, St 1. 6. 7:30–12:30 PeK N03086, Čt 2. 6. 7:30–12:30 PeK N03086, Pá 3. 6. 7:30–12:30 PeK N03086, Po 6. 6. 7:30–12:30 PeK N03086, Út 7. 6. 7:30–12:30 PeK N03086, St 8. 6. 7:30–12:30 PeK N03086, Čt 9. 6. 7:30–12:30 PeK N03086, Pá 10. 6. 7:30–12:30 PeK N03086
VLPD7X31c/11: Po 11. 4. 7:30–12:30 PeK N03086, Út 12. 4. 7:30–12:30 PeK N03086, St 13. 4. 7:30–12:30 PeK N03086, Čt 14. 4. 7:30–12:30 PeK N03086, Út 19. 4. 7:30–12:30 PeK N03086, St 20. 4. 7:30–12:30 PeK N03086, Čt 21. 4. 7:30–12:30 PeK N03086, Pá 22. 4. 7:30–12:30 PeK N03086
Předpoklady
VLPF0622p Patol. fyziologie II - předn. && VLPA0622p Patologie II. - přednáška && VLLP0633c Propedeutika III - cvičení && VLLM0522p Lékařská mikrobiologie II př. && VLIM051p Imunologie - přednáška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem praktických cvičení v pediatrii je:
- Seznámení s problematikou léčebné a preventivní péče v oboru
- Porozumění zvláštnostem medicíny dětského věku
- Seznámení se se specifiky komunikace s dětskými pacienty
- Nácvik odebrání kompletní anamnézy od rodičů dítěte
- Nácvik provedení fyzikálního vyšetření dítěte
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen:
- základní orientace v oboru
- komunikace s dětským pacientem a jeho rodiči
- odebrat anamnézu od rodičů
- provést celkové objektivní fyzikální vyšetření dítěte
- navrhnout laboratorní a diagnostické testy
Osnova
 • - Rozdělení dětského věku
 • - Psychomotorický vývoj
 • - Hodnocení růstu a vývoje dítěte
 • - Anamnéza v pediatrii
 • - Klinické a laboratorní vyšetření
 • - Vyšetření novorozence, kojence, batolete
 • - Vyšetření respiračního, kardiovaskulárního, GIT a urogenitálního traktu u dětí
 • - Hodnocení základních laboratorních parametrů v pediatrii
 • - Výživa v dětském věku
 • - Základy farmakoterapie v pediatrii
Literatura
  doporučená literatura
 • BLÁHOVÁ, Květa, Filip FENCL a Jan LEBL. Pediatrická propedeutika. Třetí, přepracované a ro. Praha: Galén, 2019, 246 stran. ISBN 9788074924422. info
 • FREMUTH, Jiří, František STOŽICKÝ a Josef SÝKORA. Propedeutika dětského lékařství. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2021, 141 stran. ISBN 9788024647418. info
 • LEBL, Jan, Jan JANDA, Petr POHUNEK a Jan STARÝ. Klinická pediatrie. Druhé vydání. Praha: Karolinum, 2014, xix, 698. ISBN 9788024626970. info
 • LEBL, Jan, Kamil PROVAZNÍK a Ludmila HEJCMANOVÁ. Preklinická pediatrie. 1. vyd. Praha: Galén, 2003, xiv, 248. ISBN 8072622072. info
Výukové metody
Před nástupem na stáž je nutné splnit online pre-test
- Klinická stáž
- Seminář
Metody hodnocení
- 90% účast na stážích a seminářích
- Vypracování krátké prezentace/Power point/ na zadané téma
- Zápočet

Zakončení předmětu Pediatrie I, II, III zkouškou
Zkouška bude probíhat online testu v 5. ročníku po absolvování Pediatrie III. Test bude obsahovat otázky zejména z pediatrické propedeutiky a z témat probíraných na seminářích (podzimní semestr - Pediatrie II a jarní semestr -Pediatrie III). Test obsahuje 20 otázek a vždy bude správná 1 ze 4 odpovědí. Příprava ke zkoušce viz seznam doporučené literatury. Na jeho vypracování budou mít studenti 30 minut. Studenti, kteří při testu dvakrát neuspějí, budou ústně přezkoušeni.
Hodnocení testu:
A 20-19 správných odpovědí
B 18-17 správných odpovědí
C 16-15 správných odpovědí
D 14-13 správných odpovědí
E 12-11 správných odpovědí
F 10 a méně správných odpovědí
Informace učitele
Stáže probíhají v areálu Dětské nemocnice - Pracoviště dětské medicíny FN Brno, Černopolní 212/9, 613 00, Brno
Rozdělení studentů do skupin najdete v ISmuni ve Studijních materiálech a na nástěnce u sekretariátu Pediatrické kliniky, Pavilon C, 4. podlaží
* Praktická výuka probíhá na odděleních Pediatrické kliniky FN Brno,Černopolní 9:
* Semináře probíhají ve Studovně 1 (vedle oddělení 69) nebo ve Studovně 2 (na úrovni oddělení 67) V případě nepříznivé epidemiologické situace budou vedeny online.
* Pomůcky: plášť, přezůvky, fonendoskop (bez pomůcek nelze stáž absolvovat)
* Šatny: pavilon A (naproti vrátnice, kde jsou k vyzvednutí klíče. Skřínky v šatně je nutno každý den uvolnit
* Aktuální informace nutno sledovat na nástěnce u sekretariátu Pediatrické kliniky, pavilon C, 4.podlaží
* V zájmu každého studenta je dostavit se s dostatečným předstihem před vlastním začátkem stáže. Pozdní příchod nebude akceptován
Absence ve výuce a nahrazování stáží.
Bez omluvy je možné chybět 10% celkového času stáže, prakticky to znamená půl vyučovacího dne. Vše nad tento limit je třeba řádně nahradit. Zkouška z jiného předmětu absolvovaná v daný den stáže není omluvou. Náhrada praktické části stáže je nutná vždy po domluvě s příslušným asistentem (u kterého student absentoval ve výuce). Náhrada semináře je možná s další (následující) skupinou (ale nemusí být vypsán stejný seminář!). Na stážovacím listě musí být VŽDY uveden podpis a jmenovka vyučujícího. Nahrazování je dále možné v posledním, k tomu vyhrazeném 18. týdnu (po skončení semestru).

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.