VLPD7X31p Pediatrie I - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/0/0. 15. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
MUDr. Milena Burianová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc. (cvičící)
MUDr. Lenka Dostalová Kopečná, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Veronika Fiamoli, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Matěj Hrunka (cvičící)
doc. MUDr. Petr Jabandžiev, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Hana Jičínská, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Tomáš Jimramovský (cvičící)
MUDr. Lucie Kalichová (cvičící)
MUDr. Jiří Nečas (cvičící)
MUDr. Jan Papež (cvičící)
MUDr. Jakub Pecl (cvičící)
MUDr. Tereza Pinkasová (cvičící)
MUDr. Magdalena Rohanová (cvičící)
doc. MUDr. Ondřej Rybníček, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Eva Slouková (cvičící)
MUDr. Jana Šťastná, Ph.D. (cvičící)
Veronika Bradáčková (pomocník)
Libuše Darmovzalová (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Petr Jabandžiev, Ph.D.
Pediatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Milena Burianová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Pediatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta
Předpoklady
VLPF0622p Patol. fyziologie II-předn. && VLPA0622p Patologie II. - přednáška && VLLP0633c Propedeutika III - cvičení && VLLM0522p Lékařská mikrobiologie II př. && VLIM051p Imunologie - přednáška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámení s hlavními pojmy a úkoly pediatrie.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu:
- seznámen s hlavními pojmy a úkoly pediatrie
Osnova
 • Neonatologie
 • Intenzivní péče v pediatrii
 • Výživa v pediatrii
 • Imunologie v pediatrii
 • Dětská gastroenterologie
 • Dědičné poruchy metabolismu
 • Dětská revmatologie
 • Dětská hematologie
 • Dětská nefrologie
 • Dětská endokrinologie
 • Dětská kardiologie
 • Sociální pediatrie
Literatura
  doporučená literatura
 • LEBL, Jan, Jan JANDA, Petr POHUNEK a Jan STARÝ. Klinická pediatrie. Druhé vydání. Praha: Karolinum, 2014. xix, 698. ISBN 9788024626970. info
 • LEBL, Jan, Kamil PROVAZNÍK a Ludmila HEJCMANOVÁ. Preklinická pediatrie. 2., přeprac. vyd. Praha: Galén, 2007. 248 s. ISBN 9788072624386. info
  neurčeno
 • KLIEGMAN, Robert, Bonita STANTON, Joseph W. ST. GEME a Nina Felice SCHOR. Nelson textbook of pediatrics. Edited by Richard E. Behrman. 20th edition. Philadelphia: Elsevier, 2016. lxviii, 17. ISBN 9781455775668. info
 • ŠAŠINKA, Miroslav, Tibor ŠAGÁT a László KOVÁCS. Pediatria. 2., dopl. a aktualiz. vyd. Bratislava: HERBA, 2007. S: 18. ISBN 9788089171491. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024.