VLPF0622c Patologická fyziologie II - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/3/0. 45. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Vendula Bartáková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Kamil Ďuriš, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Jaromír Gumulec, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Katarína Chalásová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Andrea Knight, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jan Máchal, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Michal Masařík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lukáš Pácal, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Monika Pávková Goldbergová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. (cvičící)
Věra Ježková (pomocník)
Mgr. Šárka Lakomá (pomocník)
Mgr. Lucie Válková, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.
Ústav patologické fyziologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav patologické fyziologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLPF0622c/01: St 7:00–9:30 A18/112
VLPF0622c/02: St 7:00–9:30 A18/112
VLPF0622c/03: St 10:00–12:30 A18/112
VLPF0622c/04: St 10:00–12:30 A18/112
VLPF0622c/05: Po 7:00–9:30 A18/112
VLPF0622c/06: Po 7:00–9:30 A18/112
VLPF0622c/07: Po 10:00–12:30 A18/112, J. Máchal
VLPF0622c/08: Po 10:00–12:30 A18/112, J. Máchal
VLPF0622c/09: Pá 10:00–12:30 A18/112
VLPF0622c/10: Pá 10:00–12:30 A18/112
VLPF0622c/11: Út 7:00–9:30 A18/112, J. Máchal
VLPF0622c/12: Út 7:00–9:30 A18/112, J. Máchal
VLPF0622c/13: Čt 7:00–9:30 A18/112
VLPF0622c/14: Čt 7:00–9:30 A18/112
VLPF0622c/15: Čt 10:00–12:30 A18/112
VLPF0622c/16: Čt 10:00–12:30 A18/112
VLPF0622c/99_1: Pá 7:00–9:30 A18/112
VLPF0622c/99_2: Pá 7:00–9:30 A18/112
Předpoklady
VLPF0521c Patol. fyziologie I - cvičení
Fyziologie, biochemie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem praktických cvičení a seminářů z patologické fyziologie je poskytnout studentům základní představy o patologických stavech a experimentální práci. Studenti by měli získat praktické experimentální dovednosti pro svoje další studium a práci.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vysvětlit patofyziologii GIT se zaměřením na funkci žaludku;
- demonstrovat princip diagnostiky diabetu zátěžovým testem (oGTT) na zvířecím modelu experimentálně vyvolaného diabetu (alloxan);
- demonstrovat vznik obstrukčního ikteru podvázáním choledochu
- ovládat etiopatogenezi dalších typů ikteru (hemolytický, intrahepatální), diagnostiku jednotlivých typů prostřednictvím vyšetření metabolitu hemu v moči, krvi a stolici, s využitím mitochondriálních/cytoplasmatických/membránových jaterních enzymů;
- demonstrovat patofyziologii vybraných kožních onemocnění;
- demonstrovat vyšetření kvality kožní bariéry prostřednictvím vyšetření odporu a vodivosti kůže nebo chemickou (Burckhardtovou) zkouškou s přihlédnutím ke složení kožní bariéry a jeho poruchám;
- vysvětlit význam a principy DNA diagnostiky a dalších molekulárně-biologických metod;
- vysvětlit patogenetické aspekty vzniku venózní trombózy na základě interpretací výsledků získaných na zvířecím modelu;
- diskutovat hematologické konsekvence radiačního syndromu;
- diskutovat změny krevního toku ve splanchnické oblasti s přihlédnutím k vazoaktivním působkům;
- diskutovat cerebrovaskulární onemocnění, nitrolební hypertenze s přihlédnutím na etiologii;
- diskutovat souvislosti s rozvojem a progresí šokových stavů s přihlédnutím na patofyziologii anafylaktického šoku
Osnova
  • GIT se zaměřením na funkci žaludku – seminář. Příprava modelu diabetu Exp. navozený diabetes mellitus – průkaz glukózovým tolerančním testem Přehled metod molekulární biologie využívaných v patofyziologii (seminář a demonstrace vybraných lab. metod) Exp. navozený ikterus I - příprava modelu Exp. navozený ikterus u pokusného zvířete Radiační syndrom, mikroskopie preparátů Radiační syndrom II, mikroskopie hematologických preparátů Hematologie a základy transfuzologie Exp. navozené změny krevního toku ve splanchnické oblasti u pokusného zvířete. Exp. navozená venózní trombóza Anafylaktická reakce, patofyziologie šokových stavů (seminář) Statistické zhodnocení provedených experimentů (práce se stat. softwarem, pokročilejší statistika) Neuropatofyziologie I – cerebrovaskulární onemocnění, nitrolební hypertenze (krvácení, likvor, …) Patofyziologie kožních onemocnění
Literatura
Výukové metody
praktické cvičení v laboratoři, semináře
Metody hodnocení
Praktická výuka je povinná (účast je omluvena pouze v případě pracovní neschopnosti). V průběhu semestru mohou vyučující průběžně testovat znalosti písemnými testy popř. zadávat studentům samostatné referáty. K výsledkům testů může být přihlédnuto při závěrečné zkoušce. Semestrální výuka je ukončena zápočtem, předpoklady k jeho udelení jsou: (i) kompletní účast v praktiku, (ii) vypracované protokoly exp. praktických cvičení, (iii) další individuálně zvolená kritéria konkrétním vyučujícím. ______________________________________________________________________ <
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/patfyz/patfyzc.html
Je bezpodmínečně nutné nosit v průběhu praktické výuky laboratorní plášť a dbát na zásaby bezpečnosti práce. Student může ve zdůvodněných případech nahradit výuku v daném týdnu v jiném pravidelném termínu, ale pouze po předchozí domluvě s vyučujícím.

Students have to be wearing lab coats during the practicals and follow the safety rules when working experimentally. Student can - with tutor's approval - substitute the particular practical in a given week with another group in case he/she has a justifiable reason for it.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.