VLPF0622c Patologická fyziologie II - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/3/0. 45. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
MUDr. Vendula Bartáková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Kamil Ďuriš, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Jaromír Gumulec, Ph.D. (cvičící)
Ing. Hana Holcová Polanská, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Katarína Chalásová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Andrea Knight, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jan Máchal, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Michal Masařík, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Stanislav Matoušek, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Petr Müller, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lukáš Pácal, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Monika Pávková Goldbergová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Šístková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Michal Šitina, Ph.D., M.Sc. (cvičící)
Mgr. Lucie Válková, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. (cvičící)
Věra Ježková (pomocník)
Mgr. Šárka Lakomá (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.
Ústav patologické fyziologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav patologické fyziologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLPF0622c/01: Po 13. 2. až Čt 4. 5. Čt 10:00–12:30 B11/228, Čt 10:00–12:30 A18/108, Čt 10:00–12:30 A18/208; a Čt 18. 5. 10:00–12:30 A18/208, 10:00–12:30 A18/108, 10:00–12:30 B11/228, Čt 25. 5. 10:00–12:30 B11/228, 10:00–12:30 A18/208, 10:00–12:30 A18/108
VLPF0622c/02: Po 13. 2. až Čt 4. 5. Čt 10:00–12:30 A18/108, Čt 10:00–12:30 B11/228, Čt 10:00–12:30 A18/208; a Čt 18. 5. 10:00–12:30 A18/108, 10:00–12:30 A18/208, 10:00–12:30 B11/228, Čt 25. 5. 10:00–12:30 A18/208, 10:00–12:30 A18/108, 10:00–12:30 B11/228
VLPF0622c/03: Út 10:00–12:30 A18/208, Út 10:00–12:30 B11/228, Út 10:00–12:30 A18/108
VLPF0622c/04: Út 10:00–12:30 A18/108, Út 10:00–12:30 A18/208, Út 10:00–12:30 B11/228
VLPF0622c/05: Po 7:00–9:30 B11/228, Po 7:00–9:30 A18/208, Po 7:00–9:30 A18/108
VLPF0622c/06: Po 7:00–9:30 B11/228, Po 7:00–9:30 A18/108, Po 7:00–9:30 A18/208
VLPF0622c/07: Po 13. 2. až Čt 4. 5. Čt 7:00–9:30 A18/108, Čt 7:00–9:30 B11/228, Čt 7:00–9:30 A18/208; a Čt 18. 5. 7:00–9:30 B11/228, 7:00–9:30 A18/208, 7:00–9:30 A18/108, Čt 25. 5. 7:00–9:30 B11/228, 7:00–9:30 A18/108, 7:00–9:30 A18/208
VLPF0622c/08: Po 13. 2. až Čt 4. 5. Čt 7:00–9:30 A18/208, Čt 7:00–9:30 A18/108, Čt 7:00–9:30 B11/228; a Čt 18. 5. 7:00–9:30 A18/108, 7:00–9:30 B11/228, 7:00–9:30 A18/208, Čt 25. 5. 7:00–9:30 A18/208, 7:00–9:30 A18/108, 7:00–9:30 B11/228
VLPF0622c/09: Pá 7:00–9:30 B11/228, Pá 7:00–9:30 A18/108, Pá 7:00–9:30 A18/208
VLPF0622c/10: Pá 7:00–9:30 A18/108, Pá 7:00–9:30 B11/228, Pá 7:00–9:30 A18/208
VLPF0622c/11: Po 10:00–12:30 A18/208, Po 10:00–12:30 A18/108, Po 10:00–12:30 B11/228, J. Máchal
VLPF0622c/12: Po 10:00–12:30 A18/208, Po 10:00–12:30 B11/228, Po 10:00–12:30 A18/108, J. Máchal
VLPF0622c/13: Út 7:00–9:30 A18/208, Út 7:00–9:30 A18/108, Út 7:00–9:30 B11/228, J. Máchal
VLPF0622c/14: Út 7:00–9:30 A18/208, Út 7:00–9:30 B11/228, Út 7:00–9:30 A18/108, J. Máchal
VLPF0622c/15: Pá 13:00–15:30 A18/108, Pá 13:00–15:30 A18/208, Pá 13:00–15:30 B11/228
VLPF0622c/16: Pá 13:00–15:30 A18/108, Pá 13:00–15:30 A18/208, Pá 13:00–15:30 B11/228
VLPF0622c/17: Út 13:00–15:30 B11/228, Út 13:00–15:30 A18/108, Út 13:00–15:30 A18/208
VLPF0622c/18: Út 13:00–15:30 A18/208, Út 13:00–15:30 B11/228, Út 13:00–15:30 A18/108
VLPF0622c/19: St 10:00–12:30 B11/228, St 10:00–12:30 A18/208, St 10:00–12:30 A18/108
VLPF0622c/20: St 10:00–12:30 A18/208, St 10:00–12:30 A18/108, St 10:00–12:30 B11/228
Předpoklady
VLPF0521c Patol. fyziologie I - cvičení
Fyziologie, biochemie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem praktických cvičení a seminářů z patologické fyziologie je poskytnout studentům základní představy o patologických stavech a experimentální práci. Studenti by měli získat praktické experimentální dovednosti pro svoje další studium a práci.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vysvětlit možnosti farmakologického ovlivnění sekrece žaludeční šťávy v kontextu experimentálně navozeného žaludečního vředu u pokusného zvířete (inhibice protonové pumpy, blokáda H2 receptorů);
- demononstrovat princip diagnostiky diabetu zátěžovým testem (oGTT) na zvířecím modelu experimentálně vyvolaného diabetu (alloxan);
- vyjmenovat parametry klinicky využitelné v popisu stavu výživy (kalorimetrie, BMI, WHR index, váha, tloušťka kožní řasy, bioimpedance, DEXA);
- demonstrovat vyšetření kvality kožní bariéry prostřednictvím vyšetření odporu a vodivosti kůže nebo chemickou (Burckhardtovou) zkouškou s přihlédnutím ke složení kožní bariéry a jeho poruchám;
- demonstrovat vznik obstrukčního ikteru podvázáním choledochu.
- ovládat etiopatogenezi dalších typů ikteru (hemolytický, intrahepatální), diagnostiku jednotlivých typů prostřednictvím vyšetření metabolitu hemu v moči, krvi a stolici, s využitím mitochondriálních/cytoplasmatických/membránových jaterních enzymů;
- vysvětlit význam a principy DNA diagnostiky na detekci I/D ACE polymorfismu pomocí metodiky PCR;
- výsvětlit patogenetické aspekty vzniku venózní trombózy na základě interpretací výsledků získaných na zvířecím modelu
Osnova
 • Acidobazická rovnováha a její poruchy.
 • Přehled metod molekulární biologie využívaných v patofyziologii
 • Vybrané aspekty glukózového metabolismu
 • Principy a etické zásady provádění experimentů na zvířatech. Probatorní laparotomie.
 • Úvod do problematiky patofyziologie ledvin – funkce, GF, sekundární hypertenze.
 • Exp. navozená akutní renální insuficience u pokusného zvířete - stanovení GFR pomocí kinetiky vylučování inulinu ledvinami
 • Patofyziologie GIT - onemocnění gastroduodena.
 • Imunologie a základy transfuziologie
 • Hyperbilirubinemie. Exp. navozený ikterus - příprava modelu Exp. navozený ikterus u pokusného zvířete
 • Exp. navozená venózní trombóza
 • Statistické zhodnocení experimentů II - stat. software, pokročilejší statistika
 • Neuropatofyziologie – cerebrovaskulární onemocnění, nitrolební hypertenze a krvácení
 • Patofyziologie šokových a dalších urgentních stavů (MODS, SIRS)
 • Poruchy homeostázy v kostce - dysbalance objemu, osmolarity, tonicity, ABR
Literatura
Výukové metody
praktické cvičení v laboratoři, semináře Praktická výuka je (v rozsahu cca 20 % celkového objemu výuky) doplněna o  výuku v Simu na virtuálních pacientech. Simulační výuka ústí v následný debriefing (zpětnou vazbou pro studenta).
Metody hodnocení
Praktická výuka je povinná (účast je omluvena pouze v případě pracovní neschopnosti). V průběhu semestru mohou vyučující průběžně testovat znalosti písemnými testy popř. zadávat studentům samostatné referáty. Semestrální výuka je ukončena zápočtem, předpoklady k jeho udelení jsou: (i) kompletní účast v praktiku, (ii) vypracované protokoly exp. praktických cvičení, (iii) další individuálně zvolená kritéria konkrétním vyučujícím.
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/patfyz/patfyzc.html
Je bezpodmínečně nutné nosit v průběhu praktické výuky laboratorní plášť a dbát na zásaby bezpečnosti práce. Student může ve zdůvodněných případech nahradit výuku v daném týdnu v jiném pravidelném termínu, ale pouze po předchozí domluvě s vyučujícím.


Students have to be wearing lab coats during the practicals and follow the safety rules when working experimentally. Student can - with tutor's approval - substitute the particular practical in a given week with another group in case he/she has a justifiable reason for it.

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2023/VLPF0622c