VLPG11XX Porodnictví a gynekologie SRZ

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0. 0 kr. Ukončení: SRZk.
Vyučující
prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA (přednášející)
doc. MUDr. Igor Crha, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Martin Huser, Ph.D., MBA (přednášející)
doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Michal Pohanka, Ph.D. (přednášející), prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA (zástupce)
MUDr. Michal Felsinger (přednášející)
doc. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Petr Janků, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Luboš Minář, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Veronika Ťápalová (přednášející)
doc. RNDr. Jana Žáková, Ph.D. (přednášející)
Zdeňka Kroupová (pomocník)
Magdalena Nemetzová (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště reprodukční medicíny - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Zdeňka Kroupová
Předpoklady
( VLFA0822p Farmakologie II - přednáška || VLFA0722p Farmakologie II - přednáška ) && VLNE9X1p Neurologie - přednáška && VLPY9X1p Psychiatrie - přednáška && VLVZ9X1c Veřejné zdravotnictví -cvičení && VSDV9X22p Dermatovenerologie II-p && VLAM9X1p Intenzivní medicína - předn. && VLVL9X66c Vnitřní lékařství - blok 6 && ( VLVL9X65c Vnitřní lékařství - blok 5 || VLVL7X65c Vnitřní lékařství - blok 5 ) && VLPD1033c Pediatrie III - cvičení && VLIN9X22 Infekční nemoci II && VLSD7X1p Soudní lékařství - přednáška && VSEI7X1 Epidemiologie infekč. nemocí && VLOL7X1 Oční lékařství - př. && VSOT7X1p ORL && VLPL9X1 Preventivní lékařství && VLON091 Klinická onkologie && VLST7X1p Stomatologie - přednáška && VSLE7X1p Lékařská etika 2-přednáška && VLPG1022c Porodnictví a gynekologie II - && VYCET ( 3 , VLPS07X Posudkové lékařství || VLPS071 Základy posudkového lékařství , VLAL081 Anesteziolog.a léčba bolesti I , VSAT081 Základy antimikrobiál. terapie , VSNO071 Novinky v oftalmologii , VLKA091 Klinická anatomie , VSPM071 Paliativní medicína , VLKB091 Klinická biochemie , VLKF091 Vybr.kapitoly z klin.farmak. , BMBS051 Biostatistika - základní kurz , VLPM071 Právní apekty v medicíně , VLEP041 Ekonomika zdrav.péče , VLTL081 Tělovýchovné lékařství , VSDL071 Diagnostika a léčba v ortopedii , VSAL081 Anesteziologie a léčba bolesti , VSAL082 Anestez. a léčba bolesti II , VSDL071 Diagnostika a léčba v ortopedii , VLRL041 Léčivé rostliny , VLIA081 Klin.imunol. a alergol. , VLKM081 Komunikace v medicíně , VSFP071 Fyziologie a patologie novorozeneckého období , VSPM081 Paliativní medicína , VSMB011 Moderní zobr. a analyt.metody ) && VLCH9X33c Chirurgie III - cvičení && ( VSAJ0222 Angličtina 1 II -p || VSNJ0222 Němčina 1 II -c ) && ( VSSP03X Samostatná práce-VL || VLSP03X Samostatná práce-VL )&& VLPX102t Prázdninová praxe GYN/POR
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu gynekologie a porodnictví je osvojení si potřebných, komplexních teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti prevence, diagnostiky a léčby nemocí ženského reprodukčního systému. Obsah kurzu zaručuje studentům pochopení, dostatečné teoretické znalosti a základní praktické dovednosti v epidemiologii, patogenezi, diagnostice, terapii a prevenci nejdůležitějších patologických stavů v gynekologii a porodnictví. Poskytuje dostatečný přehled absolventa v otázkách reprodukčního zdraví, plánování rodičovství, diagnostice a léčbě neplodnosti a péči o matku v průběhu gravidity. Mimo jiné je vyzvednuta prevence a vyhledávání reprodukčních poruch nad vlastní léčbou nemoci. Obsah přípravy je určen sylabem a je jasně a konkrétně definován před zahájením výuky. Je strukturován v teoretický a praktický segment. Teoretická příprava zahrnuje přednášky, tématické semináře, praktickou výuku a samostudium.
Výstupy z učení
Student bude schopen:
dostatečné lékařské znalosti ke sledování těhotenství, vedení porodu a řešení běžných gynekologických onemocnění
získá dostatek praktických I teoretických informací potřebných k medicínskému rozhodování a dokáže v praxi realizovat základní vyšetřovací a léčebné postupy v oboru gynekologie a porodnictví.
získá základní klinický náhled na obor gynekologie a porodnictví.
Osnova
  • Všechny podrobné informace naleznete na výukovém portálu: https://is.muni.cz/auth/do/med/el/GPK_portal/index.html All the necessary information is on our learnig portal: https://is.muni.cz/auth/do/med/el/GPK_portal/index_en.html Seznam otázek ke státní zkoušce: viz výukové materiály
Literatura
    doporučená literatura
  • ROZTOČIL, Aleš. Moderní gynekologie. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2011. xviii, 508. ISBN 9788024728322. info
  • ROZTOČIL, Aleš. Moderní porodnictví. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 405 s. ISBN 9788024719412. info
    neurčeno
  • Essential obstetrics and gynaecology. Edited by Ian M. Symonds - Sabaratnam Arulkumaran - E. M. Symonds. 5th edition. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2013. x, 437. ISBN 9780702030680. info
  • ROB, Lukáš, Alois MARTAN a Karel CITTERBART. Gynekologie. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2008. xxiv, 319. ISBN 9788072625017. info
Výukové metody
Všechny podrobné informace naleznete na výukovém portálu: https://is.muni.cz/auth/do/med/el/GPK_portal/index.html All the necessary information is on our learnig portal: https://is.muni.cz/auth/do/med/el/GPK_portal/index_en.html
Metody hodnocení
Všechny podrobné informace naleznete na výukovém portálu: https://is.muni.cz/auth/do/med/el/GPK_portal/index.html All the necessary information is on our learnig portal: https://is.muni.cz/auth/do/med/el/GPK_portal/index_en.html
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024.