VLPO011p První pomoc - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2015
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jan Maláska, Ph.D., EDIC (přednášející)
prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, FESAIC (přednášející)
MUDr. Roman Štoudek (přednášející)
prof. MUDr. Ivan Čundrle, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Olga Gimunová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Martin Helán, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Ondřej Hrdý (přednášející)
MUDr. Jan Hruda, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Kamil Hudáček (přednášející)
MUDr. Jan Hudec (přednášející)
prof. MUDr. Martin Huser, Ph.D., MBA (přednášející)
MUDr. Miloš Chobola, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Milan Jelínek (přednášející)
doc. MUDr. Jozef Klučka, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Tomáš Korbička (přednášející)
MUDr. Lukáš Růžek, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Karolína Skorkovská, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc. (přednášející)
MUDr. Martin Slezák (přednášející)
MUDr. Jan Stašek (přednášející)
doc. MUDr. Pavel Suk, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Petr Suk (přednášející)
prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Robert Vach (přednášející)
doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Katarína Zadražilová (přednášející)
MUDr. Jitka Zemanová (přednášející)
MUDr. Václav Zvoníček, Ph.D. (přednášející)
Lenka Dobrovolná (pomocník)
Martina Matoušková (pomocník)
Eva Podborská (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D.
Anesteziologicko-resuscitační klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Anesteziologicko-resuscitační klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 17:10–18:00 B22/116 aula
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou: porozumění základním životním funkcím a jejich poruchám; osvojení si aktuálních postupů neodkladné resuscitace a laické první pomoci při úrazech a onemocněních.
Osnova
 • Neodkladná resuscitace I. - Posouzení situace, základní životní funkce, zajitní prchodnosti dýchacích cest, umělé dýchání.
 • Neodkladná resuscitace II. - Zástava srdeční činnosti, zástava krevního obhu, masáž srdce.
 • Neodkladná resuscitace dětí. Náhlé poruchy zdraví u dětí.
 • Krvácení šok.
 • Poruchy vědomí, křečové stavy.
 • Úrazy hlavy, krku, páteře, pánve.
 • Úrazy hrudníku, břicha, konetin .
 • Dopravní nehody, hromadná neštěstí, situace s mnoha zraněnými, polytrauma. Naléhavé stavy u diabetiků.
 • Pokození teplem, chladem, elektrickým proudem, chemikáliemi.
 • Úrazy a akutní pokození očí.
 • Naléhavé stavy v gynekologii a porodnictví.
 • Bolest na hrudi, tonutí.
 • Uštknutí hadem, pokousání zvířaty, bodnutí hmyzem, alergické reakce. Otravy.
Literatura
  doporučená literatura
 • First aid : manual. 10th ed. London: Dorling Kindersley, 2014. 288 s. ISBN 9781409342007. info
  neurčeno
 • KELNAROVÁ, Jarmila. První pomoc : pro studenty zdravotnických oborů. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 183 s. ISBN 9788024721835. info
 • KELNAROVÁ, Jarmila. První pomoc I : pro studenty zdravotnických oborů. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 109 s. ISBN 9788024721828. info
 • SCHEINAROVÁ, Adolfa. První pomoc. 3. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004. 83 s. ISBN 802440849X. info
 • BYDŽOVSKÝ, Jan. První pomoc. 2., přeprac. vyd. Praha: Grada, 2004. 75 s. ISBN 8024706806. info
 • POKORNÝ, Jiří. Lékařská první pomoc. 1. vyd. Praha: Galén, 2003. 351 s. ISBN 8072622145. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/LF:VLPO011p!
Výukové metody
Výuka je teoretická a probíhá formou přednášek. Hlavní výukovou pomůckou jsou prezentace v PPT a videosekvence.
Metody hodnocení
přednášky; kolokvium = ústní zkouška Účast na přednáškách je povinná a součástí zkoušky jsou 2 teoretické otázky a praktické provedení kardiopulmonální resuscitace na modelu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.