VLPY9X1c Psychiatrie - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/4/0. 60. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Pavel Theiner, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Hořínková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Alena Damborská, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc. (cvičící)
MUDr. Michaela Mayerová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Pavla Linhartová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Pavel Křenek (cvičící)
Mgr. MUDr. Lucie Holíková Návratová (cvičící)
MUDr. Zuzana Timková (cvičící)
doc. MUDr. Robert Roman, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Adéla Látalová (cvičící)
Mgr. Martin Horký (cvičící)
MUDr. Barbora Móriová (cvičící)
MUDr. Patricie Jiroutová (cvičící)
MDDr. MUDr. Ida Kupcová (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jana Pazderová
Dodavatelské pracoviště: Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLPY9X1c/07: Po 17. 10. 8:00–13:00 N02202, Út 18. 10. 8:00–13:00 N02202, St 19. 10. 8:00–13:00 F37/346, Čt 20. 10. 8:00–13:00 N02202, Pá 21. 10. 8:00–13:00 F37/346, Po 24. 10. 8:00–13:00 N02202, Út 25. 10. 8:00–13:00 N02202, St 26. 10. 8:00–13:00 N02202, Čt 27. 10. 8:00–13:00 N02202, Počet studentů 30 je limitován kapacitou jednotlivých oddělení PK, kde studenti vykonávají praktickou část výuky předmětu VLPY9X1c.
VLPY9X1c/08: Po 3. 10. 8:00–13:00 N02202, Út 4. 10. 8:00–13:00 N02202, St 5. 10. 8:00–13:00 F37/346, Čt 6. 10. 8:00–13:00 N02202, Pá 7. 10. 8:00–13:00 F37/346, Po 10. 10. 8:00–13:00 N02202, Út 11. 10. 8:00–13:00 N02202, St 12. 10. 8:00–13:00 N02202, Čt 13. 10. 8:00–13:00 N02202, Pá 14. 10. 8:00–13:00 N02202, Počet studentů 30 je limitován kapacitou jednotlivých oddělení PK, kde studenti vykonávají praktickou část výuky předmětu VLPY9X1c.
VLPY9X1c/09: Po 12. 12. 8:00–13:00 N02202, Út 13. 12. 8:00–13:00 N02202, St 14. 12. 8:00–13:00 F37/346, Čt 15. 12. 8:00–13:00 N02202, Pá 16. 12. 8:00–13:00 F37/346, Po 19. 12. 8:00–13:00 N02202, Út 20. 12. 8:00–13:00 N02202, St 21. 12. 8:00–13:00 N02202, Čt 22. 12. 8:00–13:00 N02202, Pá 23. 12. 8:00–13:00 N02202, Počet studentů 30 je limitován kapacitou jednotlivých oddělení PK, kde studenti vykonávají praktickou část výuky předmětu VLPY9X1c.
VLPY9X1c/10: Po 19. 9. 8:00–13:00 N02202, Út 20. 9. 8:00–13:00 N02202, St 21. 9. 8:00–13:00 F37/346, Čt 22. 9. 8:00–13:00 N02202, Pá 23. 9. 8:00–13:00 F37/346, Po 26. 9. 8:00–13:00 N02202, Út 27. 9. 8:00–13:00 N02202, Čt 29. 9. 8:00–13:00 N02202, Pá 30. 9. 8:00–13:00 N02202, Počet studentů 30 je limitován kapacitou jednotlivých oddělení PK, kde studenti vykonávají praktickou část výuky předmětu VLPY9X1c.
VLPY9X1c/11: Po 14. 11. 8:00–13:00 N02202, Út 15. 11. 8:00–13:00 N02202, St 16. 11. 8:00–13:00 F37/346, Pá 18. 11. 8:00–13:00 F37/346, Po 21. 11. 8:00–13:00 N02202, Út 22. 11. 8:00–13:00 N02202, St 23. 11. 8:00–13:00 N02202, Čt 24. 11. 8:00–13:00 N02202, Pá 25. 11. 8:00–13:00 N02202, Počet studentů 30 je limitován kapacitou jednotlivých oddělení PK, kde studenti vykonávají praktickou část výuky předmětu VLPY9X1c.
VLPY9X1c/12: Po 31. 10. 8:00–13:00 N02202, Út 1. 11. 8:00–13:00 N02202, St 2. 11. 8:00–13:00 F37/346, Čt 3. 11. 8:00–13:00 N02202, Pá 4. 11. 8:00–13:00 F37/346, Po 7. 11. 8:00–13:00 N02202, Út 8. 11. 8:00–13:00 N02202, St 9. 11. 8:00–13:00 N02202, Čt 10. 11. 8:00–13:00 N02202, Pá 11. 11. 8:00–13:00 N02202, Počet studentů 30 je limitován kapacitou jednotlivých oddělení PK, kde studenti vykonávají praktickou část výuky předmětu VLPY9X1c.
VLPY9X1c/13: Po 28. 11. 8:00–13:00 N02202, Út 29. 11. 8:00–13:00 N02202, St 30. 11. 8:00–13:00 F37/346, Čt 1. 12. 8:00–13:00 N02202, Pá 2. 12. 8:00–13:00 F37/346, Po 5. 12. 8:00–13:00 N02202, Út 6. 12. 8:00–13:00 N02202, St 7. 12. 8:00–13:00 N02202, Čt 8. 12. 8:00–13:00 N02202, Pá 9. 12. 8:00–13:00 N02202
Předpoklady
VLFA08222c Farmakologie II - cvičení
VLFA0722p - Farmakologie II přednáška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle předmětu jsou:

- porozumění problematice obecné a speciální psychiatrie a jejím vztahu k jiným oborům;
- obeznámení s terminologii používanou v psychiatrii;
- obeznámení s metodologií psychiatrické diagnostiky a se základy terapie v psychiatrii;
- seznámení s charakteristikou, příznaky, diagnostikou, průběhem a terapií častěji se vyskytujících psychiatrických poruch;
- osvojení si základního diagnosticko-terapeutického procesu u pacientů s psychiatrickou symptomatologií vyskytující se v běžné lékařské praxi.
Výstupy z učení
Po skončení kurzu bude student schopen:

- Popsat a rozdělit základní poruchy psychických funkcí;
- Provést vyšetření pacienta s duševní chorobou;
- Popsat principy diagnostiky v psychiatrii;
- Popsat rozdělení a indikace metod biologické terapie v psychiatrii a psychoterapeutických metod;
- Popsat rozdělení, symptomy a průběh hlavních skupin psychiatrických poruch;
- Popsat management a způsoby terapie u hlavních skupin psychiatrických poruch;
- Provést základní diferenciální diagnostiku a navrhnout management pacienta vykazujícího příznaky psychiatrické poruchy;
- Reprodukovat a aplikovat právní předpisy týkající se psychiatrických pacientů, zejména podmínky hospitalizace a léčby bez souhlasu pacienta, držení řidičského a zbrojního průkazu, trestní zodpovědnosti a svéprávnosti.
Osnova
 • TÉMATA VÝUKOVÝCH SEMINÁŘŮ A KAZUISTIK:
 • Závažné stavy v psychiatrii
 • Úzkostné poruchy
 • Afektivní poruchy
 • Schizofrenie
 • Organické duševní poruchy a somatické nemoci s psychiatrickou problematikou
 • Pedopsychiatrie
 • Závislosti
 • Poruchy osobnosti a psychoterapie
 • Poruchy příjmu potravy
 • Novinky v biologické psychiatrii
 • Komunitní psychiatrie
Literatura
  povinná literatura
 • HOSÁK, Ladislav, Michal HRDLIČKA a Jan LIBIGER. Psychiatrie a pedopsychiatrie. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2015. 647 stran. ISBN 9788024629988. info
 • HÖSCHL, Cyril, Jan LIBIGER a Jaromír ŠVESTKA. Psychiatrie. 2., doplněné a opravené vyd. Praha: Tigis, 2004. 883 s. ISBN 80-900130-7-4. info
 • KAŠPÁREK, Tomáš. Psychiatrická propedeutika. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. In Portál LF MU (on-line). 2011. URL info
 • ŽOURKOVÁ, Alexandra, Eva ČEŠKOVÁ a Ivana DRTÍLKOVÁ. General and specialized psychiatry. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. 2011. URL info
 • COWEN, Philip, Paul HARRISON a Tom BURNS. Shorter Oxford textobook of psychitry, sixth edition, 818 stran. ISBN 978-80-1996-0561-3
  doporučená literatura
 • RABOCH, Jiří a Pavel PAVLOVSKÝ. Psychiatrie, 1. vydání. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2012. 466 s. ISBN 978-80-246-1985-9. info
 • DUŠEK, Karel a Alena VEČEŘOVÁ-PROCHÁZKOVÁ. Diagnostika a terapie duševních poruch. 2., přepracované vydání. Praha: Grada Publishing, 2015. 646 stran. ISBN 9788024748269. URL info
 • MOHR, Pavel, Miloslav KOPEČEK, Martin BRUNOVSKÝ a Tomáš PÁLENÍČEK. Klinická psychofarmakologie. Praha: Maxdorf, 2017. ISBN 978-80-7345-546-0. info
 • ŽOURKOVÁ, Alexandra. Klinická sexuologie. 1. vyd. Brno,Česká republika: Masarykova Univerzita, 2002. 34 s. Učební skripta. ISBN 80-210-2795-9. info
 • ŽOURKOVÁ, Alexandra. Sexualita u nemocných s psychickými poruchami. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. In Portál LF MU (on-line). 2011. URL info
 • KRATOCHVÍL, Stanislav. Základy psychoterapie. Praha, 2006. 283 s. Portál. ISBN 80-7367-122-0. info
 • MACH, Jan a Marie HORÁKOVÁ. Zdravotníci, právo a praxe. První vydání. Praha: Galén, 2018. 183 stran. ISBN 9788074923715. info
 • STAHL, Stephen. Stahl´s essential psychopharmacology: neuroscientific basis and practical application. 4. vyd. New York: Cambridge University Press, 2013, 608 s. ISBN 978-1-107-68646-5
Výukové metody
Výukové semináře
Kazuistiky klinických případů
Klinické dovednosti
Team-based learning (TBL) semináře
Metody hodnocení
ZÁPOČET K udělení zápočtu z Psychiatrie je nutné splnit 3 podmínky: PODMÍNKA 1: Úspěšný průchod on-line Přístupovým testem Nutné je splnit alespoň jeden průchod testem s 15 správně zodpovězenými otázkami a to do půlnoci prvního dne výuky (obvykle pondělí). Test je přístupný od víkendu předcházející výuce a je možné absolvovat jej opakovaně. PODMÍNKA 2: Úspěšné složení on-line Zápočtového testu Nutné je správně zodpovědět alespoň 10 otázek ze 13 a to do 22. hodiny posledního dne výuky. Pokud student složí zápočtový test neúspěšně, tj. získá méně než 10 bodů, má 2 možnosti: - bude psát opravný zápočtový test s další studijní skupinou - napíše sekretářce PK p. Pazderové mail s žádostí o zpřístupnění opravného testu, ve kterém uvede, na který den může být opravný zápočtový test zpřístupněn PODMÍNKA 3: Přítomnost na výuce Během dvoutýdenního bloku výuky Psychiatrie – cvičení je POVOLENA 1 ABSENCE BEZ JAKÉKOLIV OMLUVY V případě více absencí je doporučen následující postup: 1. Student si může chybějící den (dny) výuky nahradit s další studijní skupinou. Zápočtový test může však psát se „svou“ studijní skupinou, zápočet do IS MUNI mu však bude udělen až po nahrazení výuky. 2. Student může chybějící den výuky (nad rámec 1 povolené absence) nahradit sepsáním seminární práce na téma, které mu určí zástupce pro výuku VL doc. Ustohal (student mu napíše email). Vypracovanou seminární práci odevzdá buď osobně sekretářce PK p. Pazderové (sekretariát je v budově G ve 4. nadzemním podlaží) nebo pošle mailem doc. Ustohalovi. 3. Případnou vícedenní absenci na výuce a nemožnost náhrady chybějících dnů výuky s jinou studijní skupinou, bude student řešit individuálně (osobně či mailem) se zástupcem pro výuku VL prof. Ustohalem nebo s dr. Bartečkovou. Jedná se o mimořádné situace, např. v případě dlouhodobé nemoci, karantény, náhle vzniklé pracovní povinnosti atd.
Informace učitele
http://psychiatrie.med.muni.cz
Povinnosti studenta před zahájením výuky • Získat základní znalosti o obecné psychiatrii • Absolvovat Přístupový test Před samotným zahájením výuky by studenti měli načerpat základní znalosti o obecné psychiatrii a lékařské sexuologii. Znalosti z obecné psychiatrie jsou nezbytné pro plné pochopení problematiky probírané během prezenční výuky. Tyto znalosti budou ověřeny přístupovým testem. Místo, čas a co si vzít s sebou na výuku 1 V kolik a kde výuka začíná? Prezenční výuka začíná každý den v 8.00 hod v posluchárně Psychiatrické kliniky (PK) FN Brno, budova G, 2. nadzemní podlaží. Studenti se shromáždí před výukou v hale před posluchárnou a vyčkají na příchod vyučujícího nebo sekretářky, kteří je pustí do posluchárny. 2 Kde výuka probíhá? Psychiatrická klinika Psychiatrická klinika se nachází v areálu Fakultní nemocnice Brno, pracoviště dospělého věku (Jihlavská 20) v pavilonu G. Do posluchárny Psychiatrické kliniky se dostanete takto: 1. Bočním vchodem z pravé strany Psychiatrické kliniky ze strany od výškové budovy FN Brno, vyjdete po schodišti do 2. NP k posluchárně (nikoliv z levé strany přes Krizové centrum) 2. Hlavním vchodem do budovy Psychiatrické kliniky, vpravo od vchodu jsou výtahy a schodiště. Vyjedete výtahem nebo po schodišti vyjdete do 2. NP a zde projdete chodbou podle směrovek až dozadu k posluchárně. Simulační centrum Lékařské fakulty (SIMU) Simulační centrum Lékařské fakulty se nachází v areálu univerzitního kampusu na adrese Kamenice 3. TBL posluchárny se nacházejí ve 3. patře. Šatny pro studenty se nacházejí ve 4. patře. Do výukových místností SIMU si prosím NEBERTE PLÁŠTĚ A NOSTE PŘEZŮVKY. Oblečení, boty a osobní věci je možné uschovat v šatnách ve 3. a 4. patře. 3 Co si vzít s sebou na výuku? • Přezůvky (nutné jak pro pohyb na Psychiatrické klinice, tak na SIMU) • Pláště (nutné pro přístup na oddělení Psychiatrické kliniky) • Stážovací arch (je rozdán 1. den výuky) • Smartphone / tablet / laptop (nutné pro složení online testů, zejména pro TBL lekce) • Chuť se učit a slušné chování Pozn.: Pláště i přezůvky si můžete nechávat po celou dobu dvoutýdenního bloku výuky v posluchárně Psychiatrické kliniky. Jak probíhá prezenční výuka Psychiatrie-cvičení? Studenti na začátku dvoutýdenní výuky dostanou Stážovací arch s denním rozpisem vyučovaných témat, který zároveň slouží jako doklad docházky. Stážovací arch je nutno NOSIT DENNĚ na výuku a na konci každého dne bude účast studenta potvrzena podpisem vyučujícího v příslušné kolonce. Očekává se, že studenti budou na výuku přicházet připraveni, tzn., že budou disponovat alespoň základními informacemi, které budou daný den probírány. Příprava je pak nezbytná pro Team-based learning lekce (viz níže). Výuka Psychiatrie-cvičení sestává z následujících prvků: Výukové semináře: jsou prezentace na vybraná psychiatrická témata. Společně se studiem literatury a přednáškami mají studentům poskytnout teoretické informace. Tato část výuky probíhá v posluchárně Psychiatrické kliniky. Kazuistiky klinických případů: jedná se buď o rozhovory s pacienty vedené vyučujícím, výuková videa nebo interaktivní kazuistiky. Tento segment výuky má sloužit jako první krok v aplikaci teoretických poznatků ohledně diferenciální diagnostiky a terapii v psychiatrii. Očekává se aktivní přístup studentů k řešení prezentované problematiky. Tato část výuky probíhá v posluchárně Psychiatrické kliniky. Klinické dovednosti: jedná se o část výuky zaměřenou na praxi. Tato část výuky bude probíhat na lůžkových odděleních nebo v posluchárně Psychiatrické kliniky. Vyučující, který má v určený den demonstraci pacienta, vybere na odd. PK pacienta, vhodného k probíranému tématu, přivede ho s sebou do posluchárny (či na oddělení) a bude na něm demonstrovat vyšetření. Pokud nebude k dispozici vhodný pacient, může vyučující demonstraci vyšetření provádět na dobrovolníkovi – studentovi. Team-based learning (TBL) semináře: V tomto semestru jsou do výuky zařazeny dvě lekce vyučované formou TBL. Tato výuka probíhá v TBL učebnách v Simulačním centru Lékařské fakulty (SIMU). TBL je forma kolaborativní výuky, která umožňuje aktivní zapojení studentů do procesu učení. Struktura TBL lekce studentům usnadňuje naučit se aplikovat teoretické znalosti a osvojit si dovednost klinického uvažování. Každá lekce sestává ze dvou částí: RAT (Readiness Assessment Test - Test přípravy) a Aplikační cvičení (obvykle ve formě virtuálního pacienta). Individuální příprava před samotnou lekcí je pro tento typ výuky nezbytná. Odkazy na materiály pro přípravu se nacházejí v interaktivní osnově “Příprava na cvičení” (kapitola 7 - 8).
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: K udělení zápočtu je třeba vypracovat písemné psychiatrické vyšetření pacienta
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Další informace na: http://psychiatrie.med.muni.cz.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024.