VLSD7X1c Soudní lékařství - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc. (přednášející)
MUDr. Jan Krajsa, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Michal Zelený, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Mgr. Bc. Tomáš Vojtíšek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Andrea Brzobohatá, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tomáš Pexa (cvičící)
MUDr. Miroslav Ďatko, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Kateřina Grusová (cvičící)
Mgr. Jan Pivnička, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Martin Zeman (cvičící)
Květa Blatná (pomocník)
Taťána Řezáčová (pomocník)
Garance
MUDr. Mgr. Bc. Tomáš Vojtíšek, Ph.D.
Ústav soudního lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Květa Blatná
Dodavatelské pracoviště: Ústav soudního lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLSD7X1c/09: Po 16. 4. až Pá 20. 4. každý pracovní den 7:30–12:20 ÚSL N03088
VLSD7X1c/10: Po 26. 3. až Pá 30. 3. každý pracovní den 7:30–12:20 ÚSL N03088
VLSD7X1c/11: Po 19. 3. až Pá 23. 3. každý pracovní den 7:30–12:20 ÚSL N03088
VLSD7X1c/12: Po 5. 3. až Pá 9. 3. každý pracovní den 7:30–12:20 ÚSL N03088
VLSD7X1c/15: Po 14. 5. až Pá 18. 5. každý pracovní den 7:30–12:20 ÚSL N03088
VLSD7X1c/16: Po 23. 4. až Pá 27. 4. každý pracovní den 7:30–12:20 ÚSL N03088
VLSD7X1c/30: Po 30. 4. 7:30–12:30 ÚSL N03088, Út 1. 5. 7:30–12:30 ÚSL N03088, St 2. 5. 7:30–12:30 ÚSL N03088, Čt 3. 5. 7:30–12:30 ÚSL N03088, Pá 4. 5. 7:30–12:30 ÚSL N03088
VLSD7X1c/33: Po 26. 2. 7:30–12:30 ÚSL N03088, Út 27. 2. 7:30–12:30 ÚSL N03088, St 28. 2. 7:30–12:30 ÚSL N03088, Čt 1. 3. 7:30–12:30 ÚSL N03088, Pá 2. 3. 7:30–12:30 ÚSL N03088
VLSD7X1c/34: Po 2. 4. 7:30–12:30 ÚSL N03088, Út 3. 4. 7:30–12:30 ÚSL N03088, St 4. 4. 7:30–12:30 ÚSL N03088, Čt 5. 4. 7:30–12:30 ÚSL N03088, Pá 6. 4. 7:30–12:30 ÚSL N03088
Předpoklady
VSPF0622p Patol. fyziologie II-předn. && VSPA0622p Patologie II. - přednáška && VLCP0622c Chir.propedeutika II - cvič. && VSIP0622c Interní propedeutika II -cvič. && VSSL051p Sociální lékařství - přednáška && VLFA0621c Farmakologie I - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování výuky soudního lékřaství posluchač: má základní znalosti o thantologii, orientuje se v problematice vzniku různých druhů poranění a v problematice náhlé smrti, má základní znalosti z forenzní toxikologie, genetiky a sérologie včetně možnosti uplatnění těchto oborů ve forenzní praxi, získá základní přehled medicínského a trestního práva a jejich vztahu k medicíně, je schopen prakticky provádět prohlídky zemřelých osob
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- popsat systém soudnělékařské služby v České republice se zaměřením na provádění pitev;
- určovat základní mechanismy poškození zdraví zevními vlivy včetně otrav a popsat diagnostiku těchto stavů
- podat podrobný přehled posmrtných změn těla člověka;
- mít základní přehled o možných vztazích zdravotnických pracovníků a orgánů činných v trestním řízení;
Osnova
 • Posmrtné změny
  Náhlé a neočekávané úmrtí
  Tupá poranění včetně problematiky dopravních nehod
  Poranění ostrým předmětem
  Střelná poranění
  Forenzní alkohologie
  Forenzní toxikologie, genetika a sérologie
  Poranění vysokou a nízkou teplotou, poranění elektrickým proudem
  Dušení
Literatura
  povinná literatura
 • HIRT, Miroslav. Soudní lékařství. 1. vydání. Praha: Grada, 2015. 240 stran. ISBN 9788024756806. info
 • HIRT, Miroslav a František VOREL. Soudní lékařství. 1. vydání. Praha: Grada, 2016. 232 stran. ISBN 9788027102686. info
 • HIRT, Miroslav, Tomáš VOJTÍŠEK, Lukáš PRUDIL, Roman HEINZ, František VOREL, Miroslav DVOŘÁK, Petr HEJNA a Michal BERAN. Medicína a trestní právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 87 s. ISBN 978-80-210-5508-7. info
 • HIRT, Miroslav, Dalibor STRATIL, Tomáš PEXA a M. PEŠTÁLOVÁ. Forensic Medicine. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1999. 76 s. ISBN 80-210-2094-6. info
Výukové metody
Praktická cvičení v týdenních blocích jsou zaměřena na průřez soudním lékařstvím jako multidisciplinárním oborem s důrazem na nejdůležitější kapitoly obecné i speciální forenzní problematiky a na legislativu důležitou pro praxi lékařů. Ve výuce nechybí obrazová prezentace konkrétních případů a videoprojekce. Běžný provoz je demostrován na pitevně soudního lékařství, stáže jsou věnovány forenzním základům a laboratorním metodám histologie, serologie, toxikologie a molekulární biologie.
Metody hodnocení
Zápočet (absolvování semináře a praktické výuky)
Informace učitele
Informace k výuce předmětu jsou obsaženy v interaktivní osnově v IS MUNI. Veškerý přístup do e-learningu provádějte z předmětu Soudní lékařství - přednáška!
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024.