VLSP03X Samostatná práce-VL

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc. (přednášející)
MUDr. Peter Mikolášek (přednášející)
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. (cvičící)
MUDr. Tomáš Andrašina, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Zdeňka Barešová (cvičící)
doc. RNDr. Ladislava Bartošová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Michaela Bártová (cvičící)
prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. (cvičící)
MUDr. Atanas Ivan Belkov (cvičící)
PhDr. Mgr. Milena Blažková (cvičící)
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Eva Brichtová, Ph.D. (cvičící)
prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr. (cvičící)
prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc. (cvičící)
prof. RNDr. Petr Dubový, CSc. (cvičící)
MUDr. Kamil Ďuriš, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Milada Dvořáčková, Ph.D., MBA (cvičící)
doc. MUDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Josef Feit, CSc. (cvičící)
MUDr. Petr Fila, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ivo Hanke, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Markéta Hanslianová (cvičící)
prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Holštajn Zemánková, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Zuzana Holubcová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Lukáš Homola, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Sylva Hotárková (cvičící)
MUDr. Ivana Hradilová Svíženská, CSc. (cvičící)
PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Petr Husa, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Zita Chovancová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Jan Chrastina, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. (cvičící)
MUDr. Michala Karkanová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Šárka Kárová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Terézia Knejzlíková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Martin Knoz, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jan Kocanda (cvičící)
MUDr. Marie Kolářová, CSc. (cvičící)
Mgr. Barbora Kóša (cvičící)
MUDr. Olga Košková, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Lenka Krbková, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Tomáš Kubek, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Monika Lekárová (cvičící)
prof. MUDr. Břetislav Lipový, Ph.D., MBA, LL.M. (cvičící)
prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jindřich Lokaj, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Jan Maláska, Ph.D., EDIC (cvičící)
Mgr. Tatiana Malatincová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Dušan Matejička (cvičící)
doc. MUDr. Veronika Matušková, Ph.D., FEBO (cvičící)
MUDr. Ladislav Mitáš, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Miroslav Nečas, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Hana Neudertová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Marcela Nováková (cvičící)
MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Tomáš Otaševič, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Mgr. Jiří Pařenica, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Libor Paša, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Klára Perce, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Markéta Petrovová, Ph.D. (cvičící)
Dipl. Ing. Martin Piskáček, Dr. rer. nat. (cvičící)
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Radek Policar (cvičící)
MUDr. Martin Prýmek, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Robert Roman, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Marek Rouchal (cvičící)
doc. MUDr. Zbyněk Rozkydal, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Jana Rudá, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc. (cvičící)
MUDr. Luděk Ryba, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Ondřej Rybníček, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Zdeněk Řehák, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Veronika Sedláková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Jana Severová, CSc. (cvičící)
MUDr. Jan Sklenský (cvičící)
doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. (cvičící)
doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Spáčilová (cvičící)
Mgr. Pavel Strašák (cvičící)
doc. MUDr. Libor Streit, Ph.D. (cvičící)
Blanka Suchá (cvičící)
Mgr. Zuzana Sumbalová Koledová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Hana Svačinová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Martina Šišáková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Mgr. Karel Šlais, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Taťána Šrámková, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, FESAIC (cvičící)
MUDr. Rastislav Šumec, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Pavel Theiner, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Michal Tichý, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Karel Urbášek, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. (cvičící)
RNDr. Dana Vigašová, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Eva Vlčková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jitka Vokurková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Robert Vyskočil, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Robert Vysoký, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Miroslava Zavřelová (cvičící)
Jana Aberlová (pomocník)
Renata Bláblová (pomocník)
Veronika Bradáčková (pomocník)
Miroslava Bučková (pomocník)
Libuše Darmovzalová (pomocník)
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. (pomocník)
Mgr. Ladislava Jagošová (pomocník)
Barbora Krausová (pomocník)
MUDr. Tomáš Křivka (pomocník)
Lucie Kučerová (pomocník)
Lea Müllerová (pomocník)
Petra Pavliňáková (pomocník)
Dana Procházková (pomocník)
Blanka Suchá (pomocník)
Hana Zemanová (pomocník)
Garance
Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Lékařská fakulta
Předpoklady
Před zahájením přípravy Samostatné práce je studentům doporučeno absolvování volitelného předmětu podzimního semestru: Vyhledávání lékařské literatury a práce s odborným textem (VLLL021).
Předmět VLSP03X Samostatná práce si student registruje a zapisuje až v semestru, kdy bude práci obhajovat.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozšíření odborných obzorů studenta nad rámec preklinické a klinické výuky.
Výstupy z učení
Výstupy z učení odpovídají zvolené formě plnění předmětu.
Osnova
  • Samostatná práce dle zvolené varianty a dle pokynů vedoucího práce.
  • Ústavy a kliniky LF MU vypisují prostřednictvím IS MU každoročně seznamy témat, na která se studenti mohou přihlásit. Témata jsou k nahlédnutí v Rozpisech témat v IS MUNI, sekce Projekty: Samostatné práce - Všeobecné lékařství (Individual project - General Medicine). Každé téma je garantováné vedoucím práce, který je v seznamu jmenovitě uveden. Student může zpracovávat i téma mimo nabídku zveřejněnou v rozpisu. Musí ale najít vedoucího (akademického pracovníka), který téma dodatečně do Rozpisu vypíše.
Výukové metody
Akceptované formy vypracování Samostatné práce

a) Shromáždění literatury poskytující dosavadní znalosti o zadaném tématu a zpracování údajů formou přehledové práce.
b) Zpracování zadaných dat statistickými metodami, vyhodnocení výsledků, formulace závěrů a prezentování formou publikace nebo ppt prezentace.
c) Vlastní experimentální práce na zadané téma. Vyhodnocení experimentů, zpracování závěrů a prezentování formou publikace nebo ppt prezentace.
d) Práce vypracovaná v rámci SVOČ a přednesená na konferenci SVOČ.
e) Lektorství v rámci tzv. předmětů meziročníkové spolupráce.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen dle zvolené varianty:

- odevdáním práce a obhajobou na příslušném pracovišti, zápočet zadává vedoucí práce;
- vypracováním a prezentací v rámci SVOČ; zápočet zadává vedoucí práce;
- participací na výuce předmětu či předmětů meziročníkové spolupráce; zápočet zadává proděkan pro rozvoj a studium v klinických oborech všeobecného lékařství LF MU, prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Studenti se přihlašují k tématům ze stránky IS MU Osobní administrativa --> Student-->Rozpisy témat-->Samostatné práce VL.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.