VLSP03X Samostatná práce-VL

Lékařská fakulta
jaro 2023
Rozsah
0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (přednášející)
MUDr. Tomáš Andrašina, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Štefánia Aulická, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Zdeňka Barešová (cvičící)
doc. RNDr. Ladislava Bartošová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Michaela Bártová (cvičící)
prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. (cvičící)
MUDr. Atanas Ivan Belkov (cvičící)
PhDr. Mgr. Milena Blažková (cvičící)
Mgr. Dáša Bohačiaková, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Eva Brichtová, Ph.D. (cvičící)
prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr. (cvičící)
prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Petr Dubový, CSc. (cvičící)
Mgr. Milada Dvořáčková, Ph.D., MBA (cvičící)
doc. MUDr. Josef Feit, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc. (cvičící)
MUDr. Bc. Martin Fiala (cvičící)
MUDr. Petr Fila, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Gregorová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Markéta Hanslianová (cvičící)
MUDr. Jitka Hausnerová (cvičící)
prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Zuzana Holubcová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Lukáš Homola, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Pavel Homolka, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ivana Hradilová Svíženská, CSc. (cvičící)
PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Petr Husa, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Zita Chovancová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Jan Chrastina, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D., MBA (cvičící)
Ing. Josef Jaroš, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. (cvičící)
MUDr. Michala Karkanová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Šárka Kárová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Tomáš Kepák, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Terézia Knejzlíková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Martin Knoz, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jan Kocanda (cvičící)
MUDr. Marie Kolářová, CSc. (cvičící)
Mgr. Barbora Kóša (cvičící)
MUDr. Olga Košková, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Lenka Krbková, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martin Krobot (cvičící)
MUDr. Tomáš Kubek, Ph.D. (cvičící)
MVDr. Lucie Kubíčková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Zdeněk Kundrata (cvičící)
Mgr. Petra Lázničková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Monika Lekárová (cvičící)
prof. MUDr. Břetislav Lipový, Ph.D., MBA, LL.M. (cvičící)
prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jindřich Lokaj, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Jan Maláska, Ph.D., EDIC (cvičící)
Mgr. Tatiana Malatincová, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Michal Masařík, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Dušan Matejička (cvičící)
doc. MUDr. Veronika Matušková, Ph.D., FEBO (cvičící)
MUDr. Ladislav Mitáš, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Petr Müller, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ondřej Navrátil, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Miroslav Nečas, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Marcela Nováková (cvičící)
MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Tomáš Otaševič, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Mgr. Jiří Pařenica, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Klára Perce, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Markéta Petrovová, Ph.D. (cvičící)
Dipl. Ing. Martin Piskáček, Dr. rer. nat. (cvičící)
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Martin Prýmek, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Bohdana Rezková, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Robert Roman, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Marek Rouchal (cvičící)
doc. MUDr. Zbyněk Rozkydal, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Jana Rudá, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc. (cvičící)
MUDr. Luděk Ryba, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Zdeněk Řehák, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Pavel Řehulka, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Veronika Sedláková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Jana Severová, CSc. (cvičící)
MUDr. Jan Sklenský (cvičící)
doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. (cvičící)
doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavel Strašák (cvičící)
doc. MUDr. Libor Streit, Ph.D. (cvičící)
Blanka Suchá (cvičící)
Mgr. Zuzana Sumbalová Koledová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Martina Šišáková, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Taťána Šrámková, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, FESAIC (cvičící)
MUDr. Rastislav Šumec, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Pavel Theiner, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Karel Urbášek, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA (cvičící)
MUDr. Alena Vičíková (cvičící)
RNDr. Dana Vigašová, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Eva Vlčková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jitka Vokurková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Robert Vyskočil, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Robert Vysoký, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Barbora Weinbergerová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Miroslava Zavřelová (cvičící)
Jana Aberlová (pomocník)
Renata Bláblová (pomocník)
Veronika Bradáčková (pomocník)
Miroslava Bučková (pomocník)
Libuše Darmovzalová (pomocník)
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. (pomocník)
Mgr. Iva Holušová (pomocník)
Mgr. Ladislava Jagošová (pomocník)
Barbora Krausová (pomocník)
MUDr. Tomáš Křivka (pomocník)
Lucie Kučerová (pomocník)
Peter Matejovič (pomocník)
Lea Müllerová (pomocník)
Dana Navrátilová (pomocník)
Petra Pavliňáková (pomocník)
Dana Procházková (pomocník)
Blanka Suchá (pomocník)
Hana Zemanová (pomocník)
Garance
Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Tereza Bednaříková
Předpoklady
Před zahájením přípravy Samostatné práce je studentům doporučeno absolvování volitelného předmětu podzimního semestru: Vyhledávání lékařské literatury a práce s odborným textem (VLLL021).
Předmět VLSP03X Samostatná práce si student registruje a zapisuje až v semestru, kdy bude práci obhajovat.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozšíření odborných obzorů studenta nad rámec preklinické a klinické výuky.
Výstupy z učení
Výstupy z učení odpovídají zvolené formě plnění předmětu.
Osnova
  • Samostatná práce dle zvolené varianty a dle pokynů vedoucího práce.
  • Ústavy a kliniky LF MU vypisují prostřednictvím IS MU každoročně seznamy témat, na která se studenti mohou přihlásit. Témata jsou k nahlédnutí v Rozpisech témat v IS MUNI, sekce Projekty: Samostatné práce - Všeobecné lékařství (Individual project - General Medicine). Každé téma je garantováné vedoucím práce, který je v seznamu jmenovitě uveden. Student může zpracovávat i téma mimo nabídku zveřejněnou v rozpisu. Musí ale najít vedoucího (akademického pracovníka), který téma dodatečně do Rozpisu vypíše.
Výukové metody
Akceptované formy vypracování Samostatné práce

a) Shromáždění literatury poskytující dosavadní znalosti o zadaném tématu a zpracování údajů formou přehledové práce.
b) Zpracování zadaných dat statistickými metodami, vyhodnocení výsledků, formulace závěrů a prezentování formou publikace nebo ppt prezentace.
c) Vlastní experimentální práce na zadané téma. Vyhodnocení experimentů, zpracování závěrů a prezentování formou publikace nebo ppt prezentace.
d) Práce vypracovaná v rámci SVOČ a přednesená na konferenci SVOČ.
e) Lektorství v rámci tzv. předmětů meziročníkové spolupráce.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen dle zvolené varianty:

- odevdáním práce a obhajobou na příslušném pracovišti, zápočet zadává vedoucí práce;
- vypracováním a prezentací v rámci SVOČ; zápočet zadává vedoucí práce;
- participací na výuce předmětu či předmětů meziročníkové spolupráce; zápočet zadává proděkan pro rozvoj a studium v klinických oborech všeobecného lékařství LF MU, prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Studenti se přihlašují k tématům ze stránky IS MU Osobní administrativa --> Student-->Rozpisy témat-->Samostatné práce VL.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.