VLST7X1c Stomatologie - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/1/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
MDDr. Julie Bartáková, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Sonia Bartáková, Ph.D. (cvičící)
MDDr. Eva Buchalová (cvičící)
MDDr. Filip Hromčík, Ph.D. (cvičící)
MUDr Tomáš Křiva (cvičící)
prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc. (cvičící)
MUDr. Jarmila Kuklová (cvičící)
MDDr. Nela Masaryková, MPH (cvičící)
MUDr. Vojtěch Peřina, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Eva Petrová (cvičící)
MUDr. Hana Poskerová, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D. (cvičící)
MDDr. MUDr. Dávid Száraz (cvičící)
prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc. (cvičící)
Milena Prudíková (pomocník)
Aneta Seroiszková, DiS. (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Sonia Bartáková, Ph.D.
Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta (60,00 %), Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice - Lékařská fakulta (40,00 %)
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLST7X1c/02: Po 22. 11. 7:30–12:20 STK N04402, Út 23. 11. 7:30–12:20 N17190, St 24. 11. 7:30–9:45 STK N04402
VLST7X1c/05: Po 29. 11. 7:30–12:20 STK N04402, Út 30. 11. 7:30–12:20 N17190, St 1. 12. 7:30–9:45 STK N04402
VLST7X1c/07: Po 11. 10. 7:30–12:20 STK N04402, Út 12. 10. 7:30–12:20 N17190, St 13. 10. 7:30–9:45 STK N04402
VLST7X1c/08: Po 10. 1. 7:30–12:20 STK N04402, Út 11. 1. 7:30–12:20 N17190, St 12. 1. 7:30–9:45 STK N04402
VLST7X1c/09: Po 17. 1. 7:30–12:20 STK N04402, Út 18. 1. 7:30–12:20 N17190, St 19. 1. 7:30–9:45 STK N04402
VLST7X1c/11: Po 27. 9. 7:30–12:20 STK N04402, St 29. 9. 7:30–9:45 STK N04402
Předpoklady
VLPF0622p Patol. fyziologie II - předn. && VLPA0622p Patologie II. - přednáška && VLLP0633c Propedeutika III - cvičení && VLLM0522p Lékařská mikrobiologie II př. && VLIM051p Imunologie - přednáška
VLPF0622p && VLPA0622p && VLLP0633c && VLLM0522p && VLIM051p
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Charakteristika a postavení oboru Stomatologie. Rozdělení oboru na dentoalveolární a maxilofaciální chirurgii. Klasifikace parodontopatií. Etiologie vzniku zubního kazu. Rozdíl mezi dočasným a stálým chrupem. Protetické ošetření defektního chrupu. Charakteristika oboru ortodoncie.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu:
- mít teoretické i praktické znalosti z maxillofaciální chirurgie, orální chirurgie, implantologie, dětského zubního lékařství,
- ovládat diagnostiku a terapie kazu a jeho komplikací, dále možnosti ošetření protetického pacienta.
- prakticky se naučí terapeutický plán ošetření pacienta v protetickém zubním lékařství za pomocí fixních i snímatelných náhrad a ortodontickou diagnostiku a léčbu.
Osnova
  • 1. Charakteristika a postavení oboru. Rozdělení oboru na dentoalveolární a maxilofaciální chirurgii, specifikum postgraduální výchovy, lůžkové oddělení. Anestezie ve stomatologii - zvláštnosti. Nádory čelistně-obličejové oblasti. Charakteristika některých výkonů - extrakce zubu, incise, resekce. Problematika transplantologie a implantologie. Zánětlivá onemocnění v dentoalveolární oblasti, dentitio difficilis, kolemčelistní záněty, záněty mízních uzlin, specifická onemocnění čelistního kloubu, čelistní anomálie, hemoragická onemocnění, cystózní onemocnění. 2. Klasifikace parodontopatií, diagnostika a terapie se zaměřením na potřeby praktického lékaře. Onemocnění ústní sliznice ve vztahu k celkovým chorobám. 3. Etiologie vzniku zubního kazu, prevence, klinické projevy, dělení. Způsoby ošetření, druhy výplňových materiálů. Pulpitis, periodontitis, fokální infekce. Dispenzarizace, ošetření rizikových pacientů, gerostomatologie. Rozdíl mezi dočasným a stálým chrupem, prořezávání zubů, rozdíly v ošetření zubů s nedokončeným vývojem. Úrazy zubů a jejich následky, parodontopatie v dětském věku. Význam chrupu pro celkové zdraví dítěte. 4. Protetické ošetření defektního chrupu a jeho výzam pro zdraví a společenské uplatnění jedince. Charakteristika oboru ortodoncie. Etiologie ortodontických anomálií. Prevence a profylaxe v orthodoncii. Klasifikace ortodontických anomálií, základy terapie v ortodoncii, rozštěpové vady.
Literatura
  • BILDER, Josef. Stomatologie :pro studující všeobecného lékařství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 99 s. ISBN 80-210-1469-5. info
  • KOŠUT, Vladimír. Stomatologie pro studující všeobecného lékařství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita-Lékařská fakulta, 1991. 78 s. ISBN 80-210-0227-1. info
  • VELGOS, Štefan, Jaroslav KOMÍNEK a František URBAN. Stomatológia. 1. vyd. Martin: Osveta, 1982. 171 s. info
  • URBAN, František. Stomatologie. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Avicenum, 1976. 357 s., vy. info
Výukové metody
Prezentace odborníků jednotlivých oddělení STK a KÚČOCH.
Metody hodnocení
Výuka je povinná, zápočet, zkouška.
Navazující předměty
Informace učitele
Informace o výuce jsou na nástěnce Stomatologické klinky a Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024.