VLVL101 Vnitřní lékařství

Lékařská fakulta
jaro 2023
Rozsah
0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Petr Brhel, CSc. (přednášející)
MUDr. Libor Červinek, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Milan Dastych (přednášející)
doc. MUDr. Jiří Dolina, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Lubomír Elbl, CSc. (přednášející)
MUDr. František Folber, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Martin Harazim, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Radek Kroupa, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Darja Krusová, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Lubomír Křivan, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Andrea Křivanová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. (přednášející)
MUDr. Jozef Michalka (přednášející)
doc. MUDr. Miroslav Novák, CSc. (přednášející)
MUDr. Anna Panovská, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (přednášející)
MUDr. Yvona Pospíšilová (přednášející)
prof. MUDr. Luděk Pour, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Ivan Řiháček, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc. (přednášející)
prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. (přednášející)
MUDr. Karel Starý (přednášející)
MUDr. Jan Šlapák, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Lenka Šmardová (přednášející)
doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (přednášející)
MUDr. Jitka Vlašínová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Pavel Weber, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Barbora Weinbergerová, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Vladimír Zbořil, CSc. (přednášející)
MUDr. Karel Lábr, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. (pomocník)
Zdeňka Dvořáková (pomocník)
Jitka Firešová (pomocník)
Eva Kašpárková (pomocník)
Jitka Skládaná (pomocník)
Alena Stodůlková (pomocník)
Hana Zemanová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Bohuslav Kianička, Ph.D.
II. interní klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně – Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Eva Kašpárková
Dodavatelské pracoviště: I. interní kardioangiologická klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně – Lékařská fakulta (20,00 %), II. interní klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně – Lékařská fakulta (20,00 %), Interní kardiologická klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice – Lékařská fakulta (20,00 %), Interní hematologická a onkologická klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice – Lékařská fakulta (20,00 %), Interní gastroenterologická klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice – Lékařská fakulta (20,00 %)
Předpoklady
VLFA08222c Farmakologie II - cvičení
Splněné prerekvizity. Teoretické znalosti z patologické anatomie, patologické fyziologie, farmakologie, z problematiky týkající se bloků č. 1-5. Aktivní účast na stážích a seminářích a úspěšné zakončení stáží potvrzené udělením zápočtu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Obhájení teoretických znalostí při ústní zkoušce z vnitřního lékařství.
Výstupy z učení
Ke zkoušce jsou studenti rozděleni podle rozpisu na jednotlivé kliniky. Zkouška je ústní, student si vytáhne ze 3 různých okruhů vždy po 1 otázce.

Rozdělení studijních skupin ke zkoušce z Vnitřního lékařství, 5. ročník VL, akademický rok 2022/2023
Klinika: studijní skupiny
- FNB IKK: 4 + 5
- FNB IGEK: 2 + 3
- FNB IHOK: 6 + 8
- FNB KIGPL: 7 + 12
- FNUSA IKAK: 10 + 11
- FNUSA IK: 1 + 13
- skupina 9 bude rovnomerně rozdělena na konkrétní pracoviště, pokyny zašle SO
Osnova
  • Otázky ke zkoušce pro 5. ročník z Vnitřního lékařství I. Kardiologie, angiologie, pneumologie 1. Zástava oběhu a kardiopulmonální resuscitace 2. Kardiogenní šok 3. Srdeční selhání (diagnostika, klinické projevy) 4. Srdeční selhání (léčba) 5. Přístrojová léčba poruch srdečního rytmu (kardiostimulace, ICD) 6. Bradyarytmie 7. Komorové poruchy rytmu, náhlá smrt 8. Supraventrikulární tachykardie 9. Synkopa 10. Esenciální hypertenze 11. Sekundární hypertenze 12. Léčba arteriální hypertenze 13. Ateroskleróza a její rizikové faktory 14. Ischemická choroba srdeční (etiologie, patogeneze a klasifikace) 15. Chronické formy ischemické choroby srdeční (klinický obraz a léčba) 16. Akutní infarkt myokardu a jeho komplikace 17. Léčba infarktu myokardu 18. Vrozené srdeční vady v dospělosti 19. Mitrální stenóza a mitrální insuficience 20. Aortální stenóza a aortální insuficience 21. Endokarditidy 22. Myokarditidy 23. Záněty osrdečníku 24. Kardiomyopatie 25. Onemocnění aorty 26. Akutní koronární syndromy 27. Fyzikální vyšetření srdce 28. Atelektáza plic. 29. Plicní embolie a tromboembolická nemoc 30. Chronická plicní hypertenze 31. Respirační nedostatečnost a hypoventilační syndromy 32. Chronická ischemická choroba dolních končetin, kritická končetinová ischémie, akutní končetinová ischémie 33. Bronchiektazie (vrozené a získané) 34. Infekční pneumonie (etiologie, rozdělení, léčba) 35. Plicní absces (diagnostika a léčba) 36. Asthma bronchiale 37. Neinfekční pneumonie (pneumonitidy) 38. Chronická obstrukční plicní nemoc 39. Pneumotorax 40. Pleurální výpotek (klinický obraz, diferenciální diagnostika, léčba) 41. Plicní projevy interních nemocí 42. Benigní nádory plic a průdušek 43. Tuberkulóza plic 44. Sarkoidóza 45. Záněty dolních dýchacích cest (laryngitida, tracheitida, bronchitida, bronchiolitida) 46. Syndrom spánkové apnoe 47. Intersticiální plicní procesy (rozdělení, klinický obraz, diagnostika, léčba) 48. Karcinom plic (symptomatologie, vyšetřovací metody) 49. Vyšetřovací metody v pneumologii 50. Komunitní a nozokomiální pneumonie (etiologie, rozdělení, léčba) 51. Neinvazivní vyšetřovací metody v kardiologii 52. Syndrom středního laloku 53. Invazivní vyšetřovací metody v kardiologii 54. Hluboká žilní trombóza a povrchová tromboflebitida 55. Fibrilace síní 56. Antitrombotická léčba(antiagregace,antikoagulace,trombolýza). II. Gastroenterologie, hepatologie, metabolismus, endokrinologie, diabetologie 1. Podvýživa, poruchy z nedostatku vitaminů a stopových prvků 2. Porfyrie 3. Cholecystolitiáza, cholecystitida, postcholecystektomický syndrom 4. Endoskopické vyšetřovací metody v gastroenterologii 5. Poruchy motility jícnu, divertikly, hiátové hernie, záněty jícnu 6. Žaludeční dyspepsie, akutní i chronická gastritida a gastropatie 7. Poruchy acidobazické rovnováhy, léčba 8. Poruchy hydratace a metabolismu sodíku, léčba 9. Peptický vřed žaludku a duodena 10. Idiopatická proktokolitida, Crohnova nemoc a méně obvyklé kolitidy 11. Jaterní selhání (hepatální encefalopatie a hepatorenální syndrom) 12. Portální hypertenze a ascites 13. Autoimunní choroby jater (primární biliární cirhóza, autoimunitní hepatitida, primární sklerozující cholangoitida) 14. Poruchy elektrolytového hospodářství (draslík, vápník, hořčík), léčba 15. Nádory žaludku, tlustého střeva a konečníku (symptomatologie, vyšetřovací metody, screening) 16. Malabsorpční syndrom a céliakie 17. Dráždivý tračník, divertikulóza tlustého střeva, obstipace 18. Akutní pankreatitida 19. Nádory jater, žlučníku a žlučových cest, slinivky břišní (symptomatologie, vyšetřovací metody) 20. Akutní a chronické virové hepatitidy (typy A-E a ostatní virové infekce) 21. Patogeneza ikteru a jeho klinické typy 22. Chronická pankreatitida 23. Jaterní cirhóza ( příčiny, diagnostika, klinické projevy, principy terapie) 24. Alkoholické postižení jater (alkoholická steatóza, hepatitida a alkoholická cirhóza, nealkoholická steatohepatitida – NASH)) 25. Hyperlipoproteinémie a dyslipoproteinémie (klasifikace, diagnostika, léčba) 26. Metabolický syndrom 27. Zobrazovací metody a funkční vyšetření u chorob trávicí trubice 28. Postižení jater toxické a polékové, u hemochromatózy, Wilsonovy choroby, porfyrie a v těhotenství (včetně HELLP syndromu) 29. Refluxní nemoc jícnu a nádory jícnu. 30. Choledocholitiáza, cholangoitida, stenóza a dyskinéza žlučových cest 31. Thyreotoxikóza 32. Diabetes insipidus 33. Choroby příštítných tělísek 34. Vyšetřovací metody v endokrinologii 35. Eufunkční struma a záněty štítné žlázy 36. Léčba diabetes mellitus 37. Diabetes mellitus (patofyziologie, diagnostika a klasifikace) 38. Hypopituitarismus 39. Akutní komplikace diabetes mellitus (diagnostika a léčba) 40. Chronické komplikace diabetes mellitus 41. Endokrinně aktivní tumory GIT 42. Hormonálně aktivní adenomy hypofýzy 43. Feochromocytom a paragangliom 44. Addisonova choroba 45. Hyperfunkční syndromy kůry nadledvin 46. Hypothyreosa 47. Krvácení do trávicí trubice 48. Intoxikace návykovými látkami 49. Obecný postup léčby intoxikací III. Nefrologie, revmatologie, hematologie 1. Dědičná onemocnění ledvin (polycystická choroba autozomálně dominantního typu, nemoci kolagenu IV typu, renální tubulární acidóza) 2. Vyšetřovací metody v nefrologii 3. Akutní glomerulonefritida a rychle progredující glomerulonefritidy 4. Ledviny a hypertenze, cévní onemocnění ledvin 5. Infekce močových cest a akutní intersticiální nefritida (akutní pyelonefritida) 6. Nefrotický syndrom 7. Chronické glomerulonefritidy 8. Sekundární glomerulopatie (diabetická nefropatie, amyloidóza ledvin, postižení ledvin u systémových chorob pojiva) 9. Metody očisťování krve (extrakorporání hemodialýza, peritoneální dialýza, kontinuální metody, hemoperfuze a plasmaferéza) 10. Akutní selhání ledvin 11. Chronické tubulointersticiální nefritidy a nemoci tubulů 12. Chronické selhání ledvin a uremický syndrom 13. Transplantace ledviny 14. Urolithiasa 15. Nádory ledvin a vývodných močových cest (symptomatologie, vyšetřovací metody) 16. Vyšetřovací metody v revmatologii 17. Osteoartrosa 18. Revmatoidní artritida 19. Ankylozující spondylitida 20. Reaktivní artritidy a revmatická horečka 21. Difusní onemocnění pojiva- zejména systémový lupus erythematodes 22. Difusní onemocnění pojiva- zejména dermatomyositida a polymyositida, sklerodermie 23. Vaskulitidy + revmatická polymyalgie 24. Dna - akutní a chronická 25. Osteoporosa a osteomalacie 26. Spondylartritidy obecně (psoriatická artritida, enteropatické) 28. Sekundární trombocytopenie, imunitní trombocytopenie (ITP), heparinem indukovaná trombocytopenie (HIT) 29. Trombotické mikroangiopatie (TTP, HUS) 30. Krvácivé stavy způsobené poruchou či nedostatkem plazmatických faktorů (hemofilie, DIK, hyperfibrinolýza atd.) 31. Trombofilní stavy (vrozené a získané) 32. Indikace a zásady antikoagulační léčby, předávkování antikoagulancii 33. Anémie chronických chorob a hemolytické anémie 34. Anémie z nedostatku železa a akutní posthemorhagická anemie 35. Anémie z nedostatku vit. B12 a kyseliny listové 36. Monoklonální gamapatie (MGUS, mnohočetný myelom, amyloidóza) 37. Akutní stavy v hematologii (febrilní neutropenie, sepse, tumor-lysis syndrom, sy horní duté žíly, hyperviskózní syndrom,) 38. Imunokompromitovaný pacient - definice, diagnostika, pravidla péče, diagnostika a řešení infekčních komplikací 39. Transfuzní přípravky a krevní deriváty, zásady účelné hemoterapie, aferézy 40. Potransfuzní reakce, jejich diagnostika a léčba
Literatura
  • Davidson s Principles and Practise of Medicine. 20th Edition. N.A. Boon, N.R.Colledge, B.R.Walker
  • Klener P. et all. Vnitřní lékařství Druhé doplněné vydání. Praha. Galén . 2006,
  • 3. Češka R. a kol. Interna Praha, Triton 2015, p. 870, ISBN 978-80-7387-423-0
  • Souček,M. - edit. et all. Vnitřní Lékařství 1. a 2. díl, Praha, Grada ,2011, 1577s.
Výukové metody
Ústní zkouška
Metody hodnocení
Ústní zkouška. Student si vytáhne vždy 1 otázku ze 3 různých odborných oblastí.
Informace učitele
Zkouška probíhá dle rozpisu studijních skupin na jednotlivých interních klinikách lékařské fakulty MU. Rozdělení studijních skupin ke zkoušce z Vnitřního lékařství, 5. ročník VL,od akademického roku 2019/2020 a dle nového rozdělení skupin. Klinika Studijní skupina IKK FN Brno - Bohunice 4 + 5 IGEK FN Brno - Bohunice 2 + 3 IHOK FN Brno - Bohunice 6 + 8 KIGOPL FN Brno - Bohunice 7+12 I. IKAK FNUSA - Pekařská 10 + 11 II. IK FN USA - 1+13
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Zkoušku možno absolvovat až po výuce všech bloků vnitřního lékařství a zkoušce z Farmakologie.
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2024.