VLVL9X62 Vnitřní lékařství blok 2 - pneumologie

Lékařská fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/1.6/0. 24. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. (přednášející)
MUDr. Zdeněk Merta, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Kristián Brat, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Anna Hrazdirová (cvičící)
MUDr. Lenka Jakubíková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Bohdan Kadlec, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Yvonne Staňková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Pavel Turčáni, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Vladimír Herout, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Marek Plutinský (cvičící)
doc. MUDr. Milan Sova, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Medková
Dodavatelské pracoviště: Klinika nemocí plicních a tuberkulózy - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLVL9X62/07: Po 27. 2. 7:30–12:30 N01176, Út 28. 2. 7:30–12:30 F37/443a, 7:30–12:30 F37/428, 7:30–12:30 F37/327, St 1. 3. 7:30–12:30 N01176, Čt 2. 3. 7:30–12:30 F37/329, 7:30–12:30 F37/428, 7:30–12:30 F37/443a, Pá 3. 3. 7:30–12:30 N01176
VLVL9X62/08: Po 5. 6. 7:30–12:30 F37/443a, 7:30–12:30 F37/327, 7:30–12:30 F37/428, Út 6. 6. 7:30–12:30 F37/428, 7:30–12:30 F37/443a, 7:30–12:30 F37/327, St 7. 6. 7:30–12:30 N01176, Čt 8. 6. 7:30–12:30 N01176, Pá 9. 6. 7:30–12:30 N01176
VLVL9X62/09: Út 11. 4. 7:30–12:30 F37/428, 7:30–12:30 F37/327, 7:30–12:30 F37/457, St 12. 4. 7:30–12:30 N01176, Čt 13. 4. 7:30–12:30 F37/426, 7:30–12:30 F37/443a, 7:30–12:30 F37/327, Pá 14. 4. 7:30–12:30 N01176
VLVL9X62/10: Út 9. 5. 7:30–12:30 F37/443a, 7:30–12:30 F37/327, 7:30–12:30 F37/428, St 10. 5. 7:30–12:30 N01176, Pá 12. 5. 7:30–12:30 N01176
VLVL9X62/11: Po 3. 4. 7:30–12:30 F37/445, 7:30–12:30 F37/426, 7:30–12:30 F37/327, Út 4. 4. 7:30–12:30 N01176, St 5. 4. 7:30–12:30 N01176, Čt 6. 4. 7:30–12:30 N01176
VLVL9X62/12: Po 22. 5. 7:30–12:30 N01176, Út 23. 5. 7:30–12:30 F37/443a, 7:30–12:30 F37/366, 7:30–12:30 F37/428, St 24. 5. 7:30–12:30 N01176, Čt 25. 5. 7:30–12:30 F37/428, 7:30–12:30 F37/329, 7:30–12:30 F37/445, Pá 26. 5. 7:30–12:30 N01176
VLVL9X62/13: Po 6. 3. 7:30–12:30 F37/327, 7:30–12:30 F37/443a, 7:30–12:30 F37/428, Út 7. 3. 7:30–12:30 N01176, St 8. 3. 7:30–12:30 F37/327, 7:30–12:30 F37/428, 7:30–12:30 F37/443a, Čt 9. 3. 7:30–12:30 N01176, Pá 10. 3. 7:30–12:30 N01176
Předpoklady
( VLFA08222c Farmakologie II - cvičení || VLFA0722p Farmakologie II - přednáška )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět patofyziologii dýchání, základním parametrům spirometrických vyšetření a krevních plynů, interpretaci rtg nálezu a základům ostatních diagnostických a terapeutických metod v pneumologii, včetně oxygenoterapie. Seznámí se s nejčastějšími plicními onemocněním jako jsou plicní záněty, chronická obstrukční plicní nemoc, intersticiální plicní procesy, tuberkulóza, astma bronchiale,nádory plic a diagnostice a léčbě chronické respirační insuficience. Bude schopen použít informace v diferenciální diagnostice dušnosti, kašle, bolesti na hrudníku, hemoptýze.
Výstupy z učení
Student po absolvování studia:
- bude schopen provést diagnostiku a diferenciální diagnostiku plicních nemocí
- zhodnotit fyzikální nález nemocného s plicním onemocněním, interpretovat plicní funkční a radiologické nálezy a navrhnout léčbu.
Osnova
  • Výuka je zaměřena na získání teoretických i praktických znalostí z celé šíře pneumologické problematiky. Praktická výuka probíhá u lůžka nemocného a pomocí demonstrací jednotlivých vyšetřovacích metod, teoretická výuka probíhá formou seminářů v posluchárně kliniky. 1. den: Chronická obstrukční plicní nemoc 2. den: Astma bronchiale 3. den: Tuberkulóza nebo tumory plic 4. den: Plicní záněty 5. den: Intersticiální plicní procesy V rámci Simulačního centra pro praktickou výuku budoucího lékařů bude do studia zahrnuta praktická ukázka z předmětu propedeutiky fyzikální poslechové nálezy), plicní funkční vyšetřování, odběry a analýza krevních plynů, rentgenové nálezy, punkce (drenáže) pleurálních výpotků a bronchoskopické metody.
Literatura
    povinná literatura
  • ČEŠKA, Richard. Interna. Edited by Tomáš Štulc - Vladimír Tesař - Milan Lukáš. 2., aktualizované vydání. xviii, 909. ISBN 9788073878856. info
Výukové metody
Teoretická výuka probíhá formou seminářů (prezentací). Praktická výuka je zaměřena na seznámení s vyšetřovacími a léčebnými metodami v pneumologii a na praktickou ukázku jednotlivých plicních onemocnění na lůžkových a ambulantních odděleních (což předpokládá teoretické znalosti patologické fyziologie, propedeutiky a farmakologie).
Metody hodnocení
Semestr je ukončen vědomostním pohovorem nebo písemným testem v rozsahu probrané látky.Přepokladem získání zápočtu je 100% účast na výuce na klinice.
Informace učitele
Před začátkem výuky si zástupce studentů vyzvedne klíč od suterénní šatny na sekretariátě kliniky (1. patro, pavilon E). Po převlečení se schází studenti v učebně KNPT v přízemí pavilonu E (vedle ambulance funkčního vyšetřování).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, podzim 2023, jaro 2024.