VLVL9X64c Internal medicine part 4 - Gastroenterology and Haematology

Faculty of Medicine
spring 2025
Extent and Intensity
0/3.2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MUDr. Milan Dastych (lecturer)
doc. MUDr. Jiří Dolina, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. (lecturer)
MUDr. Vladimír Kojecký, Ph.D. (lecturer)
doc. MUDr. Radek Kroupa, Ph.D. (lecturer)
doc. MUDr. Lumír Kunovský, Ph.D. (lecturer)
MUDr. Barbora Packová, Ph.D. (lecturer)
MUDr. Eva Papežová (lecturer)
MUDr. David Pospíšil (lecturer)
MUDr. Michal Šenkyřík (lecturer)
doc. MUDr. Vladimír Zbořil, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. (seminar tutor)
MUDr. Otakar Bednařík (seminar tutor)
MUDr. Markéta Bednaříková, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Monika Blažková (seminar tutor)
MUDr. Klára Bochníčková (seminar tutor)
MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Petra Bučková (seminar tutor)
MUDr. Alena Buliková, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Libor Červinek, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Lucie Ehrlichová (seminar tutor)
MUDr. Michal Eid (seminar tutor)
MUDr. Zdeněk Fojtík, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. František Folber, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Markéta Hadrabová (seminar tutor)
MUDr. Martin Harazim, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Zuzana Heralecká (seminar tutor)
MUDr. Tomáš Horňák (seminar tutor)
MUDr. Štěpán Hrabovský, Ph.D. (seminar tutor)
doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Pavla Kavříková (seminar tutor)
MUDr. Jarmila Kissová, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Hana Kolovratníková (seminar tutor)
RNDr. Martin Komenda, Ph.D., MBA (seminar tutor)
MUDr. Štefan Konečný (seminar tutor)
MUDr. Zdeněk Král, CSc. (seminar tutor)
prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Jana Křivánková (seminar tutor)
MUDr. Andrea Křivanová, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Petr Litzman (seminar tutor)
MUDr. Milan Majerník (seminar tutor)
prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. (seminar tutor)
MUDr. Róbert Mazúr (seminar tutor)
MUDr. Kateřina Mičová (seminar tutor)
MUDr. Jozef Michalka (seminar tutor)
MUDr. Tereza Nešporová (seminar tutor)
MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Lenka Ostřížková (seminar tutor)
MUDr. Martina Palacková, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Ivo Palásek (seminar tutor)
MUDr. Anna Panovská, Ph.D. (seminar tutor)
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (seminar tutor)
MUDr. Martin Pospíchal (seminar tutor)
MUDr. Yvona Pospíšilová (seminar tutor)
prof. MUDr. Luděk Pour, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Jitka Prokešová (seminar tutor)
MUDr. Lucie Prokopová, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Markéta Protivánková (seminar tutor)
prof. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Lukáš Semerád, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Petr Smejkal, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Hana Smutná (seminar tutor)
MUDr. Karel Starý (seminar tutor)
MUDr. David Šálek (seminar tutor)
MUDr. Jan Šlapák, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Lenka Šmardová (seminar tutor)
MUDr. Martin Štork, Ph.D. (seminar tutor)
doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc. (seminar tutor)
MUDr. Jakub Trizuljak (seminar tutor)
doc. MUDr. Jan Trna, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Jitka Vaculová (seminar tutor)
Mgr. Eva Vetešníková (seminar tutor)
doc. MUDr. Barbora Weinbergerová, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Ľubomíra Zajdáková (seminar tutor)
doc. MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Anna Žáková, Ph.D. (seminar tutor)
Zdeňka Dvořáková (assistant)
Jitka Firešová (assistant)
Jarmila Mouková (assistant)
Barbora Posádková (assistant)
Guaranteed by
doc. MUDr. Jiří Dolina, Ph.D.
Department of Internal Gastroenterology – Joint workplaces with the University Hospital Brno - workplaces of the Bohunice and Mater. Hospital – Faculty of Medicine
Contact Person: doc. MUDr. Jiří Dolina, Ph.D.
Supplier department: Department of Internal Medicine, Hematology and Oncology – Joint workplaces with the University Hospital Brno - workplaces of the Bohunice and Mater. Hospital – Faculty of Medicine (50,00 %), Department of Internal Gastroenterology – Joint workplaces with the University Hospital Brno - workplaces of the Bohunice and Mater. Hospital – Faculty of Medicine (50,00 %)
Prerequisites (in Czech)
( VLFA08222c Pharmacology II || VLFA0722p Pharmacology - L )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Hlavní cíle předmětu: Porozumění vybraným tématům oboru gastroenterologie, včetně vyšetřovacích endoskopických metod vyšetření a dále vybraným tématům oboru hematoonkologie.
Syllabus (in Czech)
  • Část gastroenterologie: porozumění vybraným tematům oboru gastroenterologie, včetně vyšetřovacích endoskopických metod vyšetření Obecné informace část gastroenterologie (IGEK 15.patro.LT) Výuka, probíhající v týdnu, který je věnován problematice gastroenterologické, probíhá v posluchárně IGEK 15.patro LT. Začátek výuky 8:30 hod. Výuka je členěna do seminářů a praktické části. Praktická část probíhá souběžně buď na lůžkové části kliniky v 15. patře nebo v prostorách Endoskopického centra v 5.patře pavilon Z. Náplň seminářů IGEK: Témata seminářů gastroenterologie jsou nabízena s přihlédnutím k aktuálním personálním a provozním potřebám kliniky. Sylabus přednášek a seminářů je vždy k dispozici se jmény vyučujících na výukové vývěsce v 15.patře. Úplný nabízený seznam přednášek IGEK: 1. Gastroenterologická propedeutika, 2. Onemocnění jícnu, 3. Krvácení do GIT 4. Jaterní cirhóza 5. Onemocnění pankreatu 6. IBD 7. Kolorektální karcinom, polypy, screening 8. Klinická výživa 9. Dif. dg. Průjmu. Příprava a prezentace kazuistických sdělení a diskuze k diagnostice a možné terapii při ukončení kurzu gastroenterologie. Náplň praktických cvičení IGEK: Získání praktických zkušeností s vyšetřovacími postupy v gastroenterologii od klinického vyšetření po specializované vyšetřovací metody. Demonstrace případů pacientů s nejčastějšími gastroenterologickými onemocněními. Možnost konzultace a konfrontace teoreticky nabytých znalostí v průběhu studia vnitřního lékařství. IHOK: Obecné informace ke stáži bloku IV. vnitřního lékařství na Interní hematologické a onkologické klinice LF MU a FN Brno (IHOK). Blok IV. interny začíná první týden semináři na IHOK denně v 8 hodin 30 minut. Zásadní pro studenty je, projít si vždy před vlastní stáží téma semináře v učebnicích hematologie, onkologie či vnitřního lékařství. Na prvním ze seminářů dostanou studenti témata, k nimž vypracují vlastní referáty (prezentovány na seminářích v úterky až pátky). Po seminářích jsou studenti rozděleni do několika skupinek a vyučující jim na konkrétních pacientech demonstrují klinické a laboratorní projevy krevních nemocí. Pro tuto praktickou část výuky je třeba mít bílé pláště. Podmínkou udělení zápočtu z předmětu je absolvování testu (v pátky) a dosažení nejméně 14 správných odpovědí z 20 otázek v testu. Témata seminářů jsou následující: 1 Maligní lymfoproliferace a monoklonální gamapatie (lymfomy, mnohočetný myelom). 2 Anémie a trombocytopenie. 3 Leukémie, myelodysplastické syndromy a myeloproliferace. 4 Vrozené a získané poruchy hemostázy. 5 Transplantace krvetvorných buněk a podpůrná léčba (sepse, septický šok, febrilní neutropenie, bolest a další).
Literature
Teaching methods
Lessons are taking place in blocks of 14 days. Attendance at the tuition is obligatory. The students work in groups of 5-6 members at the patient s bed step by step in all specialized department of the clinic. Expert seminars are the part of education.
Assessment methods
credit
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught each semester.
The course is taught: in blocks.
Information on the extent and intensity of the course: 48.
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Autumn 2000, Spring 2001, Autumn 2001, Spring 2002, Autumn 2002, Spring 2003, Autumn 2003, Spring 2004, Autumn 2004, Spring 2005, Autumn 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, autumn 2018, spring 2019, autumn 2019, spring 2020, autumn 2020, spring 2021, autumn 2021, spring 2022, autumn 2022, spring 2023, autumn 2023, spring 2024, autumn 2024.
  • Enrolment Statistics (spring 2025, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2025/VLVL9X64c