VSIP0622c Interní propedeutika II - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2015
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Otakar Bednařík (přednášející)
MUDr. Alena Buliková, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jarmila Kissová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. (přednášející)
MUDr. Milan Navrátil (přednášející)
MUDr. Anna Panovská, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. (cvičící)
MUDr. Irena Andršová, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Mojmír Blaha, CSc. (cvičící)
MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Bučková (cvičící)
MUDr. Libor Červinek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Dana Dvořáková, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Lubomír Elbl, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Lenka Fajkusová, CSc. (cvičící)
MUDr. Blanka Fischerová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Zdeněk Fojtík, Ph.D. (cvičící)
MUDr. František Folber, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Aleš Hep, CSc. (cvičící)
MUDr. Miluše Hertlová, CSc. (cvičící)
MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Libuše Kalvodová (cvičící)
doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA (cvičící)
prof. MUDr. Martin Klabusay, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Zdeněk Kořístek, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Zdeněk Král, CSc. (cvičící)
MUDr. Darja Krusová, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Lubomír Křivan, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Andrea Křivanová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Eva Létalová (cvičící)
prof. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jaroslav Meluzín, CSc. (cvičící)
MUDr. Jozef Michalka (cvičící)
MUDr. Marta Nedbálková, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Helena Němcová, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Miroslav Novák, CSc. (cvičící)
MUDr. Lenka Ostřížková (cvičící)
MUDr. Martina Palacková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ivo Palásek (cvičící)
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (cvičící)
MUDr. Yvona Pospíšilová (cvičící)
prof. MUDr. Luděk Pour, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Markéta Protivánková (cvičící)
prof. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D. (cvičící)
Ing. Filip Rázga, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ivan Řiháček, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Viera Sandecká, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. (cvičící)
MUDr. Jan Svojanovský, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Petr Szturz, Ph.D. (cvičící)
MUDr. David Šálek (cvičící)
MUDr. Mgr. Ing. Petra Šedová, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Kamil Ševela, CSc. (cvičící)
MUDr. Lenka Šmardová (cvičící)
doc. MUDr. Jiří Špác, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC (cvičící)
prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Josef Šumbera, CSc. (cvičící)
MUDr. Marie Tichá (cvičící)
MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc. (cvičící)
Mgr. Eva Vetešníková (cvičící)
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (cvičící)
MUDr. Jitka Vlašínová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. (cvičící)
MUDr. Libor Zdražil (cvičící)
doc. MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D. (cvičící)
Lenka Bartlová (pomocník)
Zdeňka Dvořáková (pomocník)
Jitka Firešová (pomocník)
Lenka Hochmanová (pomocník)
Eva Kašpárková (pomocník)
Lenka Kovářová (pomocník)
Jitka Macháčková (pomocník)
Jarmila Mouková (pomocník)
Bc. Lucie Stehlíková (pomocník)
Alena Stodůlková (pomocník)
Libuše Šimečková (pomocník)
Hana Zemanová (pomocník)
Klára Zouharová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
II. interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Eva Kašpárková
Dodavatelské pracoviště: II. interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VSIP0622c/01: Po 10:30–12:10 I.IKAK N01908
VSIP0622c/02: Út 10:30–12:10 IKII N04900
VSIP0622c/03: Út 10:30–12:10 I.IKAK N01908
VSIP0622c/04: Út 9:30–11:10 IHOK N14190
VSIP0622c/05: Čt 9:30–11:10 IHOK N14190
VSIP0622c/06: Čt 10:30–12:10 I.IKAK N01908
VSIP0622c/07: Čt 10:30–12:10 IKII N04900
VSIP0622c/08: Čt 9:30–11:10 IHOK N14190
VSIP0622c/09: St 9:30–11:10 IHOK N14190
VSIP0622c/10: St 10:30–12:10 I.IKAK N01908
VSIP0622c/11: St 10:30–12:10 IKII N04900
VSIP0622c/12: St 9:30–11:10 IHOK N14190
VSIP0622c/13: Pá 9:30–11:10 IHOK N14190
VSIP0622c/14: Pá 9:30–11:10 I.IKAK N01908
VSIP0622c/15: Pá 10:30–12:10 IKII N04900
VSIP0622c/16: Po 10:30–12:10 IKII N04900
VSIP0622c/17: Po 9:30–11:10 IHOK N14190
VSIP0622c/18: Po 9:30–11:10 IHOK N14190
VSIP0622c/30: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VSIP0622c/31: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VSIP0622c/32: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VSIP0622c/33: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VSIP0622c/34: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VSIP0622c/35: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
VSIP0521c Interní propedeutika I - cvič.
Splnění prerekvizit, zkouška z anatomie, fyziologie, biochemie, zápočet z Interní propedeutiky v zemním semestru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu bude student schopen: Odebrat u nemocných kompletní anamnézu. Provést celkové objektivní fyzikální vyšetření nemocného. Provést a zhodnotit EKG křivku, bude schopen rozeznat základní patologické EKG nálezy. Bude schopen popsat fyziologický nález na RTG hrudníku. Bude znát laboratorní a další diagnostické testy u jednotlivých onemocnění.
Osnova
 • 1. týden
 • Laboratorní testy a klinické vyšetření u onemocnění srdce
 • 2. týden
 • Laboratorní testy a klinické vyšetření u onemocnění plic
 • 3. týden
 • Laboratorní testy a klinické vyšetření u onemocnění ledvin a močových cest
 • 4. týden
 • Laboratorní testy a klinické vyšetření u GIT onemocnění
 • 5. týden
 • Laboratorní testy a klinické vyšetření u nemocí pankreatu a hepatobiliárního systému
 • 6. týden
 • Laboratorní testy a klinické vyšetření u endokrinních onemocnění
 • 7. týden
 • Laboratorní testy a klinické vyšetření u hematologických onemocnění
 • 8. týden
 • Laboratorní testy a klinické vyšetření u nemocí periferních arterií a žil
 • 9. týden
 • Laboratorní testy a klinické vyšetření v revmatologii
 • 10. týden
 • Laboratorní testy a klinické vyšetření v imunologii
 • 11. týden
 • Normální EKG a RTG srdce a plic
 • 12. týden
 • EKG u akutního srdečního infarktu
 • 13. týden
 • EKG u brady - a tachyarytmií
 • 14. týden
 • EKG obraz u hypertrofií komor, raménkových blokád, iontových poruch
 • 15. týden
 • Ověření znalostí, zápočet
Literatura
 • Chrobák, Ladislav. Propedeutika vnitřního lékařství a. Illustrated by Josef Bavor. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1997. 195 s. ISBN 80-7169-274-3.
 • Zelenková, Jana. Příručka interní propedeutiky. 1.vydání. : Triton, 2002. 173 s. ISBN 80-7254-227-3.
 • Davidson s Principles and Practise of Medicine. 20th Edition. N.A. Boon, N.R.Colledge, B.R.Walker
 • doporučená literatura viz: VSIP0622p
Výukové metody
Výuka probíhá v malých skupinách s 5-6 studenty na jednotlivých interních klinikách. Docházka do výuky je povinná. Výukový proces je zaměřen na praktické procvičování dovedností u lůžka nemocného.
Metody hodnocení
Zápočet je udělován za aktivní přístup k probírané problematice,na základě prokázané schopnosti vyšetřit pacienta. Jsou vyžadovány teoretické znalosti, které získávají studenti na přednáškách.Je využívána audiovizuální technika k usnadnění orientace ve složitějších diagnostických situacích. Závěrečné hodnocení má dvě části: 1. ústní, 2. praktickou.
Informace učitele
V den zahájení stáže na II. interní klinice,FN Pekařská - v pondělí si studenti přinesou zámek k uzamčení šatní skříňky. Po ukončení stáže jsou povinni opět šatní skříňku uvolnit!!!!!!!!!!!! Děkuji za pochopení. Studenti potřebují bílý plášť, přezůvky, fonendoskop a zájem o problematiku! Studijní skupina je rozdělena na poloviny,výuka probíhá na jednotlivých lůžkových oddělení kliniky. Výuka v 2.semestru je zakončena zápočtem a poté zkouškou. Zkouška má část praktickou,kdy student vyšetří nemocného, v teoretické části si student vytahne 1 složenou otázku.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.