ZLAM0911s Intenzivní medicína - seminář

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/1/0. 15. 1 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. MUDr. Ivan Čundrle, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jan Hruda, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Jozef Klučka, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Martina Kosinová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jan Maláska, Ph.D., EDIC (přednášející)
doc. MUDr. Pavel Suk, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, FESAIC (přednášející)
MUDr. Václav Vafek (přednášející)
MUDr. Tereza Bönischová (cvičící)
Mgr. Jan Dvořáček, DiS. (cvičící)
MUDr. Marek Fencl, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Martin Helán, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ondřej Hrdý (cvičící)
MUDr. Kamil Hudáček (cvičící)
MUDr. Jan Hudec (cvičící)
MUDr. Miloš Chobola, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Martina Klincová, DESAIC (cvičící)
MUDr. Tomáš Korbička (cvičící)
MUDr. Marek Kovář (cvičící)
MUDr. Tereza Kramplová (cvičící)
MUDr. Marek Lukeš (cvičící)
MUDr. Tereza Prokopová (cvičící)
MUDr. Jan Stašek (cvičící)
MUDr. Petr Suk (cvičící)
MUDr. Pavel Štětka (cvičící)
MUDr. Lucie Štětková (cvičící)
MUDr. Michaela Ťoukálková (cvičící)
MUDr. Kamil Vrbica (cvičící)
Petra Čutová (pomocník)
Lenka Dobrovolná (pomocník)
Eva Podborská (pomocník)
MUDr. Petr Dominik (náhr. zkoušející)
MUDr. Eva Klabusayová, DESAIC (náhr. zkoušející)
MUDr. Milan Kratochvíl (náhr. zkoušející)
MUDr. Ivo Křikava, Ph.D. (náhr. zkoušející)
MUDr. Michaela Richtrová (náhr. zkoušející)
MUDr. Tamara Skříšovská, DESAIC (náhr. zkoušející)
MUDr. Eva Straževská (náhr. zkoušející)
MUDr. Roman Štoudek (náhr. zkoušející)
MUDr. Martin Vavřina (náhr. zkoušející)
Garance
MUDr. Jan Maláska, Ph.D., EDIC
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Jan Maláska, Ph.D., EDIC
Dodavatelské pracoviště: Anesteziologicko-resuscitační klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta (33,34 %), Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice - Lékařská fakulta (33,33 %), Klinika dětské anesteziologie a resuscitace - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta (33,33 %)
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZLAM0911s/21: Po 3. 1. 10:00–12:30 ARK N01063, Út 4. 1. 10:00–12:30 ARK N01063, St 5. 1. 10:00–12:30 ARK N01063, Čt 6. 1. 10:00–12:30 ARK N01063, Pá 7. 1. 10:00–12:30 ARK N01063
ZLAM0911s/22: Po 10. 1. 10:30–13:00 N02144, Út 11. 1. 10:30–13:00 N02144, St 12. 1. 10:30–13:00 N02144, Čt 13. 1. 10:30–13:00 N02144, Pá 14. 1. 10:30–13:00 N02144
Předpoklady
ZLCP051c Chirurgická propedeutika-cv. && ZLIP061p Interní propedeutika - předn. && ZLFA0722p Farmakologie II - přednáška && ( ZLNE0811c Neurologie - cvičení || ZLNE0822c ) && ZLCH0833c Chirurgie III - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem cvičení je praktická výuka rozšířené kardiopulmonální resuscitace na simulátoru SimMan a diagnostika a léčba akutních stavů v intenzivní medicíně.
Výstupy z učení
Na konci cvičení bude student schopen:
- provádět základní kardiopulmonální resuscitaci
- znát, jak provádět rozšířenou resuscitaci
- zhodnotit základní kritické stavy.
Osnova
 • Výuka skupiny skupiny 14 probíhá v podzimním semestru 2016 na Anesteziologicko-reuscitační klinice FN u sv. Anny v Brně 4. týdnu 10.10.-14.10.2016
 • Výuka skupiny 13 probíhá v podzimním semestru 2015 na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, KARIM FN Brno Bohunice v 4. týdnu, od 12.10.do 16.10.2015
 • Bloková stáž, 1 týden
 • pondělí: Úvod, KPR I
 • úterý: Rozšířená KPR II
 • středa: Anafylaxe, kritické stavy
 • čtvrtek: Šokové stavy
 • pátek: Terapeutické výkony u kriticky nemocných. Zápočet
Literatura
  povinná literatura
 • DOPORUČENÉ POSTUPY PRO RESUSCITACI ERC 2015:. časopis Urgentní medicína. MEDIPRAX CB s.r.o., 2015, Ročník 18 ISSN 1212-1924, https://cprguidelines.eu – záložka 2015 Guidelines – Translations – Czech.
 • Soar J, Nolan Jpet al. Adult advanced life support section Collaborators. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015: Section 3. Adult advanced life support. Resuscitation. 2015 Oct;95:100-47
 • Perkins GD, Handley AJ e al. Adult basic life support and automated external defibrillation section Collaborators. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015: Section 2. Resuscitation.2015 Oct;95:81-99
 • KLEMENTA, Bronislav, Olga KLEMENTOVÁ a Pavel MARCIÁN. Resuscitace. 1. vyd. [Olomouc: EPAVA, 2014. 279 s. ISBN 9788086297415. info
 • ABC of intensive care. Edited by Graham Nimmo - Mervyn Singer. 2nd ed. Chichester, West Sussex, UK: Blackwell Pub., 2011. xi, 76. ISBN 9781405178037. info
  doporučená literatura
 • Pavel Ševčík. Intenzivní medicína. 3. přeprac. a rozšíř. vyd. Praha: Galén, 2014. s. 1047-1051, 5 s. ISBN 978-80-7492-066-0
 • Oh's intensive care manual. Edited by Andrew D. Bersten - Neil Soni. 7th ed. [S.l.]: Butterworth-Heinemann, 2014. xix, 1242. ISBN 9780702047626. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/LF:ZLAM0911s!
Výukové metody
Přednášky a diskuse v hodině, simulace na modelu, prezentace nemocných pacientů odborným asistentem.
Metody hodnocení
Ukončeno koloviem, podmínka účast na všech cvičení.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2022, podzim 2023.