ZLAN0121p Anatomie I - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
3/0/0. 45. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. RNDr. Petr Dubový, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Marek Joukal, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Lenka Vargová, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Kateřina Vymazalová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Karolína Bretová (cvičící)
Veronika Dzetkuličová, MSc., Ph.D. (cvičící)
Mgr. Klaudia Hašanová (cvičící)
MUDr. Erik Kročka (cvičící)
MVDr. Lucie Kubíčková, Ph.D. (cvičící)
MVDr. Ivana Pračková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Anna Rábová (cvičící)
RNDr. Michaela Račanská, Ph.D. (cvičící)
Dana Procházková (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Marek Joukal, Ph.D.
Anatomický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Dana Procházková
Dodavatelské pracoviště: Anatomický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 8:00–10:30 F01B2/1S05
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: • 1. vyjmenovat na základě teoretických informací pomocí mezinárodně platné anatomické terminologie všechny části skeletu lidského těla včetně podrobného reliéfu • 2. popsat spojení jednotlivých kostí • 3. identifikovat jednotlivé svaly na lidském těle • 4. využít teoretických znalostí při stanovení pohybů v jednotlivých kloubech • 5. charakterizovat pohyby jednotlivých svalů • 6. vytvořit si představu o zapojení jednotlivých svalů či svalových skupin při konkrétních pohybech lidského těla • 7. porozumět stavbě i součinnosti celého pohybového aparátu. • 8. definovat pomocí mezinárodně platné anatomické terminologie jednotlivé orgánové systémy (trávicí, dýchací, močový, ženský a mužský pohlavní) • 9. vyjmenovat všechny orgány těchto soustav a vysvětlit jejich morfologii • 10. využít teoretických znalostí pro vytvoření představy o uložení jednotlivých orgánů
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen vyjmenovat pomocí mezinárodně platné anatomické terminologie všechny části skeletu lidského těla včetně podrobného reliéfu, popsat spojení jednotlivých kostí, identifikovat jednotlivé svaly na lidském těle a stanovit možné pohyby v jednotlivých kloubech, porozumět stavbě i součinnosti celého pohybového aparátu. Dále pak definovat jednotlivé orgánové systémy (trávicí, dýchací, močový, ženský a mužský pohlavní) a využít teoretických znalostí pro vytvoření představy o uložení jednotlivých orgánů.
Osnova
  • 1. Úvod do anatomie (nomenklatura, roviny a směry na těle). Kosterní soustava obecně, obecná pravidla popisu kostí. Úvod do rentgenologie. Kostra páteře a hrudníku. • 2. Kostra končetin. • 3. Kosti neurokrania. • 5. Kosti splanchnokrania. 6. Lebka jako celek. • 6. Klouby (obecná stavba). Čelistní kloub, spoje kraniovertebrální, páteře a hrudníku. 7. Spoje končetin. 8. obecná myologie, svaly a fascie hlavy a krku • 9. Svaly trupu.• 10. Svaly končetin. • 11. Trávicí soustava • 12. Dýchací systém, štítná žláza, příštitná tělíska • 13. Vylučovací soustava, mužská pohlavní soustava • 14. Ženská pohlavní soustava, svalové dno pánevní
Literatura
    doporučená literatura
  • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA. Základy anatomie. 1., Obecná anatomie a pohybový systém. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2001. 159 s. : i. ISBN 80-7276-111-4. info
  • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA. Základy anatomie. 2., přeprac. vyd. Praha: Galén, 2014. 221 s. ISBN 9788072629381. info
  • Miloš Grim, Rastislav Druga et al. ZÁKLADY ANATOMIE. 3. Trávicí, dýchací, močopohlavní a endokrinní systém. 1. vyd. Praha: GALÉN; 2005.164s. ISBN 8072623020.
  • NETTER, Frank H. Netterův anatomický atlas člověka. 2. vyd. Brno: CPress, 2012. 548 s. ISBN 9788026400790. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Hodnocení je provedeno až po absolvování navazujících předmětů (ZLAN0232p Anatomie II - přednáška, ZLAN0232s Anatomie II - seminář) v rámci závěrečné zkoušky z anatomie.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2021, podzim 2022.