ZLAN0222p Anatomy III - lecture

Faculty of Medicine
spring 2023
Extent and Intensity
3/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught in person.
Teacher(s)
prof. RNDr. Petr Dubový, CSc. (lecturer)
MUDr. Ivana Hradilová Svíženská, CSc. (lecturer)
MVDr. Ivana Pračková, Ph.D. (lecturer)
RNDr. Michaela Račanská, Ph.D. (lecturer)
doc. MUDr. Lenka Vargová, Ph.D. (lecturer)
MUDr. Karolína Bretová (seminar tutor)
Veronika Dzetkuličová, MSc., Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Klaudia Hašanová (seminar tutor)
doc. MUDr. Marek Joukal, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Erik Kročka (seminar tutor)
MUDr. Zuzana Musilová (seminar tutor)
RNDr. Kateřina Vymazalová, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Kateřina Manová Kubíčková (assistant)
Dana Procházková (assistant)
MUDr. Anna Rábová (assistant)
Jitka Skládaná (assistant)
Lumír Trenčanský (assistant)
MVDr. Lucie Kubíčková, Ph.D. (alternate examiner)
Guaranteed by
doc. MUDr. Marek Joukal, Ph.D.
Department of Anatomy - Theoretical Departments - Faculty of Medicine
Supplier department: Department of Anatomy - Theoretical Departments - Faculty of Medicine
Timetable
Tue 14. 2. 12:30–15:00 B11/234, Tue 21. 2. 12:30–15:00 B11/234, Tue 28. 2. 12:30–15:00 B11/234, Tue 7. 3. 12:30–15:00 B11/234, Tue 14. 3. 12:30–15:00 B11/234, Tue 21. 3. 12:30–15:00 B11/234, Tue 28. 3. 12:30–15:00 B11/234, Tue 4. 4. 12:30–15:00 B11/234, Tue 11. 4. 12:30–15:00 B11/234, Tue 18. 4. 12:30–15:00 B11/234, Tue 25. 4. 12:30–15:00 B11/234, Tue 2. 5. 12:30–15:00 B11/234, Tue 9. 5. 12:30–15:00 B11/234, Tue 16. 5. 12:30–15:00 B11/234
Prerequisites (in Czech)
ZLAN0121p Anatomy I - lecture || ZLAN0121s Anatomy I - seminar
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Hlavní cíle předmětu jsou:
- osvojení popisu nervového systému včetně smyslových orgánů
- definování topografických krajin hlavy, krku a trupu
- definování anatomických struktur nacházejících se v jednotlivých krajinách hlavy, krku a trupu
Learning outcomes
Student will be able to:
- describe structures of the peripheral and central nervous system and sensory organs (eye, ear)
- define the topographic regions of the head, neck, thorax, abdomen and pelvis and identify basic anatomical structures in this regions
- to characterize the topographic relationships between the organs of the thoracic, abdominal and pelvic cavities
Syllabus
 • Srdce, aorta, aortální oblouk Přehled tepen Přehled žil, mízní systém Úvod do nervového systému mícha – zevní popis a struktura, stavba míšního nervu Plexus cervicalis, brachialis, lumbalis et sacralis Zevní popis a struktura kmene mozkového Hlavové nervy (nervus trigeminus – V) Hlavové nervy (VII., IX., X., XI., XII.) Zevní popis a struktura mozečku a diencephala Zevní popis a struktura telencephala, dutiny, obaly a cévní zásobení CNS Sluchový systém, n. VIII. Zrakový systém, orbita, n. opticus, n. III., n. IV., n. VI. Autonomní nervový systém, přehled topografických krajin končetin Topografie hlavy a krku
Literature
  required literature
 • Miloš Grim, Rastislav Druga et al. ZÁKLADY ANATOMIE. 1. OBECNÁ ANATOMIE A POHYBOVÝ SYSTÉM. 1. vyd. Praha: Koedice GALÉN - KAROLINUM;2006.159s. ISBN 80-246-0307-1. Dotisk
 • Miloš Grim, Rastislav Druga et al. ZÁKLADY ANATOMIE. 2. KARDIOVASKULÁRNÍ A LYMFATICKÝ SYSTÉM. 1. vyd. Praha: Koedice GALÉN - KAROLINUM;2016.117s. ISBN 80-246-3313-8.
 • Miloš Grim, Rastislav Druga et al. ZÁKLADY ANATOMIE. 3. Trávicí, dýchací, močopohlavní a endokrinní systém. 1. vyd. Praha: GALÉN; 2005.164s. ISBN 8072623020.
 • DUBOVÝ, Petr and Radim JANČÁLEK. Základy neuroanatomie a nervových drah - I. 3. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 114 pp. ISBN 978-80-210-4707-5. info
 • Miloš Grim, Rastislav Druga et al. ZÁKLADY ANATOMIE. 4b. Periferní nervový systém, smyslové orgány a kůže. 1. vyd. Praha: GALÉN;2014.173s. ISBN 80-7492-156-8.
 • Miloš Grim, Rastislav Druga et al. ZÁKLADY ANATOMIE. 5. Anatomie krajin těla. 1. vyd. Praha: GALÉN;208.120s. ISBN 8072621798.
  recommended literature
 • NETTER, Frank H. Netterův anatomický atlas člověka. 2. vyd. Brno: CPress, 2012. 548 s. ISBN 9788026400790. info
 • HUDÁK, Radovan and David KACHLÍK. Memorix anatomie. 2. vyd. Kroměříž: Triton, 2013. xxi, 605. ISBN 9788073877125. info
Teaching methods
Lectures
Assessment methods
Final examination - combined form
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Information on the extent and intensity of the course: 45.
Listed among pre-requisites of other courses

Zobrazit další předměty

Teacher's information
Závěrečná zkouška z anatomie zahrnuje praktickou a teoretickou část. Pro úspěšné složení závěrečné zkoušky musí student získat v praktické a teoretické části zkoušky minimálně stupeň E.

- praktickou část zkoušky představují výsledky za pitevní cvičení III. semestru. Student, který nezískal minimálně hodnocení E bude opětovně přezkoušen v termínu teoretické části závěrečné zkoušky z anatomie.

- teoretická část zkoušky probíhá nejdříve formou testu s následným ústním zkoušením. K pokračování zkoušky ústním zkoušením musí student získat v testu minimálně 12 z 18 možných bodů. Úspěšně napsaný test nemusí student u opravných termínů opakovat. Student píše test jen u řádného a prvního opravného termínu. U druhého opravného termínu student test nepíše, je zkoušen jen ústně. Při ústní zkoušce student zodpoví 4 vylosované otázky z předem daných okruhů a anatomicky popíše 2 snímky zobrazovacích technik.

The final examination in Anatomy consists of a practical and a theoretical part. To pass successfully the exam, the student has to obtain at least the grade E in both practical and theoretical parts of the final examination.

The practical part of final examination is represented by the results of the examinations in Anatomy III - Dissection. The student, who has not obtained at least grade E, will be re-examined at the respective date of the theoretical part of the final examination in Anatomy.

The theoretical part of final examination first proceeds in the form of a test with subsequent oral examination. To be entitled to proceed to oral examination, the student has to obtain at least 12 out of 16 points in the test. When successful at the test the student does not repeat it during a re-sit date. When unsuccessful at the test during the 1st re-sit date, the student will not repeat the test before the oral examination of the 2nd re-sit date.In the course of oral examination the student answers 4 questions selected by lot out of 4 preannounce sets of questions and presents an anatomical description of the imaging technique.

The course is also listed under the following terms spring 2020, spring 2021, spring 2022, spring 2024.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2023/ZLAN0222p