ZLCH0732c Chirurgie II - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/1/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Vladimír Bartl, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Jan Doležel, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Petr Gál, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Pavel Gladiš, CSc. (cvičící)
MUDr. Ivo Hanke, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Václav Jedlička, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. (cvičící)
MUDr. Zdeněk Kříž (cvičící)
Lucie Kučerová (cvičící)
MUDr. Pavel Mach, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Michal Mašek, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Petr Piskač, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Jiří Podlaha, CSc. (cvičící)
MUDr. Mojmír Přívara (cvičící)
MUDr. Petr Roubal, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Andrea Suchomelová (cvičící)
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. (cvičící)
MUDr. Zdeněk Šilhart (cvičící)
MUDr. Roman Švehlák (cvičící)
MUDr. Richard Veselý (cvičící)
doc. MUDr. Jiří Vokurka, CSc. (cvičící)
MUDr. Jan Žák, Ph.D. (cvičící)
Lea Müllerová (pomocník)
Hana Půčková (pomocník)
Věra Stejskalová (pomocník)
Eva Zahradníková (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Petr Piskač, CSc.
I. chirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: I. chirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZLCH0732c/13: Po 7. 1. až Út 8. 1. každý pracovní den 7:30–12:20 N07191, St 9. 1. každý pracovní den 7:30–9:45 N07191
ZLCH0732c/14: Po 17. 9. až Út 18. 9. každý pracovní den 7:30–12:20 I.CHK N01002, St 19. 9. každý pracovní den 7:30–9:45 I.CHK N01002
Předpoklady
ZLCH0631c Chirurgie I - cvičení && ZLPA0622c Patologie II - cvičení && ZLPF0622c Patol. fyziologie II -cvičení && ZLED061p Konz.zub.lék.-endod.I - předn. && ZLPL0663c Protetické zub.lék.III.- cv. && ZLOC0653c Orální chirurgie III - cvičení && ZLOR0641c Ortodoncie I - cvičení && ZLPD0631c Parodontologie I - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Výuka chirurgie v 7. semestru je zaměřena na všeobecnou chirurgii v celé její šíři. Výuka probíhá v kombinované formě prezentací, výuky u lůžka pacientů, seminářů s diskusí nad jednotlivými tématy.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování třísemestrálního předmětu:
- znát anatomii hlavy, krku a hrudníku, včetně topografické anatomie.
- znát onemocnění v jednotlivých oblastech a jejich diagnostiku.
- znát rovněž problematiku traumatologie této oblasti.
- schopen diferenciální diagnostiky onemocnění v uvedených třech oblastech a znát léčbu těchto onemocnění.
- schopen teoreticky zvládnout krvácení v uvedených oblastech hlavy a krku, znát základy sutury tkání a základy anestézie.
- mít povědomí o všeobecné chirurgii v celé její šíři
Osnova
 • Hlava a krk
 • Hrudní stěna, trauma hrudníku, mamma
 • Chirurgie plic a mediastina
 • Chirurgie jícnu
 • Cévní chirurgie: arterie
 • Cévní chirurgie: venosní systém
 • Vnitřní prostředí v chirurgii
 • Všeobecná traumatologie
 • Klíček, lopatka, ramenní kloub
 • Humerus, kloub loketní
 • Předloktí, zápěstí, ruka
 • Opakování
Literatura
 • PAFKO, Pavel. Základy speciální chirurgie. 1. vyd. Praha: Galén, 2008. 385 s. ISBN 9788072624027. info
 • ZEMAN, Miroslav. Speciální chirurgie. 1. vyd. Praha: Galén, 2000. 575 s. ISBN 8072620932. info
Výukové metody
Výuka probíhá v kombinované formě prezentací, výuky u lůžka pacientů, seminářů s diskusí nad jednotlivými tématy.
Metody hodnocení
Stáže jsou povinné, zápočet je v každém semestru udělován na kmenovém chirurgickém pracovišti na základě 100% docházky a výsledku závěrečného testu znalostí. Výuka chirurgie je zakončena zkouškou (ústní a praktická část) na konci 8. semestru.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.