ZLCH0833c Chirurgie III - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 30. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Vladimír Bartl, CSc. (cvičící)
Mgr. MUDr. Štěpánka Bibrová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc. (cvičící)
MUDr. Jan Doležel, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Jan Doležel, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Petr Gál, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Pavel Gladiš, CSc. (cvičící)
MUDr. Ivo Hanke, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jiří Jeřábek, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. (cvičící)
MUDr. Petra Kocourková (cvičící)
MUDr. Jan Konečný, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Zdeněk Kříž (cvičící)
MUDr. Pavel Mach, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Michal Mašek, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Petr Piskač, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Jiří Podlaha, CSc. (cvičící)
MUDr. Mojmír Přívara (cvičící)
MUDr. Ivo Rovný, MBA (cvičící)
prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Andrea Suchomelová (cvičící)
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. (cvičící)
MUDr. Zdeněk Šilhart (cvičící)
MUDr. Richard Veselý (cvičící)
doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Petr Vlček, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jan Žák, Ph.D. (cvičící)
Lucie Kučerová (pomocník)
Lea Müllerová (pomocník)
Hana Půčková (pomocník)
Věra Stejskalová (pomocník)
Eva Zahradníková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.
I. chirurgická klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně – Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: I. chirurgická klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně – Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZLCH0833c/13: Po 15. 4. 7:30–12:30 I.CHK N01001, Út 16. 4. 7:30–12:30 I.CHK N01001, St 17. 4. 7:30–12:30 I.CHK N01001, Čt 18. 4. 7:30–12:30 I.CHK N01001, Pá 19. 4. 7:30–12:30 I.CHK N01001
ZLCH0833c/14: Po 4. 3. 7:30–12:30 I.CHK N01001, Út 5. 3. 7:30–12:30 I.CHK N01001, St 6. 3. 7:30–12:30 I.CHK N01001, Čt 7. 3. 7:30–12:30 I.CHK N01001, Pá 8. 3. 7:30–12:30 I.CHK N01001
Předpoklady
ZLCH0732c Chirurgie II - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Výuka chirurgie v 8. semestru je zaměřena na výuku všeobecné chirurgie v celé její šíři, výuka probíhá v kombinované formě prezentací, výuky u lůžka pacientů, seminářů s diskusí nad jednotlivými tématy.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování třísemestrálního předmětu:
- znát anatomii hlavy, krku a hrudníku, včetně topografické anatomie.
- znát onemocnění v jednotlivých oblastech a jejich diagnostiku.
- znát rovněž problematiku traumatologie této oblasti.
- schopen diferenciální diagnostiky onemocnění v uvedených třech oblastech a znát léčbu těchto onemocnění.
- schopen teoreticky zvládnout krvácení v uvedených oblastech hlavy a krku, znát základy sutury tkání a základy anestézie.
- mít povědomí o všeobecné chirurgii v celé její šíři
Osnova
 • kýly
 • žaludek a duodenum
 • játra a žlučové cesty
 • pankreas, slezina
 • tenké a tlusté střevo
 • rektum a anus
 • náhlé příhody břišní
 • traumatologie (páteř, pánev)
 • kyčelní kloub, proximální konec femoru diafýza a distální konec femoru
 • koleno, bérec
 • hlezno, noha
Literatura
 • HOCH, Jiří a Jan LEFFLER. Speciální chirurgie : učebnice pro lékařské fakulty. 2. vyd. Praha: Maxdorf, 2003, 224 s. ISBN 8085912066. info
 • ZEMAN, Miroslav. Speciální chirurgie. 1. vyd. Praha: Galén, 2000, 575 s. ISBN 8072620932. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou prezentací a diskuze k zadaným tématům, s praktickými ukázkami u lůžka pacientů.
Metody hodnocení
Podmínkou pro udělení zápočtu je 100% účast na všech seminářích. 8. semestr je zakončen zkouškou z chirurgie, sestávající z praktické (vyšetření pacienta, anamnéza, chorobopis, rozbor případu) a teoretické části.
Informace učitele
Výuka probíhá na pracovištích I, II, chirurgické kliniky FN u sv. Anny, Chirurgické kliniky FN, Brno-Bohunice Kontaktní osoby pro jednotlivé předměty: I. chir: Doc. Veverková II.chir: prof. Staffa, Chir.klinika Bohunice: prof. Kala
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.