ZLFA0722c Farmakologie II - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 30. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jana Nováková, Ph.D. (přednášející)
MDDr. Eva Buchalová (cvičící)
Renata Bláblová (pomocník)
Květoslava Sedlářová (pomocník)
Mgr. Marta Vyoralová (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.
Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Renata Bláblová
Dodavatelské pracoviště: Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZLFA0722c/21: Po 25. 10. 9:30–12:00 A19/231, Út 26. 10. 9:30–12:00 A19/231, St 27. 10. 9:30–12:00 A19/231, Pá 29. 10. 9:30–12:00 A19/231, Po 1. 11. 9:30–12:00 A19/231, Út 2. 11. 9:30–12:00 A19/231, St 3. 11. 9:30–12:00 A19/231, Čt 4. 11. 9:30–12:00 A19/231, Pá 5. 11. 9:30–12:00 A19/231
ZLFA0722c/22: Po 22. 11. 8:00–10:30 A19/231, Út 23. 11. 8:00–10:30 A19/231, St 24. 11. 8:00–10:30 A19/231, Čt 25. 11. 8:00–10:30 A19/231, Pá 26. 11. 8:00–10:30 A19/231, Po 29. 11. 8:00–10:30 A19/231, Út 30. 11. 8:00–10:30 A19/231, St 1. 12. 8:00–10:30 A19/231, Čt 2. 12. 8:00–10:30 A19/231, Pá 3. 12. 8:00–10:30 A19/231
Předpoklady
ZLFA0621c Farmakologie I - cvičení && ZLPA0622c Patologie II - cvičení && ZLPF0622c Patol. fyziologie II -cvičení && ZLOR0641c Ortodoncie I - cvičení && ZLPD0631c Parodontologie I - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student znát jek se předepisují zástupci jednotlivých indikačních skupin léků formou individuálně připravovaných léčiv nebo formou hromadně připravovaných léčivých přípravků, s přihlédnutím k prostředkům užívaným speciálně v zubním lékařství. Bude znát farmakologické profily žádoucích a nežádoucích účinků hlavních zástupců farmakologických tříd, se zvláštním zřetelem k možným interakcím těchto léčiv.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student:
- znát jek se předepisují zástupci jednotlivých indikačních skupin léků formou individuálně připravovaných léčiv nebo formou hromadně připravovaných léčivých přípravků, s přihlédnutím k prostředkům užívaným speciálně v zubním lékařství.
- znát farmakologické profily žádoucích a nežádoucích účinků hlavních zástupců farmakologických tříd, se zvláštním zřetelem k možným interakcím těchto léčiv.
Osnova
 • 1. týden
 • 1. den (PONDĚLÍ)
 • OPIOIDNÍ ANALGETIKA (ANODYNA)
 • Analgetika morfinového typu. Farmakoterapie bolesti.
 • Opakování receptury OPL, speciální receptura anodyn.
 • Příprava na další den: Opakování kaskády kyseliny arachidonové, účinky prostaglandinů, prostacyklinů a tromboxanů.
 • 2. den (ÚTERÝ)
 • NEOPIOIDNÍ ANALGETIKA, NESTEROIDNÍ ANTIFLOGISTIKA
 • Rozdělení, místa zásahu, mechanismy účinku, lokálně používaná antiflogistika.
 • Speciální receptura antiflogistik a antipyretik.
 • Příprava na další den: Koagulační kaskáda.
 • 3. den (STŘEDA)
 • LÉKY POUŽÍVANÉ PŘI PORUCHÁCH SRÁŽLIVOSTI KRVE
 • Klasifikace léčiv ovlivňujících hemokoagulaci, mechanismy účinků, nežádoucí účinky, přehled zástupců.
 • Příprava na další den: Opakování fyziologie hormonů kůry nadledvin.
 • 4. den (ČTVRTEK)
 • GLUKOKORTIKOIDY
 • Přehled, mechanismus účinku, farmakologické použití.
 • Příprava na další den: Opakování typů lokální anestézie. Lokální anestetika používaná ve stomatologii.
 • 5. den (PÁTEK)
 • LOKÁLNÍ ANESTETIKA + CELKOVÁ ANESTETIKA
 • Přehled, klasifikace, mechanismus účinku, nežádoucí účinky.
 • Speciální receptura lokálních anestetik.
 • Příprava na další den: Základní psychické funkce, receptory CNS.
 • 2. týden
 • 6. den (PONDĚLÍ)
 • PSYCHOTROPNÍ LÁTKY
 • Klasifikace psychotropik. Anxiolytika, hypnosedativa. Léčiva užívaná k premedikaci a zklidnění pacienta před chirurgickými zákroky.
 • Videozáznam: Benzodiazepiny.
 • Speciální receptura hypnosedativ a psychostimulancií, ukázky drog.
 • Procvičování IPLP a HVLP preskripce.
 • Příprava na další den: Rozdělení antimikrobiálních látek, rezistence, mechanismy účinku antibiotik a chemoterapeutik.
 • 7. den (ÚTERÝ)
 • ANTIBAKTERIÁLNÍ LÁTKY
 • Základní klasifikace, mechanismy účinku.
 • IPLP a HVLP preskripce ATB.
 • PÍSEMNÝ TEST Z RECEPTURY
 • Příprava na další den: Rozdělení antivirotik a antimykotik.
 • 8. den (STŘEDA)
 • ANTIVIROTIKA A ANTIMYKOTIKA – se zaměřením na léčbu chorob dutiny ústní.
 • Základní klasifikace, mechanismy účinku.
 • IPLP a HVLP preskripce antivirotik a antimykotik.
 • Příprava na další den: Opakování fyziologie kostního metabolismu.
 • 9. den (ČTVRTEK)
 • LÁTKY OVLIVŇUJÍCÍ KOSTNÍ METABOLISMUS. LÉČIVA POUŽÍVANÁ U OSTEOPORÓZY
 • Základní rozdělení, mechanismy účinku.
 • Příprava na další den: Opakování probrané látky za Po – Pá (1. týden) + Po - Čt (2. týden).
 • 10. den (PÁTEK)
 • ZÁPOČTOVÝ TEST ZE SPECIÁLNÍ FARMAKOLOGIE
 • VYBRANÉ KAZUISTIKY Z PROBRANÝCH TÉMAT
 • Práce s PC: Řešení terapeutických situací (kazuistiky).
 • Videozáznamy: EPS - jako následek léčby neuroleptiky, Celková anestetika.
 • ZÁPOČET
Literatura
  povinná literatura
 • NOVÁKOVÁ, Jana, Barbora ONDRÁČKOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Základy receptury léčivých přípravků pro praktická cvičení z farmakologie - obor Zubní lékařství. Brno: Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů: Portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, 2010. 96 s. ISSN 1801-6103. URL info
 • RANG, H. P., James RITTER, R. J. FLOWER a Graeme HENDERSON. Rang & Dale's pharmacology. Eighth edition. [Edinburgh]: Churchill Livingstone, 2016. xv, 760. ISBN 9780702053627. info
 • http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1160493&lang=cs&site=ehost-live
  doporučená literatura
 • RANG, H. P. Rang & Dale's pharmacology. 9th ed. [Edinburgh]: Churchill Livingstone, 2019. xv, 808. ISBN 9780702074479
 • Landa Leoš, Jan Juřica, Kristýna Nosková, Ondřej Zendulka: Vybrané kapitoly z obecné farmakologie pro studenty všeobecného a zubního lékařství na LF MU. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál Lékařské fakulty Masarykovy
 • ŠVIHOVEC, Jan a kol. Farmakologie, Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-247-5558-8. www.grada.cz/farmakologie-(1)-8687
 • Markova farmakoterapie vnitřních nemocí. Edited by Josef Marek - Michal Vrablík. 5., zcela přepracované a d. Praha: Grada, 2019. xxiv, 868. ISBN 9788024750781. info
 • Demlová Regina, Říhová Barbora, Grycová Zuzana, Nerušilová Kateř. Životní cyklus léčiv. MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA, 2014. URL info
 • http://portal.med.muni.cz/clanek-367-vyzkum-novych-leciv-od-zrodu-k-registraci.html
 • Atlas léčivých rostlin, https://is.muni.cz/auth/do/med/el/lecive_rostliny/atlas.html
 • WHALEN, Karen. Pharmacology. Edited by Richard Finkel - Thomas A. Panavelil. 6th ed. Philadelphia, Pa.: Lippincott Williams & Wilkins, 2015. xi, 664. ISBN 9781451191776. info
 • Practicals in Pharmacology http://portal.med.muni.cz/discipline-13-pharmacology
 • http://portal.med.muni.cz/clanek-461-farmakovigilance-a-propagace-leciv.html
  neurčeno
 • http://portal.med.muni.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=367
 • https://is.muni.cz/auth/el/1411/podzim2008/ZLFA0722p/um/Zasady_antibioticke_ lecby.pdf?fakulta=1411;obdobi=4343;kod=ZLFA0722p
 • Vybrané kapitoly z učebnice: http://books.google.cz/books?id=7lNQpLuETq4C&printsec=frontcover&dq=farmakologie&lr=&as_brr=3#PPA4,M1
 • Vybrané kapitoly z učebnice: http://books.google.cz/books?ct=result&q=farmakologie&lr=&as_brr=3&sa=N&start=0
 • Pharmaceutical Practice. Winfield, A.J. & Richards, R.M.E., eds. Churchill Livingstone. , 3rd Ed. 2004. ISBN 0443 07206 X
 • DOSTÁLEK, Miroslav, Jan JUŘICA, Eva JANOŠTÍKOVÁ a Lucia ZAHRADNÍKOVÁ. Farmakokinetika. ČR: Grada, 2006. 220 s. Farmacie a farmakologie. ISBN 80-247-1464-7. info
 • MARTÍNKOVÁ, Jiřina. Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů. 2., zcela přeprac. a doplň. Praha: Grada, 2014. ISBN 9788024713564. info
 • http://portal.med.muni.cz/disciplina-13-farmakologie
 • Ritter, James M. - Lewis, Lionel D. - Mant, Timothy G.K. - Ferro, Albert. A Textbook of Clinical Pharmacology and Therapeutics, 5th Ed., Hodder Arnold, 2008. 465 s. ISBN 978-0-340-90046-8
Výukové metody
Probírané třídy léčiv jsou studentům prezentovány přednesem vyučujícího a shlédnutím videoprogramů. Následuje diskuse a nácvik předpisů s využitím seznamníků léků. Farmakoterapeutické myšlení je trénováno s využitím speciálních počítačových programů. Součástí výuky jsou referáty studentů na zadaná témata s následující diskusí.
Metody hodnocení
Účast na praktických cvičeních je povinná a registrovaná. Akceptovány budou absence ze dvou seminářů. K získání zápočtu je zároveň třeba uspět u 2 písemných testů: a) 1 ze speciální preskripce léků (hodnocené individuálně vyučujícím prospěl/neprospěl s ohledem na dodržení formálních i obsahových náležitostí lékařského předpisu a znalost základních pravidel preskripce, které jsou obsahem praktických cvičení); u předpisu hromadně vyráběných léčivých přípravků budou mít studenti k dispozici Databázi registrovaných LP, b) 1 multivýběrového testu ze znalostí probrané látky, který se skládá z 15 otázek nabízejících 1 a více správných odpovědí. Počet správných odpovědí je uvedený v zadání otázky. Každá kompletně správně zodpovězená otázka je ohodnocena 1 bodem K úspěšnému absolvování testu je třeba dosáhnout 60% správných odpovědí. Testy je možné opakovat maximálně 2x za semestr.
Informace učitele
Informace pro studenty studující v češtině:


Výuka probíhá na Farmakologickém ústavu LF MU, UKB, Kamenice 5, pavilon A19. V podzimním semestru 2020 se výuka řídí fakultním semaforem, výuka seminářů probíhá primárně prezenčně, v případech karantény studentů nebo vyučujících budeme využívat synchronní výuku v online režimu, či hybridní výuku kombinací prezenční a synchronní online výuky.

V případě karantény je student povinen emailem kontaktovat vyučujícího své seminární skupiny (jnovak@med.muni.cz) a domluvit se na dalším postupu.

Nemá-li student možnost synchronního k on-line připojení k výuce seminářů prostřednictvím aplikace MS Teams, má nárok na 2 absence za semestr.

On-line účast se považuje za splněnou docházku na cvičení. Informace budou aktualizovány dle vývoje epidemiologické situace.


Úřední hodiny sekretariátu denně 13.00 - 14.00 hod, tel.: 54949 3070.SYLABUS POŽADOVANÉ LÁTKY K ZÁPOČTU A KE ZKOUŠCE Z FARMAKOLOGIE

ZÁPOČET PS 2020


Seznam IPLP k recepturnímu testu:


adstringentní roztok u chronické gingivitidy
přípravek k lokální terapii ulcerózní gingivitidy
přípravek k lokální terapii stomatitis angularis
roztok k lokální terapii stomatitis aphtosa
přípravek k lokální terapii kandidózy
LA k povrchové anestézii v dutině ústní
roztok k lokální terapii xerostomie
přípravek k terapii xerostomie ve formě p.o. tobolek
přípravek k terapii ptyalismu ve formě p.o. tobolek
antipyretikum v čípcích
antipyretikum v čípcích pro děti
kompozitní analgetikum-antipyretikum ve formě p.o. tobolek
opioidní analgetikum v čípcích
opioidní analgetikum ve formě p.o. tobolek
opioidní analgetikum v roztoku dávkovaném po kapkách
neurotropní spasmolytikum v čípcích
neurotropní spasmolytikum v roztoku dávkovaném po kapkách
spasmolytikum ve formě p.o. tobolek
antitusikum ve formě p.o. tobolek
antitusikum v roztoku dávkovaném po kapkách
expektorační směs v roztoku dávkovaném po lžících
salinické projímadlo
pasta s oxidem zinečnatým
antiseptický roztok k ošetření kůže
Jarischův roztok k obkladům na kůži
adstringentní roztok k obkladům na kůži
3% roztok peroxidu vodíku
protisvědivý tekutý zásyp
10% borová mast
mast s keratoplastickým účinkemZKOUŠKA PS 2020
Otázky z obecné farmakologie:


Způsoby aplikace léčiv – přehled, charakteristika
Základní farmakokinetické parametry a procesy (přehled)
Absorbce léčiv, "first pass" efekt
Biologická dostupnost léčiv
Distribuce léčiv, distribuční objem
Eliminace léčiv
Biotransformace léčiv, fáze
Vliv pH prostředí a pKa léčiv na přestup léčiv přes biologické membrány
Inhibice a indukce enzymů léčivy
Exkrece léčiv
Farmakokinetika jednorázového, opakovaného a kontinuálního podávání léčiv
Kinetika perorální a parenterální aplikace léčiv
Přehled lékových forem a jejich vliv na farmakokinetiku
Terapeutické monitorování léčiv
Dávka a účinek, druhy dávek
Farmakogenetika, genetický polymorfismus
Přehled mechanismů účinku léčiv, nespecifické mechanismy účinků léčiv
Specifické mechanismy účinků léčiv - cílové struktury, na nichž léčiva působí
Nežádoucí účinky léčiv (charakter, kategorie)
Receptorová teorie léčiv - typy receptorů
Synergismus a antagonismus v účincích léčiv
Tolerance, tachyfylaxe
Látková závislost
Terapeutický index, terapeutická šíře
Vliv průvodních onemocnění na účinek léčiv, polypragmazie
Alergie na léčiva, idiosynkrazie
Interakce léčiv - přehled, interakce farmakokinetického typu
Interakce léčiv - přehled, interakce farmakodynamického typu
Faktory ovlivňující účinek léčiv (se vztahem k léčivu, se vztahem k organismu)
Farmakoterapie v těhotenství, teratogenita léčiv
Farmakoterapie v době kojení, v dětském věku
Farmakoterapie ve stáří
Farmakologie a její podobory, původ a zdroj léčiv, názvy léčiv
Český lékopis
Účelná farmakoterapie, léková anamnéza, compliance
Životní cyklus léčiva
Preklinické a klinické hodnocení léčiv
Farmakovigilance
Obecné principy terapie otrav, specifická antidota léčiv a mechanismy jejich účinku
Principy biologické terapie - technologie, požadavky na kvalitu, registrace, biosimilarsOtázky ze speciální farmakologie:


Antimykotika
Antivirotika
Přehled léčiv s místním účinkem užívaných ve stomatologii
Antiinfektiva ve stomatologii
Dezinficiencia a antiseptika
Přehled léčiv s místním účinkem - dermatologika, léčiva ORL
Zásady antibiotické terapie - přehled, mechanismy účinků, rezistence
Antibiotika k lokálnímu užití
Peniciliny
Cefalosporiny + ostatní beta laktamy
Aminoglykosidy
Makrolidy
Sulfonamidy
Tetracykliny
Chinolony, nitroimidazoly
Nesteroidní antiflogistika + analgetika-antipyretika
Antiuratika
Celková anestetika
Premedikace a doplnění celkové anestézie, analgosedace, neuroleptanalgézie
Centrální a periferní myorelaxancia
Lokální anestetika esterového typu
Lokální anestetika amidového typu
Typy lokální anestézie
Farmakoterapie anafylaktického šoku
Antitusika, expektorancia
Hypolipidemika
Léčiva srdečního selhání
H1-antihistaminika
Antiastmatika
Antihypertenziva – přehled + ACEi, sartany, antagonisté reninu
Antihypertenziva - přehled + diuretika, alfa1 lytika
Antihypertenziva - přehled + blokátory beta adrenergních receptorů + centrální antihypertenziva
Antiulceróza
Laxativa, antidiarhoika
Antiemetika, prokinetika
Spasmolytika, digestiva
Vitaminy AEDK
Hydrofilní vitaminy
Psychofarmaka - přehled, klasifikace
Hypnosedativa
Antiepileptika
Antipsychotika
Anxiolytika
Antidepresiva
Nootropika, kognitiva
Psychostimulancia, halucinogeny, delirogeny
Antiarytmika
Kardiotonika
Alkylační cytostatika + ostatní zásahy do DNA
Antimetabolity + hormonální terapie
Biologická léčiva v onkologii
Glukokortikoidy
Tyreoidální + antityreoidální látky
Léčiva užívaná u osteoporózy
Pohlavní hormony – HST, kontraceptiva
Uterotonika, tokolytika
Insuliny
Antidiabetika pro terapii DM II
Antikoagulancia, antiagregancia
Antitrombotika, trombolytika
Opioidní analgetika
Lékové závislostí a možnosti jejich terapie
Léčiva ovlivňující VNS - neurotransmise, receptory VNS, základní přehled
Základní účinky a rozdělení sympatomimetik, přímá sympatomimetika
Základní účinky a rozdělení sympatomimetik, nepřímá sympatomimetika
Základní účinky a rozdělení sympatolytik, přímá sympatolytika
Základní účinky a rozdělení sympatolytik, nepřímá sympatolytika
Základní účinky a rozdělení cholinomimetik, přímá cholinomimetika
Základní účinky a rozdělení cholinomimetik, nepřímá cholinomimetika
Základní účinky a rozdělení cholinolytik, přímá cholinolytika (parasympatolytika, ganglioplegika)Seznam vybraných léčiv:pantoprazol
famotidin
atropin
butylscopolamin
fenpiverin, pitofenon
metoklopramid
ondansetron
lactulosa
insulin lispro
metformin
glibenklamid
warfarin
enoxaparin
kyselina acetylsalicylová
digoxin
propafenon
amiodaron
adrenalin
noradrenalin
dopamin
ephedrin, pseudoephedrin
nitroglycerin
methyldopa
clonidin
urapidil
hydrochlorothiazid
furosemid
metoprolol
labetalol
nifedipin
verapamil
enalapril
losartan
atorvastatin
ezetimib
nystatin
ketokonazol
methylergometrin
hexoprenalin
alfuzosin
oxytocin
dexamethason
prednison
doxycyclin, chloramphenicol
amoxicillin
phenoxymethylpenicillin
oxacillin
piperacillin, co-piperacillin
cefuroxim
co-trimoxazol
clarithromycin
gentamicin
ciprofloxacin
fluconazol
aciclovir
zidovudin
cyclophosphamid
methotrexat
6-merkaptopurin
5-fluorouracil
paclitaxel
doxorubicin
cisplatina
trastuzumab
tamoxifen
interferon alfa
ibuprofen
diclofenac
indometacin
nimesulid
suxamethonium
allopurinol
kyselina alendronová
lidocain
procain
trimecain
articain
sevofluran
thiopental
propofol
dihydrocodein
sufentanil
piritramid
tramadol
paracetamol
metamizol
sumatriptan
kyselina valproová
gabapentin
haloperidol
risperidon
olanzapin
lithium
diazepam
alprazolam
zolpidem
midazolam
escitalopram
amitriptylin
bupropion
methylphenidát
donepezil
fysostigmin
methadon
buprenorphin
betahistin
oxymetazolin, xylometazolin
phenylephrin
salbutamol
fenoterol
ipratropium-bromid
nedocromil
acetylcystein
bromhexin
codein
butamirát
bisulepin
cetirizin
desloratadin
pilocarpin
timolol
tropicamid
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2022, podzim 2023.