ZLIP061c Interní propedeutika - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2015
Rozsah
0/0.5/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Otakar Bednařík (přednášející)
prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jarmila Kissová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. (přednášející)
MUDr. Milan Navrátil (přednášející)
MUDr. Anna Panovská, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Mojmír Blaha, CSc. (cvičící)
MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Bučková (cvičící)
MUDr. Alena Buliková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Libor Červinek, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Lubomír Elbl, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Lenka Fajkusová, CSc. (cvičící)
MUDr. Blanka Fischerová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Zdeněk Fojtík, Ph.D. (cvičící)
MUDr. František Folber, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Aleš Hep, CSc. (cvičící)
MUDr. Miluše Hertlová, CSc. (cvičící)
MUDr. Libuše Hrnčířová, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Stanislav Janoušek, CSc. (cvičící)
MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA (cvičící)
prof. MUDr. Martin Klabusay, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Zdeněk Kořístek, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Zdeněk Král, CSc. (cvičící)
MUDr. Darja Krusová, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Lubomír Křivan, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Andrea Křivanová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Jan Lata, CSc. (cvičící)
MUDr. Eva Létalová (cvičící)
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jaroslav Meluzín, CSc. (cvičící)
MUDr. Jozef Michalka (cvičící)
doc. MUDr. Helena Němcová, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Miroslav Novák, CSc. (cvičící)
MUDr. Ivo Novotný, CSc. (cvičící)
MUDr. Lenka Ostřížková (cvičící)
MUDr. Martina Palacková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ivo Palásek (cvičící)
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (cvičící)
MUDr. Yvona Pospíšilová (cvičící)
prof. MUDr. Luděk Pour, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Markéta Protivánková (cvičící)
prof. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D. (cvičící)
Ing. Filip Rázga, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Viera Sandecká, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. (cvičící)
Alena Stodůlková (cvičící)
doc. MUDr. Petr Szturz, Ph.D. (cvičící)
MUDr. David Šálek (cvičící)
doc. MUDr. Kamil Ševela, CSc. (cvičící)
MUDr. Lenka Šmardová (cvičící)
doc. MUDr. Jiří Špác, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC (cvičící)
doc. MUDr. Josef Šumbera, CSc. (cvičící)
MUDr. Marie Tichá (cvičící)
MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc. (cvičící)
Mgr. Eva Vetešníková (cvičící)
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (cvičící)
MUDr. Jitka Vlašínová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D. (cvičící)
Lenka Bartlová (pomocník)
Zdeňka Dvořáková (pomocník)
Jitka Firešová (pomocník)
Eva Kašpárková (pomocník)
Lenka Kovářová (pomocník)
Jitka Macháčková (pomocník)
Jarmila Mouková (pomocník)
Mgr. Irena Müllerová (pomocník)
Alena Stodůlková (pomocník)
Libuše Šimečková (pomocník)
Hana Zemanová (pomocník)
Klára Zouharová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
II. interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: II. interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZLIP061c/21: Po 23. 2. až Pá 27. 2. každý pracovní den 10:20–12:50 IKII N04001
ZLIP061c/22: Po 13. 4. až Pá 17. 4. každý pracovní den 10:20–12:50 IHOK N14190, A. Panovská
ZLIP061c/23: Po 9. 3. až Pá 13. 3. každý pracovní den 10:20–12:50 IHOK N14190, J. Kissová
ZLIP061c/40: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
ZLBC041s Biochemie II - seminář && ZLPA0521c Patologie I - cvičení && ZLPF0521c Patol. fyziol.I - cvičení
Fulfil the prerequisites, examination of   anatomy, physiology, and biochemistry.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu bude student schopen: Odebrat u nemocných anamnézu. Provést celkové objektivní fyzikální vyšetření nemocného. Bude znát laboratorní a další diagnostické testy u nejzávažnějších stavů.
Osnova
 • Výuka probíhá po kroužcích na jednotlivých interních klinikách. Celková anamnéza
 • Speciální anamnéza a fyzikální vyšetření u plicních onemocnění
 • Speciální anamnéza a fyzikální vyšetření u srdečních onemocnění
 • Speciální anamnéza a fyzikální vyšetření u onemocnění ledvin a močových cest
 • Speciální anamnéza a fyzikální vyšetření u nemocí GIT a jater
 • Speciální anamnéza a fyzikální vyšetření u endokrinních nemocí
 • Speciální anamnéza a fyzikální vyšetření u hematologických onemocnění
 • Speciální anamnéza a fyzikální vyšetření u nemocí periferních artérií a žil
 • Speciální anamnéza u revmatologických a imunologických onemocnění
 • Opakování a praktické procvičování, zápočty
Literatura
 • Chrobák, Ladislav. Propedeutika vnitřního lékařství a. Illustrated by Josef Bavor. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1997. 195 s. ISBN 80-7169-274-3.
 • Zelenková, Jana. Příručka interní propedeutiky. 1.vydání. : Triton, 2002. 173 s. ISBN 80-7254-227-3.
Výukové metody
Výuka probíhá po kroužcích na jednotlivých interních klinikách. Docházka do výuky je povinná. Výukový proces je zaměřen na praktické dovednosti.Zápočet je udělován za aktivní přístup k probírané problematice.
Metody hodnocení
Jsou vyžadovány teoretické znalosti, které získávají studenti na přednáškách. Závěrečné hodnocení ústní zkouška
Informace učitele
Výuka probíhá na jednotlivých klinikách, účast je povinná. Probíhá formou seminářů, přednášek a také u lůžka nemocného. Proto nutný bílý plášť a přezůvky. Zápočet je udělen za aktivní účast, předmět je ukončen ústní zkouškou. Student si vytahne 1 složenou otázku.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.