ZLNE0811p Neurologie - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/0/0. 15. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. MUDr. Eva Vlčková, Ph.D. (přednášející)
Jana Aberlová (přednášející)
prof. MUDr. Blanka Adamová, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Štefánia Aulická, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Zdenka Bálintová (přednášející)
prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Yvonne Benešová, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Martina Bočková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Tomáš Boušek (přednášející)
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jiří Búřil, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Pavlína Danhofer, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Barbora Deutschová, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Irena Doležalová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Pavel Filip, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Veronika Gondžová (přednášející)
MUDr. Ondřej Havlín (přednášející)
MUDr. Magdaléna Hladíková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Ondřej Horák (přednášející)
MUDr. Tomáš Horák, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ladislava Jagošová (přednášející)
MUDr. Stanislava Jakubíček, Ph.D. (přednášející)
MUDr. René Jura (přednášející)
MUDr. Lenka Juříková (přednášející)
MUDr. Zdeněk Kadaňka, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc. (přednášející)
MUDr. David Kec (přednášející)
MUDr. Jan Kočica (přednášející)
MUDr. Jan Kolčava, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Milena Košťálová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Lenka Krajčovičová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Petr Krkoška (přednášející)
prof. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Eduard Minks, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Dominika Mišovicová (přednášející)
MUDr. Ivona Morávková (přednášející)
doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Martin Pail, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Olesja Parmová, DiS., Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Pejčochová (přednášející)
MUDr. Stanislav Peška, CSc. (přednášející)
MUDr. Aneta Rajdová (přednášející)
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Michal Ryzí, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Pavel Řehulka, Ph.D. (přednášející)
Jaromíra Saláková (přednášející)
Mgr. et Mgr. Petra Sedláčková (přednášející)
MUDr. Barbora Sklenárová (přednášející)
MUDr. Světlana Skutilová (přednášející)
MUDr. Ondřej Strýček, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jan Vinklárek (přednášející)
MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA (přednášející)
doc. MUDr. Ondřej Volný, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Eva Zatloukalová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MUDr. Eva Vlčková, Ph.D.
Neurologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: I. neurologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta (40,00 %), Neurologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice - Lékařská fakulta (40,00 %), Klinika dětské neurologie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta (20,00 %)
Rozvrh
Út 19. 2. 14:00–16:30 KOM 206, Út 26. 2. 14:00–16:30 KOM 206, Út 5. 3. 14:00–16:30 KOM 206, Út 12. 3. 14:00–16:30 KOM 206, Út 19. 3. 14:00–16:30 KOM 206
Předpoklady
ZLPA0622p Patologie II - předn. && ZLPF0622p Patol. fyziologie II -předn. && ( ZLLM0422p Lék.orál. mikrobiologie II-př. || ZLLM0522p Lék.o.mikrobiologie II -předn. ) && ( ZLIP041p Interní propedeutika - předn. || ZLIP051p Interní propedeutika - předn. || ZLIP061p Interní propedeutika - předn. ) && ZLFA0722c Farmakologie II - cvičení && ( ZLVL6X1c Vnitřní lékařství blok 1 - cv. || ZLVL7X61 Vnitřní lék. blok 1 - cvičení ) && ZLVL7X63 Vnitřní lék.blok 3 - cvičení && ZLVL7X66 Vnitřní lék. blok 6 - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět a vysvětlit diagnózy a léčby neurologických onemocnění; použít informace o speciální neurologii ke stanovení správné diagnózy ... ; vytvořit diferenciální diagnostiku; předkládat odůvodněná (argumentačně promyšlená, racionální) rozhodnutí o diagnóze a léčebném plánu; na základě nabytých znalostí odvodit i neznámé skutečnosti z anamnézy interpretovat výsledky získané ve výuce neurologie ve vztahu k dalším onemocněním
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- porozumět a vysvětlit diagnózy a léčby neurologických onemocnění; použít informace o speciální neurologii ke stanovení správné diagnózy
- vytvořit diferenciální diagnostiku;
- předkládat odůvodněná (argumentačně promyšlená, racionální) rozhodnutí o diagnóze a léčebném plánu;
- na základě nabytých znalostí odvodit i neznámé skutečnosti z anamnézy interpretovat výsledky získané ve výuce neurologie ve vztahu k dalším onemocněním
Osnova
  • Přednášky na různá témata v neurologii s přihlédnutím k novým poznatkům. Polyneuropatie Subarachnoidální krvácení Behaviorální neurologie Akutní ischemická CMP – diagnostika a léčba Sclerosis multiplex Migréna Poruchy řeči Epilepsie Vývojová neurologie Myasthenia gravis Neurologické komplikace spondylózy Parkinsonské syndromy Demence
Literatura
    doporučená literatura
  • ŠTOURAČ, Pavel, Josef BEDNAŘÍK, Milan BRÁZDIL, Zdeněk KADAŇKA, Petr KAŇOVSKÝ, Marek MECHL, Jiří PRÁŠEK, Ivan REKTOR, Irena REKTOROVÁ a Radomír ŠLAPAL. Učebnice obecné neurologie. 2., přepracované. Brno: Masarykova universita v Brně, 2003. 197 s. ISBN 80-210-3309-6. info
  • ŠPINAR, Jindřich a Ondřej LUDKA. Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2013. 336 s. ISBN 9788024743561. info
  • Učebnice speciální neurologie. Edited by Zdeněk Kadaňka. 3., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 302 s. ISBN 9788021053205. info
  • John Morris, Joseph Jankovic: Neurological Clinical Examination, Hodler Arnold Co, 2012
  • International Neurology: A clinical approach: by Robert P. LIsak, Daniel D Truong, William M Carroll, Roongroj Bhidayasiri, Blackwell Publishing Ltd 2010, ISBN 9781444317008
  • Merritt’s Neurology, 13th Edition is edited by by Elan D. Louis MD MS (Author), Stephan A. Mayer MD (Author), Lewis P. Rowland MD (Author) ISBN-13: 978-1451193367, ISBN-10: 145119336X
Výukové metody
Přednášky na různá témata v neurologii s přihlédnutím k novým poznatkům. Prezentace předními odborníky v oboru neurologie
Metody hodnocení
Zápočet po absolvování povinné výuky. Závěrečná rigorózní ústní zkouška.
Informace učitele
Kontakt na garanta oboru: prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D. irena.rektorova@fnusa.cz
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.