ZLPO011c První pomoc - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/1/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Jan Maláska, Ph.D., EDIC (přednášející)
prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, FESAIC (cvičící)
MUDr. Daniel Barvík (cvičící)
MUDr. Tereza Bönischová (cvičící)
MUDr. Jana Čerňanová (cvičící)
MUDr. Petr Dominik (cvičící)
MUDr. Dominik Fabián (cvičící)
MUDr. Klára Fabiánková (cvičící)
MUDr. Monika Halmová (cvičící)
MUDr. Hana Harazim, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Anna Hasara (cvičící)
MUDr. Martin Helán, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Kamil Hudáček (cvičící)
MUDr. Jan Hudec (cvičící)
MUDr. Martin Janků (cvičící)
MUDr. Milan Jelínek (cvičící)
MUDr. Filip Keller (cvičící)
MUDr. Eva Klabusayová, DESAIC (cvičící)
MUDr. Martina Klincová, DESAIC (cvičící)
doc. MUDr. Jozef Klučka, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Veronika Kočí (cvičící)
MUDr. Tomáš Korbička (cvičící)
doc. MUDr. Martina Kosinová, Ph.D., FESAIC (cvičící)
MUDr. Jitka Kotolová (cvičící)
MUDr. Marek Kovář (cvičící)
MUDr. Bc. Gabriela Králová (cvičící)
MUDr. Tereza Kramplová (cvičící)
MUDr. Milan Kratochvíl (cvičící)
MUDr. Petra Křemečková (cvičící)
MUDr. David Kříž (cvičící)
MUDr. Roman Kula (cvičící)
MUDr. Andrej Mazúr, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Václav Mikoška (cvičící)
MUDr. Aneta Mrkvičková (cvičící)
MUDr. Eva Niedobová (cvičící)
MUDr. Tereza Prokopová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Lukáš Růžek, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Kristýna Řiháková (cvičící)
MUDr. Tamara Skříšovská, DESAIC (cvičící)
MUDr. Deana Slovjaková (cvičící)
doc. MUDr. Pavel Suk, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Lucie Štětková (cvičící)
MUDr. Roman Štoudek (cvičící)
MUDr. Veronika Tomášková (cvičící)
MUDr. Václav Vafek (cvičící)
MUDr. Tereza Vafková (cvičící)
MUDr. Martin Vavřina (cvičící)
MUDr. Michal Vondráček (cvičící)
MUDr. Kamil Vrbica (cvičící)
Vojtěch Bulhart (pomocník)
Petra Čutová (pomocník)
Lenka Dobrovolná (pomocník)
RNDr. Martin Komenda, Ph.D., MBA (pomocník)
Mgr. Pavlína Kosíková (pomocník)
Ing. Igor Kuba (pomocník)
MUDr. Ondřej Matouš (pomocník)
Lucie Odehnalová, DiS. (pomocník)
Mgr. Petra Růžičková (pomocník)
Irena Vaďurová (pomocník)
prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D. (náhr. zkoušející)
prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, FESAIC
Anesteziologicko-resuscitační klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně – Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Václav Vafek
Dodavatelské pracoviště: Anesteziologicko-resuscitační klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně – Lékařská fakulta (33,34 %), Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice – Lékařská fakulta (33,33 %), Klinika dětské anesteziologie a resuscitace – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny – Lékařská fakulta (33,33 %)
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZLPO011c/21: Čt 15. 9. 10:00–11:40 F37/353, 10:00–11:40 F37/349, Čt 29. 9. 10:00–11:40 F37/349, 10:00–11:40 F37/353, Čt 13. 10. 10:00–11:40 F37/349, 10:00–11:40 F37/353, Čt 27. 10. 10:00–11:40 F37/349, 10:00–11:40 F37/353, Čt 10. 11. 10:00–11:40 F37/353, 10:00–11:40 F37/349, Čt 24. 11. 10:00–11:40 F37/349, 10:00–11:40 F37/353
ZLPO011c/22: Po 12. 9. 10:00–11:40 F37/428, 10:00–11:40 F37/427, 10:00–11:40 F37/422, Po 26. 9. 10:00–11:40 F37/349, 10:00–11:40 F37/353, Po 10. 10. 10:00–11:40 F37/353, 10:00–11:40 F37/349, Po 24. 10. 10:00–11:40 F37/353, 10:00–11:40 F37/349, Po 7. 11. 10:00–11:40 F37/353, 10:00–11:40 F37/349, Po 21. 11. 10:00–11:40 F37/353, 10:00–11:40 F37/349
ZLPO011c/23: Čt 15. 9. 12:30–14:10 F37/353, 12:30–14:10 F37/349, Čt 29. 9. 12:30–14:10 F37/349, 12:30–14:10 F37/353, Čt 13. 10. 12:30–14:10 F37/349, 12:30–14:10 F37/353, Čt 27. 10. 12:30–14:10 F37/353, 12:30–14:10 F37/349, Čt 10. 11. 12:30–14:10 F37/353, 12:30–14:10 F37/349, Čt 24. 11. 12:30–14:10 F37/349, 12:30–14:10 F37/353
ZLPO011c/24: Čt 15. 9. 12:30–14:10 F37/355, 12:30–14:10 F37/357, Čt 29. 9. 12:30–14:10 F37/355, 12:30–14:10 F37/357, Čt 13. 10. 12:30–14:10 F37/355, 12:30–14:10 F37/357, Čt 27. 10. 12:30–14:10 F37/355, 12:30–14:10 F37/357, Čt 10. 11. 12:30–14:10 F37/357, 12:30–14:10 F37/355, Čt 24. 11. 12:30–14:10 F37/355, 12:30–14:10 F37/357
Předpoklady
NOW ( ZLPO011p První pomoc -předn. )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Teoretické seznámení studentů s doporučenými postupy pro poskytování první pomoci prostřednictvím e-learningu. Výuka praktických dovedností a nácvik postupů poskytování první pomoci prostřednictvím simulační výuky.
Výstupy z učení
Student zná teorii nutnou k řešení akutních stavů v rozsahu basic life support.
Student ovládá techniku přístupu k bezvědomému.
Student dokáže zprůchodnit DC a zhodnotit dýchání u pacienta v bezvědomí.
Student ovládá techniku kardiopulmonální resuscitace.
Student ovládá techniku přístupu k bezvědomému dítěti.
Student dokáže zprůchodnit DC a zhodnotit dýchání u dítěte v bezvědomí.
Student ovládá techniku kardiopulmonální resuscitace dítěte.
Student umí poskytnout první pomoc při obstrukci dýchacích cest.
Student dokáže ošetřit masivní krvácení.
Student dokáže provést tlak v ráně.
Student dokáže naložit tlakový obvaz.
Student dokáže naložit škrtidlo.
Student umí provést Rautekův manévr.
Student umí otočit bezvědomého z břicha na záda.
Student zná projevy alergické reakce a anafylaxe a umí použít autoinjektor.
Student zná příznaky cévní mozkové příhody a ví, jak poskytnout pacientovi první pomoc.
Student zná příznaky a možné příčiny křečových stavů a ví, jak poskytnout pacientovi první pomoc.
Student zná pravidla chování na místě dopravní nehody a je schopen zajistit své bezpečí v místě události.
Osnova
 • 1. Přístup k bezvědomému
 • 2. Kardiopulmonální resuscitace a použití AED
 • 3. KPR dítěte, obstrukce dýchacích cest
 • 4. Zástava krvácení, základy obvazové techniky
 • 5. Zlomeniny, imobilizace, manipulace s bezvědomým
 • 6. Další život ohrožující stavy
 • 7. Konzultace
Literatura
  povinná literatura
 • E-learning první pomoci (https://is.muni.cz/auth/do/med/el/prvni_pomoc/index.html)
  doporučená literatura
 • Náhradní obsah: European Resuscitation Council Guidelines 2021 (https://cprguidelines.eu/assets/guidelines/European-Resuscitation-Council-Guidelines-2021-Ba.pdf https://cprguidelines.eu/assets/guidelines/European-Resuscitation-Council-Guidelines-2021-Fi.
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/LF:ZLPO011c!
Výukové metody
Podrobné a aktuální informace jsou dostupné v e-learningu v kapitole Instrukce k výuce první pomoci naleznete v E-learningu první pomoci (https://is.muni.cz/auth/do/med/el/prvni_pomoc/index.html) Při výuce první pomoci budou využívány principy simulační výuky. Student si v rámci domácí přípravy před cvičením prostuduje danou lekci v e-learningu první pomoci. Každá lekce e-learningu je zakončena testem. Tento test student musí splnit před příchodem na cvičení, jinak nebude k výuce připuštěn. Během cvičení bude probíhat nácvik jednotlivých technik a postupů v krátkých simulacích, po kterých následuje strukturovaný debriefing a další trénink. Po absolvování každého cvičení je povinností studenta vyplnění zpětnovazebního dotazníku, a post testu.
Metody hodnocení
Účast na cvičeních je povinná ve 100 %. Před každým cvičením je nutné vyplnit vstupní test, jinak student nebude připuštěn na hodinu. Student vybírá nejlepší správnou odpověď. K úspěšnému splnění testu je nutné mít 80 % odpovědí správně. Počet opakování připouštěcího testu není omezen. Předmět je zakončen kolokviem, které se skládá z praktické části a teoretické části. Teoretickou částí bude test, který student splní po 7. cvičení. V rámci praktické části musí student úspěšně projít jednou simulací. Hodnocení bude probíhat dle standardizovaného checklistu – tzv. OSCE (Objective Structured Clinical Evaluation). .
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/do/med/el/prvni_pomoc/index.html
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2023, podzim 2024.